Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"№50 НОМ" КММ
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 24
Жаңа сұрақтар: 0

Педагогтарды аттестаттау

 

Біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы педагогтарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы №бұйрығы 192. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 12 мамырда тіркелді № 20618.

Об утверждении Правил присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 192. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2020 года № 20618.

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 14 мамырдағы № 202 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 15 мамырда № 20636 болып тіркелді

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки". Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 мая 2020 года № 202. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2020 года № 20636

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть

 

Мұғалімдер аттестациясының перспективалық жоспары

Перспективный план по аттестации учителей

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть

Бұйрығына өзгерістер енгізу туралы " қазақстан республикасы білім және ғылым Қазақстан Республикасы өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы " 2016 жылғы 27 қаңтардағы педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың үстем жалпы білім беретін оқу орындарын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы лауазымдар мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және білім беру бағдарламалары, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білім беру "Білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілердің оқу бағдарламалары" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы Бұйрығы № 539. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 20 желтоқсанда тіркелді 2019 жылғы № 19750

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, иных гражданских служащих в области образования и науки" Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 539. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2019 года № 19750

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть

 БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ПЕДАГОГТАРЫН АТТЕСТАТТАУДАН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть

 

561 бұйрық 2021 жыл

561 приказ 2021 года

Жүктеу/Загрузить

Көру/Смотреть