Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№4МИ"

Қазақ тілін үйренеміз

ақымақ
глупый
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 8
Жаңа сұрақтар: 0

Жас Ұлан

Жас Ұлан

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЖАС ҰЛАН»

 

 

Цель  «Жас Ұлан»:

воспитание подрастающего поколения патриотами Родины на основе  любви и преданности к казахстанскому народу, культуре, традициям толерантности и миротворчества, неустанного стремления к знаниям, самосовершенствованию, гармонии жизни с высоким чувством ответственности и сопричастности к истории Отечества, настоящему и будущему Независимого Казахстана.

Задачи «Жас Ұлан»:

- формирование духовного потенциала подрастающего поколения на основе знания истории, культуры, языка народа Казахстана;

- повышение общественной активности учащихся, стимулирование познавательной деятельности, развитие  разностороннего детского творчества и социальных инициатив;

- развитие взаимодействия и укрепление социального партнерства с различными  государственными  и общественными формированиями, с неправительственными организациями в интересах воспитания и гражданского становления членов организации;         

- повышение статуса и престижа детской общественной организации в жизни школы;

- содействие реализации прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка;

- создание необходимых условий и возможностей для творческой самореализации каждого члена организации;

- пропаганда здорового образа жизни.


                           

 

                                                    Жас ұландар әні

Әні  мен сөзін жазған: Ұ. Ж. Жаналиева

Біз ұланы қазақ елінің

Туған жерін, сүйген Отанын.

Әке жолын,  ана мейірімін,

Бойға жиған қасиетін.

 

Қайырмасы:

Жас ұлан, қалыспа!

Қырандай қарышта.

Еліміздің абыройын

Асқақтатып әлемге

Нық ұстайық байрағын!

 

Көп білуге ұмтыламыз

Өнер, білім, ғылымға.

Кеудемізде ар мен намыс

Жетелейді бізді алға.

Қайырмасы:

Приоритеты воспитательного процесса

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, формирование чувства гордости за свой народ и его историю, язык и традиции позволит продолжить успехи Независимости Казахстана.

2. Воспитание трудолюбия, старательности, бережного отношения к результатам труда.

3. Воспитание товарищества, доброжелательности и толерантности, уважения к старшим и общечеловеческим ценностям.

4. Воспитание культуры поведения и общения, воспитание негативного отношения к алкоголю, наркотикам, курению, правонарушениям.

5. Организация самоуправляемой познавательной, общественно полезной, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности школьников.

 

                     Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен

жасөспірімдер ұйымы мүшелерінің

АНТЫ

 

               Мен, __________________________, Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып:

Өз Отаным – Қазақстан Республикасының патриоты болуға;

Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге;

Туған елім, жерім, Отанымды мақтаныш етуге;

Ата-анамды қадірлеуге;

Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге;

Білімге табандылықпен ұмтылуға;

Салауатты өмір салтын ұстануға;

Табиғатты аялауға;

«Жас Ұлан» Ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге ант етемін.

Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және Отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде

АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН!