ҚАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЫСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАРАГАНДЫ…
"№4МИ"

Қазақ тілін үйренеміз

Аш құлақтан тиыш құлақ.
Пусть в желудке пусто, зато ушам спокойно.
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 8
Жаңа сұрақтар: 0

Устав

1.Жалпы ережелер

1.1. Заңды тұлға мәртебесі бар Қарағанды қаласы әкімдігінің    «Қарағанды  қаласының   білім      бөлімі»      мемлекеттік    мекемесінің  «№ 4 Жалпы білім беретін мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (әрі қарай – Мемлекеттік мекеме) білім беру қызметін жүзеге асырады.

1.2. Мемлекеттік мекеменің түрі: коммуналдық.

1.3. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы: Қарағанды қаласының әкімдігі.

1.4. Мемлекеттік мекеменің уәкілетті органы: «Қарағанды қаласының  білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

1.5. Заңды тұлғаның атауы: «Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№ 4 Жалпы білім беретін мектеп-интернаты»коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

1.6. Мемлекеттік мекеменің мекен-жайы:Қарағанды қаласы, 2-ші Бесжылдық көшесі 27А.

                                               

2. Мемлекеттік мекеменің заңдық мәртебесі

 

2.1. Үлгісі: бастауыш, негізгі орта білім  беруді ұйымдастыру.

2.2. Түpi: мектеп-интернат.

2.3. Мемлекеттік мекеме заңды тұлға құқығын мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін иеленеді.

2.4. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес теңгерімі, банкте шоттары, бланкілері, Қазақстан Республикасынық Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік мекеменің атауы жазылған мөрі мен мөртаңбасы болады.

2.5. Мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте мемлекеттік мекеме қаржы іс-әрекетте дербес.

2.7. Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілелері, олардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркелгеннен кейін, күшіне енеді.

2.8. Мемлекеттік мекеме өзiнiң мiндеттемелерi бойынша өзiнің кепілдігіндегі ақшамен жауап бередi. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әјкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауапты болады.

 

3. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні мен мақсаттары

 

3.1. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні: бастауыш, негізгі орта білім және негізгі білім беруді ұйымдастыру саласында білім беру қызметі.

3.2. Мемлекеттік мекеменің міндеттері:

3.2.1. орта жалпы білім беру жүйесінде балалардың қызығушылығын қанағаттандыруда,  тәрбие мен оқытуда жаңа технологияларды енгізуде жағдай жасау;

3.2.2. әр баланың рухани тұрақтылығы мен ырысын, денсаулығы мен өмірін сақтау;

3.2.3. сау тұлғаны тәрбиелеуде ата-аналарға көмек көрсету;

3.2.4. білімді мемлекеттік стандарт негізінде оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына сәйкес оқу-тәрбие жүйесін жүзеге асыру;

3.2.5. оқушыларды оқытуда дифференциалды оқытуды қабілетіне сәйкес қамтамасыз ету;

3.2.6. оқу-тәрбие үрдісінде білім беру мен дамытуды тілдермен қамтамасыз ету;

3.2.7. оқу және тәрбие үрдісі барлық деңгейде азаматтардың, қоғамның және мемлекеттің  жан-жақты қанағаттануына байланысты қосымша білім беру негізінде жүзеге асырылады;

3.2.8. оқытуда жаңа технологияларды енгізу;

3.3. Жүзеге асырылатын оқу бағдарламаларының тізбесі:

3.3.1. стандарттық бағдарламаны қолдану;

3.3.2. негізгі және қосымша білім беруде түрлі пәндерден авторлық бағдарламаларды қолдану;

3.3.3. мемлекеттік білім беру стандартының талабын есепке ала отырып, бағдарламаларды өз бетімен жасау, жүзеге асыру;

3.3.4. балаларды оқыту мен тәрбиелеуде Қазақстан Республикасының Заңына қарама-қайшы келмейтін әдіс-құралдарды, формаларды таңдау.

3.4. Мемлекеттік мекеме басшысының мемлекеттік мекемемен жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылып, тәртіптік және материалдық жауапкершілікке әкеледі.

 

4. Мемлекеттік мекемені басқару

 

4.1. Құрылтайшы:

4.1.1. Мемлекеттік мекемеге матераиалдық-техникалық базасындағы мүлікті  бекітеді (шұғыл басқару құқығында);

4.2. Уәкілетті орган заңнама тәртібімен бекітілген келесі қызметтерді атқарады:

4.2.1. Мемлекеттік мекемені ұстауға қажетті сметаны бекітеді;

4.2.2. Мемлекеттік мекемеге берілген мүліктің тиімді қолданылуымен сақталуына бақылау жасайды;

4.2.3. Мемлекеттік мекемесі басқару органдары құзырлығының құрылымын, қалыптастыру тәртібі мен мерзімін, мемлекеттік мекеме шешімінің қабылдау тәртібін анықтайды;

4.2.4. Конкурс негізінде мемлекеттік мекеме басшысын тағайындайды.

4.2.5. Мекеме басшысын қызметінен босатады;

4.2.6. Мемлекеттік мекеме басшысының құқығын, міндеттерін  және жауапкершілігін белгілейді;

4.2.7. Мекеме басшысының бас есепшісін қызметке тағайындауы жөнінде келіседі;

4.2.8. Мекеме басшысының бас есепшісін қызметтен босатуға келіседі;

4.2.9. Құқықтық актілер бекітеді және басшы, өзге де қызметшілердің орындауын талап етеді;

4.2.10. Мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне материалдық жағынан көтермелеу және жазалау шараларын қолданады;

4.2.11. Мемлекеттік мекеменің құрылымымен штат санын бекітеді;

4.2.12. Жылдық қаржы есебін бекітеді;

4.2.13. Нормативті-құқықтық актілерімен бекітілген өзге де қызметтерді атқарады.

4.3. Мемлекеттік мекеменің басшысы мекеме қызметінің сұрақтарын Қазақстан Республикасының Заңнамаларымен және осы Жарғымен анықталатын өз құзыры негізінде шешеді. Мекеме басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға міндетті және сол үшін жеке жауапкершілікте болады.

4.4. Мемлекеттік мекеменің басшысы мекеменің жұмысын ұйымдастырып, оған басшылық жасайды, тікелей уәкілетті органға қарайды және мекемеге жүктелген міндеттерді орындауға жауапты;

4.5. Мемлекеттік мекеменің басшысы заңнама тәртібімен бекітілген мемлекеттік мекеменің қызметін іске асыруда:

4.5.1. сенімхатсыз мемлекеттік мекеме атынан әрекет етеді;

4.5.2. барлық ұйымдарда мемлекеттік мүддесін көрсетеді;

4.5.3. бекітілген заңнама тәртібімен мүліктерді қолдануға және ие болуға құқығы бар.

4.5.4. келісім шарт жасайды;

4.5.5. сенімхат береді:

4.5.6. мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің қазақстандық және шетелдік орталықтарды білім алуы және өзге де біліктілігін арттыру, сапарлар мен тәжірибие жинақтау жөнңінде жоспары  мен тәртібін  бекітеді;

4.5.7. банктік есепшот ашады;

4.5.8. барлық қызметкерлерге міндетті нұсқамалар беріп, бұйрықтар шығарады;

4.5.9. Өз орынбасарларын және уәкілетті органның келісімі бойынша бас есепшіні қызметке тағайындайды және қызметінен босатады;

4.5.10. Қазақстан Республикасының еңбек заңдылығына сәйкес мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен еңбек келісімін жасайды және бұзады;

4.5.11. Мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне материалдық жағынан көтермелеу және жазалау шараларын қолданады;

4.5.12. Мемлекеттік мекеменің өз орынбасарларының өкілетімен өзгеде басқару қызметкерлерінің ортасымен міндеттерін анықтайды;

4.5.13. Заңнамамен, осы жарғымен, уәкілетті органмен артылған өзге де қызметтерді өз құзыреті шегінде іске асырады.

4.6. Мемлекеттік мекеменің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамада белгіленген тәртіппен жауап береді:

4.6.1. Білім алушылардың, білім беру ұйымдары қызметкерлерінің құқықтарымен бостандығын бұзғаны;

4.6.2. Өзінің құзыретіне жатқызылған міндеттерді орындамағаны;

4.6.3. Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;

4.6.4. Білім алушылардың және білім беру ұйымы қызметкерлерінің оқу-тәрбие үрдісі кезінде өмірі мен денсаулығы;

4.6.5. Қаржы-шаруашылық қызметінің жай-күйі, соның ішінде материалды және ақша қаражаттарын нысаналы пайлананбағаны;

4.6.6. Нормативтік-құқықтық актілерді және еңбек келісімі шартында көзделген өзге де тәртіп бұзушылықтары.

5. Мемлекеттік мекемеге оқушыларды қабылдау тәртібі

5.1. Тәрбие мен білім деңгейінің талабына сай жергілікті мекен-жайда тұратын тәрбиеленушілер мен оқушыларды мемлекеттік мекемеге интернатты мекемелерге қабылдауды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативті-құқытық актілеріне сәйкес қабылдайды.

5.2.Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес жеңілдіктер ұсынады.

5.3. Оқушыларды қабылдау келесі түрде жүргізіледі:

5.3.1. ата-аналардың біреуінен өтініш/немесе заңды өкілі/;

5.3.2. баланың жеке тұлғасын растайтын құжат негізінде;

5.3.3. оқушының денсаулығы жайында медециналық қорытынды негізінде.

  5.3.4. Екінші сыныптан бастап жаңадан келген оқушының алдағы   

  сыныптарды аяқтағанын растайтын құжаттары негізінде  

   қабылдайды.

5.4. Оқушының басқа мекемеге ауыстырылуы, негізгі мектеп білімін алған түлектерден жұмысқа тұруы келесі түрде жүргізіледі:

5.4.1. ата-аналардың біреуінен өтініш/немесе заңды өкілет/;

5.8.2. білім ұйымында оқуды жалғастыру туралы растайтын құжат негізінде;

5.4.3. мектеп бітірушінің жұмысқа орналасуы туралы, негізгі мектепті аяқтағаны туралы куәлік құжаттары негізінде.

5.5. Оқушылар мемлекеттік мекемеден шығару ата-ананың (заңды өкілі) өтінішіне сәйкес жүргізіледі.

6. Оку – тәрбие үрдісінің ұйымдастырылуы,                        оқушылар мен  тәрбиеленушілерді оқыту тәртібі

6.1. Мемлекеттік мекеме оқу үрдісін жалпы білім беретін оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырады: бастауыш, негізгі орта білім беру .

6.2. Білім беру ұйымдарында оқу және тәрбие үрдісін ұйымдастыру оқу жұмыс бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарларына сәйкес іске асады.

6.3. Оқу және тәрбие үрдісін ұйымдастыруының негізгі білім ұйымында жүзеге асатын оқу, тәрбие жұмысын жоспарлау және есепке алу болып табылады.

6.4. Білім беру ұйымдарындағы тәрбие бағдарламалары білім беру бағдарламаларының құрамдас бөлігі болып табылады және білім алушылардың елжандылық, азаматтық, интернационалдық, жоғары моральдық және адамгершілік сезімін қалыптастыруға, сондай-ақ жан-жақты ынта-ықыласы мен қабілеттерін дамытуға бағытталуға тиіс.

6.5. Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруда жеке бағытталған үйлесімнің ерекшелігі:

6.5.1. мекеменің оқу-тәрбие жүйесінің ортасында бала, оның интеллектуалды және өнегелі дамуы.

6.5.2. жеке-бағытталған оқу-тәрбие дифференциалды үйлесімде жеке тұлғаның интеллектуалды даму деңгейін ескереді, жас ерекшелігіне қабілетіне аса көңіл бөлу.

6.6. Оқу кестесі мен оларды өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі;

6.7. Мекеменің жұмыс тәртібі аптасына 6 күнді құрайды;

6.8. Оқыту тілі: қазақша және орысша.

7. Білімнің  ағымды бақылау жүйесі, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу түрлері мен тәртібі

7.1. Оқушыларға:

7.1.1. Мемлекеттік мекемеде білім алушылардың білім беретін оқу  бағдарламасын меңгеруін бақылау мақсатында, үлгерімнің ағымды бақылауы мен қорытынды аттестаттау түрінде өткізеді.

7.1.2. Мемлекеттік мекеме үлгерімнің ағымды бақылауы мен қорытынды аттестаттау өткізу мерзімін, тәртібін және түрін өзі таңдайды.

7.1.3. Мемлекеттік мекеме негізгі орта білім беру оқу бағдарламасын меңгеруін Қазақстан Республикасының нормативті-құқытық құжаттарға сәйкес міндетті қорытынды аттестаттаумен аяқтайды.

8. Ақылы түрде білім беру қызмет көрсетудің тізбесі мен тәртібі

8.1. Мемлекеттік мекеме  мемлекеттік жалпы міндетті  білім беру стандарты   талабы шеңберінен  тыс ақылы білім беруге құқылы:

8.1.1. оқу жоспары мен бағдарламасы бойынша бөлінген, оқу уақытынан тыс жеке оқушылармен қосымша сабақтар (пәндер мен пәндер жиынтығы) ұйымдастыру;

8.1.2. ақылы негізде қызметтер көрсететін мемлекеттік мекеменің және білім алушының (тәрбиеленушінің), оның ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдердің өзара қатынастары шартпен реттеледі.

8.2. Тыйым салынады: бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлерге мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттары шеңберiнде ақылы негiзде бiлiм беру қызметтерiн көрсетуге; осы жарғының 8.1. тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, оқушылардан және педагог қызметкерлерден ақшаны өндіріп алуға.

8.3. Ақылы білім беру қызметін көрсету және одан түскен қаражат Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес іске асырылады;

9. Мекеменің білім алушылары  және олардың ата-аналарымен   және (немесе) заңды өкілдерімен  қарым-қатынасты   рәсімдеу тәртібі.

9.1. Оқушылардың құқықтары:

 9.1.1.мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттарына сәйкес   сапалы білім алуға;

9.1.2. білім ұйымының кеңесінің шешімімен мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттары шеңберінде, жеке оқу жоспарлары бойынша жеделдетілген білім беру бағдарламасы;

9.1.3. өзінің бейімділігімен қажеттілігіне келісімді ақылы негізінде қосымша білім беру қызметін пайдалануға;

9.1.4 білім беру ұйымдарын басқаруға қатысуға;

9.1.5. бір оқу орнынан екінші оқу орнына ауысуға және қайта қабылдануға;

9.1.6. Қазақстан Республикасының Үкіметінде белгіленгшен тәртіппен білім беру ұйымдарындағы ақпараттық ресурстарын тегін пайдалануға, оқулықтармен, оқу-әдістемелік кешендерімен және оқу-әдістемелік құралдармен тегін қамтамасыз етуге;

9.1.7. спорттық, оқу, ак залы мен кітапханамен тегін пайдалану;

9.1.8. өз пікірі мен сенімін еркін білдіруге;

9.1.9. Өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне;

9.1.10. оқудағы ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін көтермеленуге және сыйақы алуға құқы бар.

9.2. Білім алушылардың міндеттері:

9.2.1. мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес білім алу, практикалық дағдылармен құзырларының ептілігін меңгеру, ішкі тәртіп ережесін сақтау, орталық атақару органның басқару ұйымның шешімдерін ұйымның Жарғысымен және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен қарастырылған өзге де талаптарды орындау;

9.2.2. білім алушылар мен тәрбиеленушілер өз денсаулығын аялауға міндетті, рухани және дененің өзін-өзі қалыптасуына талпыну;

9.2.3. педагог қызметкерлерінің намысы мен қасиетін, оқып жүрген оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге;

9.2.4. оқушылар мектеп формасын киіп жүруге міндетті;

9.3. Оқушы ата-аналарының және де өзге заңды өкілдердің құқықтары:

9.3.1. білім беру ұйымын баланың қалауын, жеке басының бейімділігімен ерекшеліктерінм ескере отырып, таңдауға;

9.3.2. ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымдарын  басқару органдарының жұмысына қатысуға;

9.3.3. білім беру ұйымдарына өз балаларының үлгерімі, тәртібімен және оқу жағдайлары жөнінде ақпарат алуға;

9.3.4. келісім негізінде балаларының қосымша қызмет алуына;

9.3.5. баланы тәрбиелеу мен оқытудағы проблемаларын шешуге кеңестік көмек алуға;

9.3.6. мекеме мен ата-аналар немесе өзге заңды өкілеттер арасында жасалған келісім-шарты бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес балаға қарауын, тәрбие алуын және дамуын талап ету;

936.7. мекемеде балалармен жұмысты жақсарту және қосымша қызметті ұйымдастыру бойынша ұсыныстар еңгізу;

9.3.8. баланың заңды құқығы мен қызығушылығын қорғау;

9.3.9. Мемлекеттік мекеме әкімшілігінің рұқсатымен сабақтарға қатысуға.

9.4. Оқушы ата-аналарымен өзге де заңды өкілдерінің міндеттері:

9.4.1. балаларға өмір сүруі мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіздік жағдайлар жасауға, олардың интеллектуалдық және дене үшін дамытуын, адамгершілік жағынан қалыптасуын қамтамасыз етуге;

9.4.2. баланы оқыту мен тәрбиелеуде білі беру ұйымдарымен ынтымақтастық жасауға;

9.4.3. оқу мекемесіндегі сабаққа баласының сабаққа қатысуын қамтамасыз ету;

9.4.4. бала жетістіктерімен тәртібінің жағдайын қадағалауға;

9.4.5. күнделік, үй жұмысының орындалуын үнемі тексеру;

10. Меншік нысандарын қолдану тәртібі

10.1. Мемлекеттік мекемеге құрылтайшымен тіркелген жеке меншік нысандарын, Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген білім беру қызметін қамтамасыз ету мақсатында қолданылады.

10.2. Жер учаскесі, спорт құүрылысы, мектеп жанындағы учаске балалардың физиологиясын жетілдіруге, экологиялық мәдениетке тәрбиелеуде пайдаланылады.

11. Мемлекеттік мекеме мүлкінің құрылу тәртібі

11.1. Мемлекеттік мекеме мүлкін бағасы оның теңгерімінде айқындалатын заңды тұлғаның активтері құрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкі мыналардың:

       1) оған меншік иесі берген мүлік;

2)өз қызметі барысында сатып алған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда);

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаржы көздері есебінен құрылады.

11.2. Мемлекеттік мекеме дербес иеліктен шыєаруға немесе оған бекітілген мүлік пен оған смета құралдары бойынша бөлінген мүлікке өзгеше түсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

11.3. Мемлекеттік мекемені материалдық-техникалық қамтамасыз ету, жарақтандыру мен жабдықтау нормативтік талаптарға сәйкес жүргізіледі.

      11.4. Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік ұсынады.

 11.5. Мемлекеттік мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру және ревизия Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асады.

12. Мекеменің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз етудің қаржыландыру көздері

12.1. Мемлекеттік мекемені қаржыландыру көздері:

12.1.1. бюджеттік қаржыландыру.

12.1.2. Бюджеттен тыс қаржылар:

12.1.3. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісіне сәйкес, ақылы білім қызметін көрсетуден түскен қаржылар;

12.1.4. демеушілік және қайырымдылық көмек, тегін аударымдар;

12.2. мемлекеттік ұйымдарын қаржыландыру, білім беру ұйымдарын оқытудың  стандарттарына қамтамасыз етуге бөлінген бюджет қаржылары арқылы жүзеге асады.

12.3. Мемлекеттік мекеме құқылы:

12.3.1. өзінің жарғылық қызметі үшін келесі қосымша қаржы  көздерін    тартуға:

12.3.1.1.   ақылы қызмет көрсеткеннен алынған табысты;

12.3.1.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылығына сәкес түскен  

      табысты жұмсауға.   

13. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің штатын толықтыру тәртібі, еңбегіне ақы төлеу жүйесі,олардың құқықтарымен міндеттері.

13.1. Мемлекеттік мекеме  қызметкерлерінің штатын толықтыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілер негізінде орындалады.

13.2. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі ҚазақстанРеспубликасының заңнамасында белгіленген тәртіппен анықталады.

13.3. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының еңбек және өзге де заңнамада, сондай-ақ еңбек келісімінде қарастырылған құқықтары бар және міндеттерін орындау тиіс.

13.4. Қызметкерлердің құқығы:

13.4.1. Қолайлы жұмыс уақытын беруге;

13.4.2. Тәрбие мен оқытуда жаңа технологиялар мен әдістерді қолдану;

13.4.3. Санатын жоғарылату, мұғалімдердің семинарлары, конференциясы, съездерге қатысуға;

13.4.4. Эксперимент-тәжірибие жүргізіп, нәтижиелерін баспадан шығаруға;

13.4.5. Оқытуда техника құралдарын пайдалануға;

13.4.6. Санатын жоғарылату, қызметте өсу мақсатында аттестаттауға ерте беруге;

13.4.7. Мемлекеттік мекемені басқару ұйымының жұмысына қатысуға;

13.4.8. Мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне материалдық және моральдық жағынан көтермелеу, құрмет белгісімен өзге де белгілер, грамоталармен марапаттау;

13.5. Міндеттері:

13.5.1. Еңбек келісім шарттың барлық тарауларын орындау;

13.5.2. Жарғыны, өзге де нормативті актілерді орындау;

13.5.3. Материалды-техникалық базаны сақтауға жауапкершілік;

13.5.4. Балалардың денсаулығымен өмірін қорғау;

13.5.5. Баланы қандайда бір зорлық-зомбылықтан сақтау;

13.5.6. Баланы тәрбиелеумен оқытуда отбасымен тығыз байланыста болу;

13.5.7. Мемлекеттік мекеменің, қалалық, облыстық және республикалық іс-шараларға белсенді қатысу;

13.5.8. Әрқашан кәсіби деңгейді жоғарлату.

13.6. Жұмысшылар Қазақстан Республикасының еңбек заңдылығына сәйкес өзге де құқықтар мен міндеттерге ие.

14. Алқалы органдары, оның қалыптасу тәртібі мен құзыры

14.1. Мемлекеттік мекемеде басқарудың алқалық органы құрылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14.2. Алқалық басқарудың түрлері төмендегідей бола алады: педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес, жалпы жиналыс, ата-аналар комитеті және т.б.

14.3. Алқалық органның басқару құзыреті мен қалыптасу тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

15.1. Мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыратын, коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

15.2. Мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.

16. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату

16.1.             Мемлекеттік мекеменің қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.