Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№4МИ"

Қазақ тілін үйренеміз

Қалың
плотный
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 8
Жаңа сұрақтар: 0

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бастауыш, негiзгiорта және жалпы орта бiлiмнiң жалпы орта бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгiқағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiмнiң жалпы орта бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгi қағидалары (бұдан әрi - Қағида) «Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдедегi Заңына сәйкес әзiрленген және меншiк нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiмнiң жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм  беру ұйымдарына (бұдан әрi - бiлiм беру ұйымдары) қабылдаудың тәртiбiн айқындайды.       2. Бiлiм беру ұйымдары оқуға қабылдауды Қазақстан Республикасының Конституциясына, осы Қағидаларға, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ олардың негiзiнде әзiрленген бiлiм беру ұйымдарының жарғыларына сәйкес жүзеге асырады.       3. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балалардың бiлiм алу жағдайын қамтамасыз ету үшiн оларды бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдау заңды өкiлдерiнiң келiсiмiмен педагогикалық-медициналық-психологиялық комиссияның (ПМПК) қорытындысы ескерiле отырып жүзеге асырылады.

2. Бастауыш бiлiм беру ұйымдарына қабылдау тәртiбi

      4. Бастауыш бiлiм беру ұйымдары даярлық деңгейiне қарамастан, кезектi оқу жылының 1 қыркүйегiне дейiн бiлiм беру ұйымдарының қызмет көрсету аумақтарындағы алты (жетi) жасқа толған барлық балалардың бiрiншi сыныпқа қабылдануын қамтамасыз етедi.       Бiрiншi сыныпқа балаларды қабылдау үшiн мынадай құжаттар қажет:       1) баланың заңды өкiлдерiнен өтiнiш;       2) баланың туу туралы куәлiгiнiң көшiрмесi;       3) денсаулық жағдайы туралы анықтама (медициналық паспорт);       4) тұратын жерiнен анықтама немесе тұратын жерiн растайтын басқа құжат;       5) 3x4 көлемiндегi фото — 2 дана.       Бастауыш бiлiм беру ұйымының бiрiншi сыныбына баратын балалардың заңды өкiлдерiнен өтiнiш қабылдау ағымдағы жылдың 1 маусымы мен 30 тамызы аралығында жүргiзiледi.       5. Бастауыш бiлiм беру ұйымдарына бiлiм алушыларды қабылдау кезiнде басшылар оқуға келушiлердi, олардың заңды өкiлдерiн осы Қағидалармен, жарғымен және бiлiм беру процесiн ұйымдастыруды регламенттейтiн басқа да құжаттармен таныстырады.       6. Бастауыш бiлiм беру ұйымының бiрiншi сыныбына қабылдау кезiнде емтихандар, тестiлеулер, сынақтар, конкурстар жүргiзiлмейдi.       Мектепке дейiнгi мекемелерде болмаған немесе мектепалды даярлықтан өтпеген балалар үшiн бiлiм беру ұйымдары оқу жылы басталғанға дейiн даярлық курстарын ұйымдастырады.       7. Бiлiм алушылар қатарына қабылдау бiлiм беру ұйымы басшысының бұйрығы негiзiнде жүргiзiледi.       8. Сыныптарды даярлық деңгейi және даму дәрежесi бойынша жасақтауға рұқсат етiлмейдi. Бұл ретте сыныптағы шектi сыйымдылық 25 бiлiм алушыдан аспайды.

3. Негiзгi орта бiлiм беру ұйымдарына қабылдау тәртiбi

      9. Бастауыш бiлiм беру деңгейiн аяқтаған бiлiм алушыларды, негiзгi орта бiлiмнiң оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарының бесiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы сыныптарына қабылдау бiлiм беру ұйымы басшысының бұйрығымен құрылатын комиссияның шешiмiмен жүзеге асырылады және заңды өкiлдердiң мүдделерi ескерiле отырып аталған ұйымға бекiтiлген аумақта тұратын барлық бiлiм алушылардың қол жеткiзуi қамтамасыз етiледi.       10. Негiзгi орта бiлiм беру оқу бағдарламаларын iске асыратын жекеменшiк бiлiм беру ұйымдарының бесiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы сыныптарына қабылдау Бiлiм беру қызметтерiн көрсетудiң үлгiлiк шартына сәйкес бiлiм беру ұйымы мен бiлiм алушының заңды өкiлдерiнiң арасында жасалған ақылы негiзде бiлiм беру қызметтерiн көрсетуге арналған шарттың ережелерi ескерiле отырып жүзеге асырылады.

4. Жалпы орта бiлiм беру ұйымдарына қабылдау тәртiбi

      11. Бейiндi мектептiң оныншы немесе он бiрiншi сыныптарына қабылдау оқытудың бейiнiн таңдау кезiнде бiлiм алушының қызығушылығы, бейiмi мен қабiлетi ескерiле отырып, бiлiм алушының тұратын аумағын ескерместен баланың заңды өкiлiнiң келiсiмiмен бiлiм алушының жеке өтiнiшi және негiзгi орта бiлiм деңгейi туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжатының болуы негiзiнде жүзеге асырылады.       Өтiнiштердi қабылдау негiзгi орта бiлiм беру деңгейi туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжатты бергеннен кейiн басталады.       12. Жалпы бiлiм беретiн гимназиялардың, лицейлердiң оныншы немесе он бiрiншi сыныптарына қабылдау бiлiм алушылардың жеке өтiнiшi немесе олардың заңды өкiлдерiнiң өтiнiшi негiзiнде және бiлiм алушының тұратын аумағын ескерместен негiзгi орта бiлiм деңгейi туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаты бар болғанда жүзеге асырылады.       13. Бiлiм алушыларға және бiлiм алушының заңды өкiлдерiне осы Қағидалармен, бiлiм беру ұйымының жарғысымен, бiлiм беру қызметiн жүргiзу құқығына берiлетiн лицензиямен, жалпы орта бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымына қабылдау тәртiбiмен, бiлiм беру ұйымының қызметiн реттейтiн басқа да құжаттармен танысуға мүмкiндiк берiледi.       14. Ақылы бiлiм беру қызметтерiн iске асыратын жекеменшiк ұйымдарда бiлiм алушылардың, олардың заңды өкiлдерiнiң өзара қарым-қатынастары бiлiм беру қызметтерiн көрсетудiң үлгiлiк шартына сәйкес бiлiм беру ұйымы мен заңды өкiлдердiң арасында жасалған ақылы негiзде бiлiм беру қызметтерiн көрсетуге арналған шарттың ережелерi ескерiле отырып реттеледi.       15. Жалпы орта бiлiмнiң жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымының оныншы немесе он бiрiншi сыныбына қабылдаудан бас тартылған жағдайда бiлiм беру ұйымын бiтiрушi және (немесе) оның заңды өкiлдерi бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi органдарға шағымданады.