Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"№48 ЖББМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Көне, ескі
древний.
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 92
Жаңа сұрақтар: 7

Мектептің қамқорлық кеңесі

 

«№ 48 Жалпы білім беретін
мектебі» ҚММ
педагогикалық кеңесінің № 3
21.01.2022 жылы
хаттамасымен бекітілген.
Мектептің ішкі еңбек тәртібі ережесі
 
«№ 48 Жалпы білім беретін мектебі» КММ
оқушылар мен қызметкерлер үшін
МЕКТЕПТІН ішкі тәртібі ережесі
 
І. Жалпы жағдаяты
1.1. «№ 48 Жалпы білім беретін мектебі» ҚММ. Еңбек тәртібі мектеп қызметкерлері педагогикалық кеңесімен бекітілген, «Білім беру мекемелерінің типтік ішкі тәртіп ережесімен» келісілген, Қарағанды облысы әкімінің № 29/05 01.07.2015 жылы Қаулысымен бекітілген ішкі еңбек тәртібі ережесімен анықталады.
1.2. Ішкі еңбек тәртібі ережесі мектеп ұжымы жұмысының ұйымдастырылуын нақты шектеуге, оның қалыпты жағдайдан жұмыс жүргізуіне ықпал жасауға, жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға, еңбек тәртібін нығайтуға, қызметкерлерге жағымды жағдай туындатуға бағытталған.
1.3. Барлық мәселелер, ішкі тәртіп Ережесін қолдануға байланысты, мектеп әкімшілігіне берілген құқық шеңберінде, сонымен  қатар қолданыстағы заңнамада көрсетілген жағдайда, кәсіподақ комитеті келісімі бойынша шешіледі.
ІІ. Оқушыларды қабылдау, шығару тәртібі
2.1. Мектепте оқушыларды қабылдау тәртібі төмендегі заңнамаларға сәйкес жүргізіледі:
- ҚР Үкіметінің 19.01.2012 жылғы № 127 Қаулысымен бекітілген «Жалпы білім беру мекемелеріне» оқуға қабылдау бағдарламасын жүзеге асырушы бастауыш, орта, жалпы орта білім беру мекемелерінің типтік ережелеріне;
- Мемлекеттік қызмет көрсету «Жалпы орта білім беру, негізгі орта, бастауыш жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқытуға ведомствалық тәуелділігіне қарамастан білім беру мекемелеріне тіркеу және қабылдау»
- ҚР «Білім туралы» Заңына.
2.2. Балаларды мектепке қабылдау тууы туралы куәлігімен, баланың медициналық карточкасы, ата-аналарының өтініші (заңды өкілдері) негізінде бекітілген үлгідегі журналға тіркеліп, құжаттарды қабылдағаны туралы ата-аналарына растау анықтамасын тапсырумен жүзеге асырылады.
2.3. Бірінші сыныпқа балаларды қабылдау, ата-аналардан өтініштер жыл сайын 2.5 тармақты сақтаумен жүзеге асырылады.
2.4. 10 сыныпқа оқушыларды қабылдау төмендегі құжаттар негізінде жүргізіледі.
- Ата-аналарының өтініші
- Негізгі мектепті бітіру туралы куәлігі
- Оқушыларды 10 сыныпқа қабылдауда мектептің педагогикалық кеңесінің ұсынысы ескеріледі.
2.5. Өтініш беруде ата-аналары ата-аналық құқысын растаушы құжаттарын көрсетуі міндетті.
2.6. Білім алушыларды мектепке қабылдау кезінде мектеп әкімшілігі білім алушылардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) төмендегі құжаттармен таныстыруға міндетті.
- «№ 48 ЖББОМ» КММ жарғысымен
- Білім беру іс-әрекетін жүргізуге құқық беретін лицензиясымен және оның қосымшасымен
- Нақты ережелермен
2.7. Өтініш берген сәтінде білім алушыны мектепке қабылдау мектеп директорының қаулысымен рәсімделеді.
2.8. Білім алушыларды 1 және 10 сыныпқа тіркеу бұйрығы ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне беріледі.
2.9. Тіркеу туралы бұйрық берілген соң білім алушыларды тіркеу алфавиттік кітабына сәйкес жазу жүргізіледі.
2.10. Әрбір білім алушыға бекітілген талаптарға сәйкес, жеке бас ісін жүргізу тәртібі туралы жеке бас ісі рәсімделеді.
2.11. Мектептен оқушының шығуы кезінде алфавиттік кітапта баланың қайда кетуі мен мекені, кету себебі көрсетіледі. Оқушының жеке бас ісі мектепте (қабылдау бөлмесінде) сақталады.
2.12. Оқушының басқа білім беру мекемесіне ауысуы жағдайында жеке бас ісі ата-анасының жазбаша өтініші бойынша басқа мектепке ауысқаны туралы растаушы анықтамасымен жеке бас ісі беріледі.
2.13. Мектепке белгілі деңгейдегі білім алуға құқығы бар барлық балалар, қабылданады. Негізсіз мектепке балаларды қабылдамауға немесе сынақ жариялау арқылы қабылдауға жол берілмейді.
2.14. Білім алушыларды мектептен шығару ҚР «Білім туралы» Заңында көрсетілген негізде жүзеге асырылады.
III. Қызметкерлерді жұмыстан босату және ауыстыру, қабылдау тәртібі
3.1. Қызметкерлер еңбекке деген өз құқығын аталған мектепте жұмыс жасау туралы еңбек келісім шартын бекіту арқылы жүзеге асырады.
3.2. Келісім шарт жазбаша түрде Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 31 бабы 1 тармағына сәйкес екі данасымен екі жақтың қол қоюымен бекітіледі. Бекітілген еңбек келісім шарты негізінде мектеп директорының жұмысқа қабылдау туралы бұйрығы рәсімделеді, бұйрықпен танысу қызметкердің қол қоюымен анықталады.
3.3. Жұмысқа қабылданушы еңбек келісім шартын бекітуде төмендегі құжаттарды көрсетеді:
1.     Папка 10-20 файлымен (көк түсті)
2.     3*4 суреті – 2 дана (жеке бас ісіне), 1 дана (медициналық кітапшасына)
3.     Жеке куәлігі немесе төлқұжаты
4.     Еңбек кітапшасы
5.     Мед.кітапшасы флюраграфиясымен және жұмысқа кіру рұқсат мөрімен.
6.     Білімі турлы құжаттың түп нұсқасы немесе көшірмесі.
7.     Халық банкі анықтамасы 20 белгісі бар номермен (егер пластик картасы болмаса, оны жасау қажет)
8.     Анықтамалар: психоневрологиялық, наркологиялық диспансерден, сотталмағандығы туралы анықтамасы    
9.     Кәсіби санатын беру туралы растаушы құжат көшірмесі мен тур нұсқасы
3.4. Қызметті қосалқы атқарушы еңбек кітапшасының орынына негізгі жұмыс орнынан қызмет бабы мен жұмыс кестесі көрсетілген анықтаманы көрсетеді.      
     Қосалқы қызмет атқарушы еңбек өтіліне байланыста анықталатын негізгі жұмыс орны бойынша әкімшілігі растаған еңбек кітапшасының көшірмесін.
3.5. Мектеп әкімшілігі қызметкерді қабылдау кезінде оны төмендегі құжаттармен таныстырады:
-      мекеме жарғысымен;
-      ұжымдық келісім шартпен;
-      ішкі еңбек тәртіп ережесімен;
-      мектептің жұмыс кестесімен;
-      лауазымдық талаптармен;
-      өрт сөндіру және еңбекті қорғау бұйрығымен. Еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқау жүргізу және оны қауіпсіздікті сақтау бойынша алғашқы нұсқау журналына жазу, сонымен қатар еңбек жағдайы шарты және еңбек ақысы туралы ақпарат беру.
3.6. Еңбек шартын тоқтату заңнамда көрсетілген негіз бойынша орын алады.
3.7. Бес күннен артық жұмыс жүргізген барлық қызметкерлерге бекітілген тәртіпте еңбек кітапшасы ашылады. Еңбек кітапшасы, қатаң есепке алынатын бланктер қатарында мектепте сақталады.
3.8. Әрбір қызметкерлерге жеке бас ісі жүргізіледі. Оның құрамында кадрды есепке алатын жеке парақ, өмірбаян, білімі туралы құжаттың көшірмесі, кәсіби дайындығы, санатынан құралады. Медициналық кітапшада мектепте жұмыс жүргізуге денсаулығында қайшылықтар жоғы туралы қорытынды, тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі, ауысуы, марапатталуы және жұмыстан босатылуы туралы мәліметтер. Қызметкер жұмысынан босатылған соң, оның жеке бас ісі мектеп мұрағатында сақталды.
3.9. Қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру мектеп ішінде тек қана оның келісімі бойынша жасалады, басқа жағдайда, қызметкердің келісімінсіз өндірістік қажеттілікке байланысты уақытша жоқ болып тұрған қызметкердің орнына ауыстыру уақыттың өтіп кетуіне байланысты заң рұқсат етеді.
3.10. Мектептің жұмысының өзгеруіне және еңбекті ұйымдастырудың өзгеруіне байланысты (жаңа оқыту тәрбие беру түрлерін енгізу, сынып санын, оқыту жоспарын, мектептің жұмыс кестесі т.б.)  жұмысты сол лауазымда, мамандықта, санатында жүргізгенде  қызметкердің еңбек жағдайы айтарлықтай өзгеруі мүмкін: еңбек ақы төлеу жүйесі, жұмыс кестесі, жеңілдіктері, оқу жүктемесі көлемі өзгеруі, соның ішінде толық емес жұмыс күнін алып тастау немесе бекіту, қосымша  жұмыс  түрлерін бекіту не алып тастау (сынып жетекшілігі, кабинет жетекшілігі, шеберхана т.б.) кәсіпті кіріктіру, сынымен қатар басқа да еңбек шарттарын өзгерту.
      Жұмысшы оның жүмыс жағдайының айтарлықтай өзгергені туралы харлануы міндетті. Егер бқрынғы еңбек жағдайы сақталмайтын болса жұмыскер жұмысты жалғастыруға келісім бермесе жаңа  жағдай бойынша онда еңбек келісім шарты тоқталады, күшін жояды.
3.11. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыскерлер белгілі бір мерзімге еңбек шартын бекітсе ҚР Заңнамасында көрсетілген жағдайдан басқа, ол шартты мерзімінен бұрын бұза алмайды.
3.12. Еңбек келісім шартын бұзу:
a)     Жұмыскерлердің санын қысқарту немесе штаттың қысқаруына байланысты және атқарып отырған лауазымына сәйкес болмаған жағдайда, қысқартылатын жұмыскер басқа жұмысқа ауыстыруына келісім бермеген жағдайда жұмыстан босатылады.
b)    Себепсіз бірнеше дүркін еңбек міндеттерін орындамғаны үшін, жұмысқа шықпау немесе жұмыс уақытында үш сағаттан артық болмағаны, жұмысқа ішімдік ішіп келгені, сонымен қатар анаша тарту жағдайында болуы тәрбие беру қызметін атқарушы моральға жат қылық жасауы, оның одан әрі қызметін жалғастыруға сәйкес келмеуі жағдайында жұмыстан босату жұмыстан шығатын адамның кінәсі дәлелденгенде кәсіподақ органының келісімінсіз жұмыстан босатылады.
3.13. Жұмыстан босатылатын күні мектеп әкімшілігі қызметкермен ақшадай толық есеп айырысады және оған рәсімделген еңбек кітапшасын сонымен қатар аттестаттаудан өткені туралы құжаттары тапсырылады. Қызметтен босатылған туралы жазу заңанамалық тұжырымға сәйкес, заң бабымен тармағына сүйене отыру арқылы жазылады.
IV. Қызметкерлердің міндеттері
4.1. Мектеп қызметкерлері міндетті:
    а) жұмысын адал және әділ орындауына, жұмыс кестесін қатаң сақтауға, мектеп жарғысын және ішкі еңбек тәртібі Ережесін, еңбек тәртібін сақтауға, дер кезінде жұмысқа шығуға, бекітілген жұмыс уақытын сақтауға орындауға және әкімшіліктің нұсқауын бұлжытпай орындауға;
    б) жүйелі түрде (бес жылда бір рет) кәсіби санатын растауға, беруге аттестаттаудан өтуге.
    в) техникалық қауіпсіздік ережесі талаптарын толық сақтауға, өндірістік санитарлық тазалықты және өрт қауіпсіздігін оған қатысты ережелері мен нұсқауларын орындауға, жарақат алудың барлық ерекше жағдайында дереу әкімшілікке хабарлауға;
    г) қоғамдық меншікті сақтауға және оқушыларды мемлекет мүлкіне қамқорлықпен қарау сезімінде тәрбиелеуге.
    д) жыл сайынғы заңмен белгіленген мерзімде медициналық тексерістен өтуге;
4.2. Жұмыс орнын, жиһазды, мүлікті және құрал-жабдықтарды бүлдірмей таза ұстауға, мектеп іші орындарында тазалықты сақтауға. Өткен жылы мұғалім жұмыс жасаған кабинеті мен өз орнын жылдағыдай жаңа оқу жылына дайындауға, демеушілер мен оқушыларды, ата-аналарын қатыстыра отырып, түзету, жөндеу жұмыстарын жүргізуге, өзінің салақтығы, немқұрайдылығы салдарынан бүлінген затты түзетіге міндетті.
4.3. Мектеп мүлкін, материалдарды ұқыпты сақтап, электрқуатын жылуды және суды үнемдеуге;
4.4. Бекітілген құжаттарды ұқыпты жүргізіп, дер кезінде толтырып отыруға;
4.5. Кесте бойынша өз сабағына 15 минут бұрын жұмысқа келуге;
4.6. Кәсіби міндеттердің нақты щеңбері нормативтік құқықтық және тарификациялық анықтамалар, кәсіби мінездеме негізінде мектеп директоры бекіткен лауазымдық нұсқаумен анықталады және әр қызметкер өз міндеті бойынша, мамандығы мен кәсіби санатына сәйкес орындайды.
4.7. Педагог қызметкерлер білім алушылардың өмірі мен денсаулығына оқу жүйесінде ғана емес, сабақ басталуға 15 минут қалғанда, сабақ біткен соң 15 минут уақыт ішінде, басқа да іс-шараларында, егер білім алушы мектеп қабырғасында немесе ауласында болған кезде де жауапты.
 
V. Мектеп әкімшілігінің міндеттері
Мектеп әкімшілігі міндетті:
5.1. Педагогтардың және басқада қызметкерлердің еңбек ұйымдастыруда әр қайсысынаң өз мамандығы мен санатына байланысты еңбек жасауын ұйымдастыру әр қызметкердің орнын бекітіп беруге сабақ кестесімен және жұмыс жасау уақытымен таныстырып, жыл бойында ақпараттын оқу жүктемесімен.
5.2. Оқыту мен еңбек ету жағдайының қауіпсіздігін, оқу бөлмесінің жағдайын, жылу жүйесін, жарықты, ауа тазалығын қамтамасыз етуге.
5.3. Білім беру жүйесі сапасына бақылау жасау сабаққа қатысу және сабаққа талдау, сараптау жасау арқылы, әкімшілік бақылау жұмыстарын жүргізу, сабақ кестесін сақтау, білім беру бағдарламасын орындау арқылы жүзеге асырылады.
5.4. Мектептің іс-әрекетін жақсартуға бағытталған қызметкерлердің ұсынысын дер кезінде қарастыруға.
5.5. Белгіленген мерзімде еңбек ақысын өтеу, қызметкерлерің еңбек ету жағдайын жүйелі түрде бақылап, еңбек ақы қорын шығындауға бақылау жасауға.
5.6. Оқу және еңбек тәртібін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауға.
5.7. ҚР Еңбек кодексін сақтауға, оқушылар мен қызметкерлердің еңбек ету жағдайын жақсартуға, санитарлық ережелер мен техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау ережелеріне сәйкес еңбек ету жағдайын құру, демалыс және еңбек ету орындарының барлығын санитарлық-техникалық құралмен қамтамасыз етуге.
5.8. Санитария мен тазалықты, өрт қауіпсіздігін, техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқауды және барлық талаптарын оқушылар мен қызметкерлердің сақтауын және білімін әрқашан бақылауға.
5.9. Жарақат алудың алдын алу бойынша, оқушылар мен қызметкерлердің басқа да кәсіби ауруларына қажетті шаралар қабылдауға.
5.10. Ағымдағы жылдың 1 мамырында жыл сайын бекітілетін кестеге сәйкес мектептің барлық қызметкерлеріне дер кезінде демалыс беруге, мерекелік немесе демалыс күндері аталған қызметкер үшін бекітілген күні жұмысқа шығуына басқа күні демалуға, жұмыс күнінен тыс кезекшілік жасағаны үшін демалыс беруге.
5.11. Педагогтар мен басқа да мектеп қызметкерлерінің кәсіби санатын жүйелі түрде көтеруін қамтамасыз етуге;
5.12. Мектеп қызметкерлері мен оқушылар үшін ыстық тамақ ұйымдастыруға.
VI. Оқушылардың міндеттері
6.1. Оқушылар мектепте мектеп үлгісіндегі киіммен келеді.
- Қыз балалар: көк, қара түсті юбка, шалбар және ақ жейде.
                           Юбканың ұзындығы тізеге дейін 3 см жоғары
- Ұл балалар: костюм (пиджак, шалбар), қара түсті, көк түсті,
                         жейде ақ немесе ашық көк (бір түсті).
     Суық күндері жейдені мойны жабық свитер, водалазкамен ақ немесе қара түсті ауыстыруға болады.
     Дене тәрбиесі мен АӘД сабақтарында оқушылар арнаулы киіммен аяқ киімде шұғылданады.
     Тыйым салынады:
- бас киім киюге (хиджаб, орамал, тақия киюге)
- бетіне макияж, маникюр жасауға, себебі ал бала ағзасына зиян келтіреді.
- биік өкшелі аяқ киім киюге,  сүйек құрылысы жүйесі зақымдалады.
- темір әшекейлер, бижутериялар киіміне тағуға;
6.2. Білім алушылар мектепте міндетті:
- ішкі тәртіп Ережесін сақтауға, мектеп директорының бұйрығын, өзін-өзі басқару органы шешімін орындауға;
- басқа оқушылардың намысын, құқығын, қадір-қасиетін, мектептің қызметкерлерін құрметтеуге, олардың мүддесіне шек келтіруді болдырмауға, кішілерге жәрдем көрсетуге;
- тәртіпті болуға, қоғамдық тәртіпті мектепте және одан тыс жерлерде де сақтауға, киім үлгісіне деген талаптарды орындауға;
- оқуға саналы түрде көзқараспен қарауға, сабаққа, басқа да іс-шараларға дер кезінде келуге,өзінің жұмыс орнында тәртіп сақтауға, сабақ босатқанда ресми мекемелерден құжат алып келуге;
- мектеп мүлкін сақтауға, басқа да адамдардың еңбегіне құрметпен қарауға, көк желектерді сақтап;
- электр қуатын, суды, химиялық заттарды және басқа да материалдарды үнемдеуге;
- Уставқа байланысты мектеп қызметкерлерінің талабын орындауға; өзіне-өзі қызмет жасау еңбегіне, мектеп және сынып бойынша кезекшілікке қатысуға, мектеп бойынша кезекшілік сабақ басталуына 20 минут қалғанда басталып, сабақ біткен соң 20 минуттан соң аяқталады.
6.3. Мектеп оқушыларына тыйым салынады:
- қару-жарақ, электросоққы, газ балоны, игротехникалық заттар мен спирттік, энергетикалық ішімдіктер темекі, наркотикалық заттарды қолдануға, таратуға;
- мектеп ауласында, ішінде шылым шегуге;
- жарылыс пен өрт қауіпін тудыратын заттарды пайдалануға;
- мектеп жарғысын, мектептегі қоғамдық тәртіпті бұзуға;
- оқу жүйесі өтіп жатқанда мектеп ғимаратында телефонмен байланыс жасасуға
- өзіне, айналасындағыларға қауіп төндіретін кез-келген іс-әрекет жасауға;
- қарым қатынас жасауда балағат сөздерін қолданбауға
- қарым қатынасын анықтауда күш көрсетуге, бопсалауға, қорқытуға
6.4. Аталған Ережені бұзуда оқушыларға тәртіптік шаралар қолданылады.
- ата-анасын баласының тәртібі туралы құлақтандыруға;
- ата-анасын айналасындағыларға деген жат қылығына жол бермеуге, тыйым салуға, мектепке шақыруға;
- сөгіс жариялауға және жеке бас ісіне жазуға;
- ата-анасының қаржысына материалдық шығынды өтетуге;
- оқушының, ата-анасын педагогикалық кеңеске әкімшілік кеңес пен құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесіне шақыруға, мектептен шығаруға. ҚР заңын бұзған жағдайда оқушы мен ата-анасы әкімшілік немесе құқықтық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
VII. Ата-аналарының құқығы мен міндеттері (заңды өкілдерінің)
7.1.  Ата-аналар (заңды өкілдері) міндетті:
- өз балаларының жалпы және жалпы орта білім алуына жағдай туындатуға, үнемі сабаққа қатысып отыруына бақылау жасап отыруға;
- баланың сабақ басталуы туралы үнемі мектепке дер кезінде қажетті ақпарат беріп отыруға;
- оқу барысындағы олқылықтарын жоюға ықпал жасауға;
- сапалы білім, саналы тәрбие алу үшін баланы қажетті заттармен қамтамасыз етуге, соның ішінде спорттық форма, аяқ киім, еңбек сабағы киімдермен қамтамасыз етуге;
- әкімшілікпен, педагогтардың шақыруы бойынша мектепке келуге;
- қолданыстағы заңнама бойынша тәртіпте көорсетілгендей мектеп мүмкіне зиян келтіру;
- жағдайында, шығынын өтеуге мектеп қызметкерлерінің құқығы мен еңбегңне құрметпен қарап, алардың беделін сыйлауға;
- аталған Ережені, Жарғы талаптарын, қолданыстағы заңнама талаптарын орындауға.
7.2. Ата-аналар құқықты:
- балаларының заңды мүддесі мен құқығын қорғауға;
- мектеп жарғысы мен ҚР қолданыстағы заңналасына сәйкес мектепті басқаруға қатысуға;
- мектеп жарғысымен және басқа да құқықтың нормативтік білім беру жүйесіне қатысты құжаттармен, оның ішінде аталған Ережемен танысуға;
- оқытудың түрін таңдауға (эстернат отбасылық білім, жеке-дара білім алу).
Жарғыға сәйкес осы оқу түрлерін  педагогикалық кеңепен кешісе отырып, кіріктіруге;
- мектептің қосымша білім беру қазметі түрлеріне таңдау жасауға;
- сабаққа және басқа да оқу және сабақтан тыс іс шараларға (әкімшілік пен мұғалімдердің келісімімен) қатысуға;
- қолданыстағы заңның аясында ерікті түрде сыныптың дамуына қажеттілігіне, материалдық көмек көрсетуге (қайырымдылық ретінде).
- мектеп Жарғысы мен қолданыстағы Ереже шарттарының орындалуын талап етуге.
VIII. Жұмыс уақыты
8.1. Мектепте алты күндік жұмыс аптасы бір күндік демалысымен бекітілген. Жұмыс күнінің ұзақтағы әкімшілік – шаруашылық, қазмет көрсетуші, басқарушы және оқу – тәрбие беру тұлғаларына 40 сағаттық жұмыс аптасымен жұмыс кестесі анықталған. Жұмыс кестесін директор, кәсіподақ органы мен келісімі бойынша және жұмысының басталуы мен аяқталуы, демалуға үзілісі мен тамақтануы ескеріліп бекітеді.
8.2. Демалыс күндері жұмыс жасауға тыйым жасалған, тек ғана заңнамамен көрсетілген жағдайларда жұмыстан тыс ерекше жағдайларда айына бір рет кезекшілік тағайындалады, уақыт мерзімі кезекшілікке сайма-сай демалыс беріледі тақтай шықпай.
8.3. Қызметкердің демалысқа тұрған кезінде кәсіподақ комитетінің келісімі бойынша мектеп директоры жаңа оқу жылына педагог қызметкерлердің оқу жүктемесін анықтайды.
      Сонымен қатар:
- педагог қызметкерлердің сынып сабақтастығы және оқу жүктемесі сақталады;
- қызметкердің толық емес жүктемесі оның жазбаша келісімі бойынша ғана мүмкін;
- педагог қызметкерледрің оқу жұктемесі әдеттегідей, оқу жылының аяғына дейін бірқалыпті болуы керек.
Жыл бойындағы оқу жүктемесінің өзгеруі мүмкін, егер сынып саны немесе сағат саны оқу жоспары бойынша өзгерсе ғана.
8.4. Педагог қызметкерлердің уақытын үнемдеу және оқушылардың демалуы мен ұтымды еңбек кестесін есептеумен, педагогикалық ұтымдылығын ескерке отырып, мектеп әкімшілігі сабақ кестесін құрастырады.
     Педагог қызметкерлерге мүмкін болған  жағдайда сабақтан бос бір күн әдістемелік жұмыс пен кәсіби шеберлігін көтеру үшін берілуі мүмкін.
8.5. Мектеп әкімшілігі педагог қызметкерлердің мектеп бойынша кезекшілікке тартады. Кезекшілік сабақ басталуға дейін 30 минут бұрын басталып, аяқталған соң 15 минут өткенде бітеді. Кезекшілік кестесі жарты жылға құрастырылып, мектеп директорымен бекітілді.
8.6. Күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникул кезекті демалыс күніне сәйкес келмесе педагогтардың жұмыс күні болып саналады.
     Осы кезеңдерде, сонымен қатар мектепте сабақ өткізілмейтіні жарияланса, педагогтар мектеп әкімшілігі тарапынан педагогикалық, ұйымдастырушылық, әдістемелік жұмысқа сол заңнамамен бекітілген ауқытқа сәйкес тартылады.
     Каникул кезінде оқу-тәрбиеберу және  қызмет көрсетуші тұлғалар арнаулы білімді қажет етпейтін шектелген жұмыс уақыты көлемінде шаруашылық жұмыстарды орындауға тартылады.
8.7. Педагогикалық кеңес, директордың қатысуымен өткізілетін кеңес, әдістемелік кеңес, әдістеме бірлестігі кеңесі екі сағаттан артық созылмауы қажет, ата-аналар жиналысы бір жарым сағат, үйірмелер -45 минуттен бір жарым сағатқа дейін өткізіледі.
     Мұғалімдер міндетті:
8.8. Қоңырау соғалысымен сабақты бастап, қоңыраумен аяқтау қажет, оқу уақытын мақсатсыз пайдалануға жол берілмейді.
8.9. Әр сағаттың сабақ жоспары болуы қажет, сынып сағаттарын қоса алғанда.
8.10. Мұғалімдер мен оқушыларға арналған барлық іс-шараларға сабақ кестесіне қарамастан қатыссын.
8.11. Ағымдағы жылдың бірінші күніне немесе әр оқу тоқсанының бірінші күніне тақырыптық жұмыс жоспары болсын.
8.12. Директордың орынбасарларының нұсқауы айтылғын мерзімде орындалсын.
8.13. Мектеп директордың барлық бұйрығы орындалсын, келіспеген жағдайды бұйрық еңбек бойынша талас комиссиясында қаралсын.
8.14. Сынып жетекшісі кестеге және тәрбие жұмысы жоспарына сәйкес аптасында бір рет сынып сағатын өткізсін. Тәрбие жұмысы жоспары жылына бір рет құрастырылады.
8.15. Сынып жетекшісі тәрбие беру жұмысы жоспарына сәйкес сабақтан тыс кезде тәрбие беру жүмысымен шұғылданады, бір жыл ішінде торт рет ата-ана лар жиналысын өткізеді.
8.16. Сынып жетекшісі атпасына бір рет оқушылардың кұнделіктеріне баға қоюды жүргізеді.
8.17. Педагог және басқа да мектеп қызыметкеріне тыйым салынады:
- өз қалауынша сабақ кестесін және сабақ кестесін және жұмыс кестесін өзгертуге;
- сабақ уақытын сөзуға, қысқыртуға, алып тастауға және олардың арасындағы үзілісті де өзгертуге;
- оқушыны сабақтан шығарып жіберуге;
- мектеп ішінде шыным шешуге.
8.18. Ботен адамдарға сабаққа кіруге рұқсат беріледі, егер мүғалімінің немесе директордың келісімі болса ғана.
8.19. Ауырғаны бойынша жұмысқа шықпай қалған жағдайда, әкімшілікті ертерек ескертіп бірінші күні жұмысқа шығысымен ауқытша жұмысқа жарамсыз болғандағы туралы тарақты тапсырсын.
8.20. Мектеп ішінде тыйым саланады:
- сырт және бас киімімен жүруге; 
- сабақ жүріп жатқан кезде коридорда дауыстап сөйлеп, ту шығаруға.
ІХ. Еңбектегі табыстары үшін мерепаттау
9.1. Еңбек міндеттерін үлгілі орындағаны еңбектегі жаңашылдығы және қызметтегі жетістіктері үшін алғыс жарияланады.
9.2. Марапаттау әкімшілікпен бірлесіп немесе мектеп кәсіподақ органының келісумен қолданылады.
9.3. Марапаттау директордың бұйрығымен жарияланы, ұжымның назарына ұсынылады.
Х. Еңбек тәртібін бұзаны үшін жауапкершілік
10.1. Еңбек тәртібін орындамау немесе қызметкердің кінәсі бойынша міндеттелген жауапкершілікті жеткіліксіз орындау тәртіптік ескерту, сөгіс жариялауға әкеліп соғады:
а) ескерту жасау
б) сөгіс жариялау
в) қатаң сөгіс
г) жұмыстан шығару
д) көпшіліктің талқасына салу
10.2. Тәртіптік ескерту жасау әкімшілік тарапынан берілген құқық шеңберінде жасалады. Әрбір тәртіп бұзушылыққа бір ғана тәртіптік жаза қолданылады.
10.3. Тәртіп бұзушыға жаза қолданбас бүрын жазбаша  түрде түсініктеме алынады.. Жазбаша түсінік жазудан бас тарту немесе ауызша түсінік беру жазалаудан босатпайды. Қызметкерлердің кәсіби тәртіп бұзушылығына тексеріс жүргізу немесе мектеп жарғысын бұзуға тексеріс ол туралы жазбаша түрде шағым түскенде ғана қарастырылады. Көшермесі педагогикалық қызметкерлерге тапсырылуы керек.
10.4. Жаза мектеп бойынша бұйрық шығарумен жарияланады. Бұйрық нақты еңбек тәртібін бұзғанын көрсетеді.
10.5. Тәртіптік жаза ретінде жұмыстан босатылады, егер қызметкер еңбек келісім шартында көрсетілген міндеттерді себепсіз бірнеше дүркін орындамаса (мектеп Жарғысымен, ішкі тәртіп Ережесімен) егер себепсіз қызметке шықпай қалуы бойынша (оның ішінде жұмыс уақытында үш сағаттан артық жұмыс орнында болмаса, қызметіне ішімдік ішіп келсе, наркотикалық немесе басқа да жағдайларда) тәртіптік жаза қолданылады.
Адамгершілік қасиетке жақылық-оқушыларға қол көтеру, қоғамдық тәртіпті бұзу, соның ішінде жұмыс орнынан тыс жерлерде де, басқа да морал қалыптары педагогтің қоғамдық жағдайына сәйкес келмейтін адамгершілік санатына жат қылық болып табылады.
 
 
«№ 48 ЖББОМ» КММ директоры                                Алпысбаева А.Р.
 
 
 
Кәсіподақ комитетінің торайымы                                   Цэй З.Д.

 

Мемлекеттің қамқорлық кеңесі жұмысының мақсаты:біріңғай педагогикалық ұстаным негізінде оқыту мен тәрбие беруде педагогикалық ұжым мен қамқорлық кеңесі қарым – қатынасын ұйымдастыру.

Жыл бойындағы қарастырылған мәселелер мемлекеттің тәрбие беру іс – шарасына бірлесіп атқаруға ата – аналар қауымын тарту, олардың педагогикалық мәдениетін,білімін көтеру мектеп пен отбасында салауатты өмір салтын ұйымдастыруға ықпал жасау және балаларды әлеуметтік жағынан қорғау. Жұмыс жоспарына сәйкес жалпы ата – аналар жиналысы өткізіліп, онда төмендегідей мәселелер қарастырылды: «Отбасы тәрбиесі», «Өзара қарым – қатынас жасау мәдениеті», «Құқық бұзушылық мәселесі бойынша мектеп пен отбасының өзара әрекеті». Аталған жиналыстарда ата – аналар нормативтік қызықтың актілерімен танысып, психологиялық – педагогикалық ата – аналарға білім, мағлұмат беру жұмысы іске асырылды. 2014 жылы қыркүйек айында сыныптардың ата – аналар комитеті мүшелерімен бірлескен психологтің қатысуымен бірінші сынып ата – аналарына конференция өткізілді.Онда мына мәселелер талқыланды: «Психологиялық және педагогикалық көмек көрсету», баланың мектепке бейімделуі, оның өзіне деген пікірін сенімділігін арттыру, оқушыларды ынталандыру т.б. Белсенді түрде талдау жасау, пікір талас өтті.2014 жылы желтоқсанда ата – аналар конференциясына әр сыныптың ата–аналар комитеті мүшесі қатыстырылды.«Жасөспірімдер ата–анасына педагогикалық көмек көрсету», ақпан айында қамқорлық кеңесі мен мектеп әкімшілігі қалауы бойынша бесінші сыныптан он бірінші сынып бойынша әр сыныпта ата – аналар конференциясы өтті. Қамқорлық кеңесі өкілдері мектеп психологінің қатысуымен ата – аналарға арналған ашық кеңес беруге қатысты.Сондай жұмыс мектеп медициналық қызметкерлерімен денсаулық сақтау және иммунизация мәселелері юойынша жұмыс ұйымдастырылды. Ата – аналар кабинеті рәсімдеуде, сенбіліктер өткізуде белсенділік танытады: Жәрмеңке, Денсаулық күні, Жаңа жыл мерекесі, Наурыз, ардагерлерді аралау мектебіміздің қамқорлық кеңесі салауатты өмір салты және дұрыс тамақтануды ұйымдастыру мәселелеріне ерекше назар аударады. Сондықтан ата – аналар қауымдастығы өкілдері тамақтың дәмін тексеру комиссиясы жұмысына қатысады. Айына екі рет мектеп асханасына тексеру жасалады. Біздің бақылауымызда денсаулыққа зиянды тағамдарды бақылау: газы бар сусын, бояуы бар сусын, шоколадтар. Қамқорлық кеңесі жиналыстарында ыстық тамақтың пайдалығы туралы түсінік беру жұмысын жүргізеді. Өткен оқу жылы мен ағымдағы оқу жылында асхана қызметкерлерін біздің ескертулерімізге құлақ астыртуда айтарлықтай қиындықтар туындады,қазір жағдай оңалды: тамақ сапасы жақсарды, бастауыш мектеп толығынан ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі.Мектепте ата – аналар мен оқушылардың бірлескен іс – шаралары өткізіледі: саяхатқа, театрға, циркке, табиғатқа көптеген сыныптарда ата – аналар жиналысы ұжымдық шығармашылық іс – шара тұрғысында тұсаукесумен, көрініс көрсету арқылы өткізіледі.Мектепте волейболдан ата – аналардан құралған топ ұйымдастырылған.Бұл жұмысты сынып жетекшілері атқарады.Сонымен қатар әр түрлі «Көңілді старт» дәстүрлі түрде өтеді.Олар еліміздің атаулы күндері қарсаңында,СӨС бастауы, оқу жылының аяқталуы кездеріне сәйкес өтеді.Қамқорлық кеңесі мектептің инспекторы және әлеуметтік қызметкерлерінің алдын ала қатысуымен көше, көпшілік орындарды аралауға қатысады.Ағымдағы жылда түзету есебінде тұрған оқушылардың үйлерін араладық,барлық араланған пәтерлер:

-       ГЮП есебінде тұрған оқушылар – 4 отбасы – 7 мәрте араланды;

-       Мектепшілік есепте тұрғандар – 3 отбасы – 5 мәрте араланды;

-       Әлеуметтік жағынан күдікті отбасылар – 6 мәрте араланды.

Әрине, барлық мәселелер өз шешімін оңайлықпен таппайды.Негізгі мәселелер мен қиындықтарды шамамен төмендегідей белгілеуге болады:

Мектеп пен бірлесіп атқаратын іс – шараға барлық ата – аналар бірдей белсене қатыспайды.

Ата – аналарға педагогикалық мәселелер бойынша кеңес алуға өз уақыты жете бермейді.

Өткен жылдың жаз маусымында оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру бойынша оқушылар саны аз қамтылды.

Оқу жылының аяғында оқушылардың жазғы демалыс кезін ұйымдастыру және мектеп үлгісіндегі киім туралы жалпы мектептік және сыныптың ата – аналар жиналысын өткізу жоспарлануда.