«Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№8 ЖББМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Қылыш түбі – ұрыс.
С саблей играть – драки не миновать.
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 160
Жаңа сұрақтар: 26

Ішкі тәртіп ережелері

1.Жалпы ережелер

1.1.  Ішкі еңбек тәртібі ережелерінің мақсаты еңбек тәртібін одан әрі нығайтуға, ғылыми негізде еңбекті ұйымдастыруға және жұмыс уақытын тиімді пайдалануға, педагогикалық ұжым жұмысының жоғары сапасына ықпал ету.

1.2.Осы ішкі еңбек тәртібінің ережелері мектептің барлық қызметкерлеріне қолданылады.

1.3.Ішкі тәртіп ережелерін қолдануға байланысты мәселелерді мектеп әкімшілігі өзіне берілген құқықтар шегінде, ал қолданыстағы заңнамада және ішкі еңбек тәртібі ережелерінде көзделген жағдайларда шешеді.

2. Оқушылардың мінез-құлқы және білім алу шарттары

және олардың өмірі мен денсаулығын сақтау, олардың құқықтарын қорғау.

2.1.Мектеп оқушылары оқушыларға арналған ережелерді орындауға міндетті

- сабаққа кестеге сәйкес қатысу; ;

- сабаққа 15 минут қалғанда мектепке келу, ауысымды аяқ киім болу;

- сабаққа мектеп формасында келу, барлық қажетті мектеп керек-жарақтары болуы;

- үй тапсырмаларын адал орындау;

- мұғалімнің бірінші талабы бойынша күнделік беру;

- мектеп мүлкінің бүлінуіне жол бермеу, тазалық пен тәртіпті сақтау; сабақтарда және сабақтан тыс уақытта қауіпсіздік техникасын сақтау;

- кестеге сәйкес мектеп бойынша кезекшілікті жүзеге асыру;

- мектеп қызметкерлеріне, сыныптастарына және қызметкерлеріне қатысты сыпайы, мейірімді, құрметпен өзін ұстау;

- мектеп іс-шараларына, мектеп және мектеп аумағын абаттандыруға қатысу.

2.2.Мектептің әкімшілігі мен педагогикалық ұжымы міндетті:

- қалыпты оқу процесі үшін барлық тұрмыстық жағдайлар жасау (жарықтандыру, жылумен жабдықтау, асхана, дәретхана, кітапхана және т. б.);

- оқушылардың сабақ кестесін, факультативтерді, үйірмелерді, қосымша сабақтарды, мектеп бойынша кезекшілік кестесін дер кезінде мәліметке жеткізу;

- педкадрлармен уақытылы қамтамасыз ету;

- кәсіби-әдістемелік деңгейді көтеру;

- оқушылардың ата-аналарымен жүйелі байланыста болу;

- жетім балаларға, аз қамтылған отбасы балаларына ерекше көңіл бөлу (оқулықтармен, жол жүру билеттерімен, тегін тамақпен қамтамасыз ету, жалпыға міндетті білім беру қорынан қаражат бөлу));

- дивиантты балалардың мінез-құлқын қатаң бақылауды жүзеге асыру;

- оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру;

- Оқушылардың құқықтарын қатаң сақтау.

3. Қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату тәртібі.

3.1.Қызметкер өзі еңбек қатынастарында тұрған бір жұмыс берушімен (негізгі жұмыс орыны бойынша), сондай-ақ бірнеше жұмыс берушімен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасуға құқылы.

3.2.Жұмысқа қабылдау кезінде мектеп әкімшілігі оқуға түсушіден талап етуге міндетті.:

1) белгіленген тәртіппен ресімделген еңбек кітапшасын ұсыну.

2) жеке куәлікті ұсыну

3) арнайы білімді талап ететін жұмысқа қабылданатын адамдар (педагог, медицина қызметкерлері, кітапханашылар және т.б.) білімі немесе кәсіптік даярлығы туралы тиісті құжаттарды көрсетуге міндетті.

4) әкімшілік куәландырған диплом, аттестат, куәлік, көшірмелері жеке ісінде қалдырылуы тиіс.

Беруді талап етуге тыйым салынады қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде құжаттар беру заңнамамен қарастырылмаған.

5) мектепке жұмысқа қабылданатын адамдар денсаулық жағдайы бойынша санитарлық кітапшаны, медициналық қарсы көрсетілімдерді ұсынуға міндетті.

6) педагог қызметкерлерді жұмысқа қабылдау мектеп әкімшілігіне ұсыну бойынша, қызметкерлерді қабылдауға және жұмыстан шығаруға құқығы бар тиісті халықтық білім беру органының бұйрығымен, оны мектеп бойынша қайталай отырып ресімделеді.

7) бұйрық қызметкерге қол қойғызып хабарланады. Онда көрсетілуге тиіс лауазым атауы сәйкес Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына қызметшілер лауазымдарының немесе штаттық кестеге және еңбек.Нақты жорамалдар жұмысқа тиісті лауазымды тұлға болып саналады шартын қарамастан, жұмысқа қабылдау тиісті түрде ресімделген.

3.3.Қабылдау кезінде қызметкердің және / немесе оны белгіленген тәртіп бойынша басқа жұмысқа мектеп әкімшілігі міндетті:

а) оны тапсырылған жұмыспен, еңбек жағдайлары мен төлемімен таныстыруға, лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;;

б)оны ішкі еңбек тәртібі ережелерімен таныстыру;

в) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша өндірістік санитария мен гигиена, өртке қарсы қауіпсіздік және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды ұйымдастыру жөнінде нұсқаманы белгіленген үлгідегі журналда ресімдей отырып, нұсқау беруге міндетті.

3.4.5 күннен астам жұмыс істеген барлық жұмысшылар мен қызметшілерге кәсіпорындарда, ұйымдарда еңбек кітапшаларын жүргізу тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес еңбек кітапшалары толтырылады.Жұмыс істейтін қоса атқару бойынша еңбек кітапшасы негізгі жұмыс орны бойынша.Мектеп директорының еңбек кітапшасы ҚББ-да сақталады, қалған қызметкерлердің еңбек кітапшалары мектептегі қатаң есептегі бланкілер ретінде сақталады.

3.5.Мектептің әрбір педагог қызметкеріне жеке іс жүргізіледі.

4 .Қызметкерлердің негізгі міндеттері

4.1.Адал және адал жұмыс істеу, лауазымдық міндеттерді қатаң орындау.

4.2.Еңбек тәртібін сақтау – мектептегі тәртіп негізін сақтау, Жұмысқа уақытында келу, белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығын сақтау, оларға жүктелген міндеттерді шығармашылық және тиімді орындау үшін оны барынша пайдалана отырып, басқа қызметкерлерге әкімшілік өкімдерін орындауға кедергі келтіретін іс-әрекеттерден бас тарту, мұғалім сабақ басталғанға дейін 20 минут бұрын жұмыста болуы тиіс.

4.3.Өндірістік санитария, гигиена, өртке қарсы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын сақтау.

4.4.Оқушылар ата-аналарымен және мүшелерімен сыпайы болу 

4.5.Өзінің іскерлік біліктілігін жүйелі түрде көтеру.

4.6.Мектеп қызметкерлерінің оларға жарғымен және ішкі еңбек тәртібі ережелерімен жүктелген міндеттерді сақтауын қамтамасыз ету.

4.7.Мектеп қызметкерлерінің еңбегін олардың мамандығы мен біліктілігіне сәйкес дұрыс ұйымдастыру, олардың әрқайсысына белгілі бір жұмыс орнын бекіту, жабдықтың дұрыс жағдайын, салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету.

4.8.Еңбек және өндірістік тәртіпті қатаң сақтауды қамтамасыз ету.

4.9.Оқу-тәрбие процесін жетілдіру, еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізу үшін жағдай жасау, жұмыс сапасын, еңбек мәдениетін арттыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, аталған және басқа да еңбек ұжымдары қызметкерлерінің озық тәжірибесін зерделеуді, таратуды және енгізуді ұйымдастыру.

1) мектеп қызметкерлерінің шығармашылық деңгейі мен іскерлік біліктілігін жүйелі түрде көтеруін қамтамасыз ету, педагог қызметкерлерді белгіленген мерзімде аттестаттаудан өткізу, оқу орындарында оқытумен жұмысты қоса атқару үшін қажетті жағдайлар жасау.

2) мектепті қажетті жабдықтармен, оқу құралдарымен, шаруашылық Мүкәммалмен уақтылы қамтамасыз ету шараларын қабылдау.

3) еңбек туралы заңдарды, еңбекті қорғау ережесін мүлтіксіз сақтауға, жұмыс жағдайын жақсартуға міндетті.

4) оқушылар мен мектеп қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға, олардың сырқаттанушылығы мен жарақаттануының алдын алуға, қызметкерлердің техника қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтың барлық талаптарын білуі мен сақтауын бақылауға.

4.10.Мектеп мүліктерінің, қызметкерлер мен оқушылардың сақталуын қамтамасыз ету.

4.11.Белгіленген мерзімде жалақы беруге.

4.12.Мектеп әкімшілігі оқушылардың мектепте болу және мектеп ұйымдастыратын іс-шараларға қатысу кезінде олардың өмірі мен денсаулығына жауапты.

4.13.Мектеп әкімшілігі өз міндеттерін тиісті жағдайларда кәсіподақ комитетімен бірлесіп немесе келісе отырып, сондай-ақ еңбек ұжымының өкілеттіктерін ескере отырып жүзеге асырады.

5. Жұмыс уақыты және оны пайдалану

5.1. Мектепте алты күндік жұмыс аптасы бір шығар. Мектепте жұмыстың басталу және аяқталу уақыты мектептің жұмыс режиміне және сабақтар мен сыныптан тыс іс-шаралар кестесіне сәйкес белгіленеді.Педагог қызметкерлердің жұмыс уақыты оқу кестесімен және лауазымдық міндеттерімен анықталады. Мұғалім сабаққа дейін 20 минут бұрын жұмыста болуы тиіс. Мектеп әкімшілігі жұмысқа келу және жұмыстан кету есебін ұйымдастыруға міндетті.

5.2.Педагог қызметкердің жаңа оқу жылына арналған оқу жүктемесін мектеп директоры белгілейді.

Бұл ретте ескеру қажет:

а) педагогикалық қызметкерлерде, әдетте, сыныптардың (топтардың) сабақтастығы және оқу жүктемесінің көлемі сақталуы тиіс;

б) оқу жүктемесі, әдетте, бір жарым ставкаға сәйкес келетін сағат санынан аспауы тиіс. Ерекше жағдайларда кейбір пәндер бойынша мұғалімдер саны жеткіліксіз болған жағдайда оқу жүктемесі мұғалімнің келісімімен үлкен көлемде белгіленуі мүмкін.

5.3.Жас мамандарды олар оқу орнын бітіргеннен кейін оқу жүктемесімен жалақы ставкасына сәйкес келетін сағат санынан кем емес мөлшерде қамтамасыз ету қажет.

5.4.Толық емес оқу жүктемесі жұмыс ғана мүмкін болады келіскен жағдайда оның көрсетілуге тиіс жазбаша нысанда.

Оқу жүктемесінің көлемін азайту мектептегі оқушылар мен сынып-комплектілер санының келісімі кезінде, сондай-ақ кейбір басқа да ерекше жағдайларда ғана мүмкін болады.

Мектеп әкімшілігі кәсіподақ комитетінің келісімі бойынша педагог қызметкердің жаңа оқу жылына арналған оқу жүктемесін бекітеді.

Сабақ кестесін педагогикалық мақсаттылықты қамтамасыз етуді, санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтауды ескере отырып, әкімшілік жасайды және бекітеді.

5.5.Қызмет көрсетуші персонал мен жұмысшылардың жұмыс күнінің ұзақтығы аптасына немесе басқа есептік кезеңге белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығын сақтай отырып жасалатын ауысым кестесімен анықталады және оны мектеп әкімшілігі бекітеді.