Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
№14 мектеп- гимназиясы

2023-2024 оқу жылына арналған кешенді тәрбие жоспары

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің және

Мемлекеттік құзырлы органдармен бірлескен

Қарағанды облысының «Біртұтас тәрбие бағдарламасын»

іске асыру бойынша №14 мектеп –гимназиясының

2023-2024 оқу жылына арналған

КЕШЕНДІ ТӘРБИЕ ЖОСПАРЫ

 

 

КЕШЕНДІ ЖОСПАРДЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

 

     Өскелең жас ұрпақты рухани-адамгершілік қасиетке баулу,тәрбиелеу–барлық кезеңде өзекті.Біздің келешегіміз – жас ұрпақ, ал ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы.

    Ел ертеңі болар бүгінгі балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу, әлеуметтік тұрғыдан барынша қамтамасыз ету, толыққанды білім алуына жағдай жасау, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау Қазақ елінің ұлттық саясатының басты бағыттарының бірі.

    Тәрбие мен оқыту өзара тығыз байланысты, бір бірінен бөліп алуға болмайтын біртұтас процесс. Білім беру ұйымдарындағы тәрбие пән мазмұны,сынып сағаттарының жән емектептен,сыныптан тыс қосымша білім беру мазмұны арқылы жүзеге асады.

      Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы қасиетті Түркістан қаласы, Түркі елінің шаңырағында өткізілген «Әділетті Қазақстан-Адал азамат» атты ІІ-Ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде:«Адалазаматқа тән қасиеттер әрбір жастың бойынан табылуы керек, ұрпақтың бойында жаман әдет болса, бұл үлкендердің кінәсі»- дей келе, Әділетті Қазақстанды құру үшін: бүкіл қоғам болып жұмылу керектігін:

 •          халқымыздың дүниетанымы және өмірлік ұстанымдары өзгеруге тиіс екендігін;
 •          әйтпесе,басқа реформаның бәрі бекер болатындығын нақты атап өтті.

    «Біртұтас тәрбие бағдарламасы» – ұлттық, адами құндылықтарға негізделген. Бұл құжатта білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысын толыққанды жүзеге асыру үшін білім алушылардың бойында қалыптастырылуы тиіс құндылықтар мен тәрбиенің мақсаты, міндеттері айқындалады. Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, әлемдік озық білімді игерген саналы азаматты тәрбиелеу мақсаты көзделеді.

       «Бір тұтас тәрбие бағдарламасының» мақсаты:

            Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматты тәрбиелеу.

Міндеттері:

Ата-ананың өсиетін тыңдауға, отбасы татулығы мен берекесін қадірлеуге, перзенттік парызын өтеуге тәрбиелеу.

 1. Ұлттық мұраны қастерлеуге, қазақ тілін,мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, татулық, келісім, ынтымақ және ел бірлігін сақтауға,отаншылдық пен мемлекетшілдікке тәрбиелеу. Жақсылыққа, игілікке бой түзеуге, абыройлыболуға, ар-ұждан, намыс, жауапкершілік, мейірімділік, қамқорлық пен әділдік қасиеттерін жоғары ұстауға баулу және құқықтық мәдениетін қалыптастыру. Денсаулықты қадірлеуге, салауатты өмір салтын ұстануға, ойдың тазалығын және эмоционалды тұрақтылыққа баулу.

           2.Табиғатқа, табиғи мұраға ұқыптылық пен қарауға және табиғи ресурстарды  үнемді әрі тиімді қолдануға тәрбиелеу және еңбекқорлыққа баулу.

Күтілетін нәтиже:

 1. Ата-анасын сыйлайды, перзенттік парызын түсінеді, «қарашаңырақ», «жеті ата», «тектілік» ұғымдарының маңызын бағалайды, отбасы татулығы мен берекесін қадірлейді.
 2. Отаншыл, мемлекетшіл, намысшыл, халқына адал қызмет етуді, мемлекет тәуелсіздігін және елі мен жерінің тұтастығын қорғауды борышым деп санайды жәнеұлттық мәдениетті құрметтейді, салт-дәстүрлерді біледі, оны сақтайды.
 3. Әр ісіне, қадамына жауапкершілікпен қарайды, әдепті және мейірімді, сөзінеберік, ісіне адал, кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетеді, ар-ұятты жоғары бағалайды.
 4. Жан мен тән тазалығын сақтайды, дұрыс тамақтану мәдениетін түсінеді, эмоционалды жай-күйін басқарады.
 5. Тұратын үйін, ауласын, қаласын таза ұстайды, қоғамдық орынға және қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарайды, табиғатқа жанашыр және туған жердің қайталанбас ерекшелігін және оның бірегей болмысын таниды және адал еңбекті жоғары бағалайды.

Ұлттық құндылықтар: ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ, АР-ҰЯТ, ТАЛАП.

        Ұлттық мүдде құндылығы:

 • Қазақстан мемлекеттілігіннығайтуға атсалысу;
 • Қазақстанның оңтайлы имиджін қалыптастыруға белсенді үлес қосу;
 • Ұлттық мұраға ұқыпты қарау;
 • Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту;
 • Қазақстан мүддесіне қызмет етуге ұмтылу;
 • Қоғам игілігі үшін қызмет ету;
 • Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын болу;
 • Ұлттық мәдениеттідәріптеу;

       Күтілетін нәтижесі:

 • Отаншыл,мемлекетшіл және намысшыл
 • Мемлекеттік  рәміздерді қадірлейді
 • Елінің тарихын құрметтейді
 • Ұлттық мирасты,мәдениетті дәріптейді
 • Құқықтықжәнеэкологиялықмәдениетіжоғары

      Ар-ұят құндылығы:

 • Академиялық адалдыққағидатын қолдау;
 • Адал еңбекті құрметтеу;
 • Сөзіне берік, ісіне адал болу;
 • Халқына адал қызмет ету
 • Әдеп нормаларын ұстану;
 • Шешім қабылдай білу және жауапкершілікті сезіну;
 • Достарына, сыныптастарына, отбасы мүшелеріне қамқор болу, мейірімділік таныту;
 • Өзін отбасының, сыныптың, мектептің, қоғамның, Отанның бірмүшесі екенін сезіну.

     Күтілетін  нәтижесі:

 • Ар-ұят, адалдықты жоғары бағалайды;
 • Сөзіне берік,ісіне жауапкершілік танытады;
 • Ата-анасына сүйіспеншілік пен қарайды;
 • Достарын,сыныптастарын сыйлайды;
 • Кішіге ізет,үлкенге құрмет көрсетеді.

     Талап құндылығы:

 • Сыни және креативті ойлау;
 • Жеке және командамен жұмыс істей білу;
 • Білуге, жаңаны тануғақ ұштар болу;
 • Физикалық белсенді болу;
 • Салауатты өмір салтын ұстану;
 • Технологиялық және цифрлық дағдыларды ілгерілету;
 • Дұрыс қарым-қатынас орната білу;
 • Уақыт пен қаржыны тиімді жоспарлау.

     Күтілетін нәтижесі:

 • Жанмен тәнтазалығынсақтайды;
 • Дұрыстамақтанумәдениетінтүсінеді;
 • Қоршағанортатазалығынсақтайды;
 • Ақпараттық,медиажәнеқаржылықсауаттылық;
 • Ізденімпаз,жасампазтұлға.
 • Тәрбиенің кешенді жоспарын іске асыруда балалардың жас ерекшеліктерін ескеруде берілетін ұсынымдар:

Туғаннан 6жасқа дейінгі бала тәрбиесі

Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесінде:

 • баланың дербес әрекетіне қолдау көрсету;
 • баланың шексіз мүмкіндіктеріне сенім білдіру;
 • баланың қызығушылық танытқан іс-әрекеттерін сынап көруіне мүмкіндік беру ұсынылады.

Ұсынылады:

 • бесік-жырлары, арнау-тілек өлеңдер, өтірік өлеңдер, санамақтар, жаңылтпаштар мен мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар айтысы және басқа да балалардың тілдік қарым-қатынас жасауына қолайлы халық ауыз әдебиетінің үлгілері мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесінің құралы ретінде жүйелі қолдану;
 • балабақшада түскі (ұйқы) демалыс алдында оның жақсы ұйықтап, тынығуы үшін 0-3 жас аралығындағы бөбектерге бесік жырын (басқа да балаларға арналған жағымды әуенді әндер) тыңдату, ал 3 жастан асқан балаларға мейірімділік пен жақсылықты дәріптейтін ертегілер айту дәстүрін енгізу;
 • балаларменертегісағаттары,«Әжемніңертегісі»,«Балбала»тілширатужобаларыменіс-шараларынжүзегеасыру;
 • балалардың жас ерекшелігін, қызығушылығы мен қажеттілігін ескере отырып ұлттық қимыл-қозғалыс ойындарын, спорттық қимыл-қозғалыс ойындарын жүйелі қолдану ұсынылады.