Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№4 ЖББМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Қуану
радоваться
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 52
Жаңа сұрақтар: 1

Қазақ тілін үйренеміз

Қуану
радоваться

Нормативтік-құқықтық база

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

  Осы Заң бiлiм беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы аядағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін белгілейді және Қазақстан Республикасы азаматтарының білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.       

Ескерту. Мәтін бойынша "орталық атқарушы органдары", "орталық атқарушы органдар", "орталық атқарушы органдардың" деген сөздер тиiсiнше "орталық атқарушы органы", "орталық атқарушы орган", "орталық атқарушы органның" деген сөздермен ауыстырылды - Қазақстан Республикасының 2001.06.11. N 207 Заңымен .

2-бап. Қазақстан Республикасының білiм беру  саласындағы заңдары

        1. Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.       

2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады. <*>       

Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.07.09. N 597 Заңымен .

  3-бап. Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясаттың  принциптерi

1. Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi принциптерi мыналар болып табылады:       

1) Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының бiлiм алу құқықтарының теңдiгi;       

2) әрбiр азаматтың интеллектуалдық дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке ерекшелiктерi ескерiле отырып, халықтың барлық деңгейдегi бiлiмге қол жеткiзуi;       

3) бiлiм берудiң зайырлы сипаты;       

4) жеке адамның бiлiмдiлiгiн ынталандыру және дарындылығын дамыту;       

5) бiлiм беру сатыларының сабақтастығын қамтамасыз ететiн бiлiм беру процесiнiң үздiксiздiгi;оқу мен тәрбиенiң бiрлiгi;       

6) бiлiм беру ұйымдарының меншiк нысандары бойынша, оқу мен тәрбиенiң нысандары, бiлiм беру бағыттары бойынша алуан түрлi болуы;       

7) бiлiм берудi басқарудың демократиялық сипаты және бiлiм беру ұйымдарының академиялық бостандықтары мен өкiлеттiгiн кеңейту;       

8) бiлiм берудiң iзгiлiктi және дамытушы сипаты;       

9) бiлiмнiң, ғылымның және өндiрiстiң интеграциялануы;       

10) оқушыларды кәсiптiк бағдарлау;       

11) бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру.      

2. Бiлім беру ұйымдарында саяси партиялар мен дiни ұйымдардың (бiрлестіктердiң) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметiне жол берiлмейдi.