Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
«Балдырған» Бөбекжайы
Баланы өз отбасына, үйіне, балабақшасына, көшесіне, қаласына деген бауырмалдылық пен сүйіспеншілікке тәрбиелеу

Баланы өзотбасына, үйіне, балабақшасына, көшесіне, қаласынадегенбауырмалдылықпен сүйіспеншіліккетәрбиелеу

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу

Авторство: