Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласы…
"№78 НОМ" КММ
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 63
Жаңа сұрақтар: 1

Правила деятельности ОО / ГОСО

«№78НОМ»кмм бойынша

Мемлекеттік жалпы міндетті білім Стандартының жаңа  проектісі

және  білім беру ұйымдарының үлгілік қағидалар қызметі туралы

пікірі

 

Мемлекеттік жалпы міндетті білім Стандарты  –  білім беру жүйесіндегі басты құжат болып саналады. Ол білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды айқындайды. Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев әрдайым біздің назарымызды жаңа Стандарттағы өзгерістердің ескерілуін және қазіргі талаптарға сай оқыту қызметі іске асырылуын қадағалауды басшылыққа алуды меңзейді.

 Білім беру жүйесінің кезең-кезеңмен іске асырылуы, үштілділік білім беру, пәндік  білім беру және дағдыландыру, балалардың денсаулығын  қорғау, инновациялық тәжірибені қолдау және дамыту негізгі бағыт екенін түсіну.

Жаңа МЖМБС енгізілуінің қажеттілігі құзіреттіліктің құндылығына бағыттау, кезең кезеңмен оқытуда көрінетін белгілеріне, зерттеу қабілетінің өрістенуін айқындайды.

Қолданыстағы стандарт   пен МЖМБС жаңа проектісінің арасындағы  айырмашылық математикалық және ақпараттық дағдыны дамыту қажеттігін  анықтады.

Мұғалімдердің МЖМБС проектісін талқылау нәтижесінде  баса назар  аударғаны:

·        Қазақстандық патриотизмге және Азаматтық жауапкершілікке тәрбиелеуге баса көңіл бөлу;

·        шығармашылық қабілеттерін дамытуға көп мүмкіндіктер жасау;

·        зерттеу жұмысы мен жоба жұмыстарына көп көңіл бөлу;

·        мектеп бітірген соң  алған білімдерін қоғамда  оңай  қолданып, бейімделуіне ықпал ету; 

·        білімін тәжірибеде қолдана білу;

·  критериалды бағалауды енгізу  оң өзгеріс екенін айқындау;

Білім алушылар мен тәрбиеленушілерідің дайындық деңгейі неғұрлым толық, нақты талапқа сай  болуы  - оқу жүктемесінің ең жоғары көлемін   көлемі мен пәндер бойынша білім беру мазмұнына негізделген.

  

 

 

 

 

Отзыв

о проекте ГОСО и Типовым правилам деятельности организации образования КГУ «ОСШ№78»

 

         Государственный общеобразовательный Стандарт образования – важнейший документ в системе образования, т.к. определяет требования к уровню подготовки, содержанию образования,  максимальному объему учебной нагрузки обучающихся и воспитанников.

           В новом Стандарте учтены и четко сформированы современные требования к организации учебной деятельности, установки, на которые постоянно обращает внимание Президент РК Н. А. Назарбаев.  Это ориентир на ожидаемые результаты обучения, реализация политики 3-х язычного образования, обеспечение поэтапного наращивания предметных знаний и навыков, обеспечение охраны здоровья детей, поддержка и развитие инновационной практики в организациях образования.

Необходимость введения нового ГОСО, нацеливает  на компетентностных  ценностях, которые должны проявляться на разных ступенях обучения, ожидаемых результатах,   работу по исследовательской деятельности.  Развитие математических и информационных навыков, определили отличие действующего стандарта  и нового проекта ГОСО.

В обсуждении учителями были отмечены положительные моменты в новом ГОСО:

·        большое внимание уделяется воспитанию Казахстанского патриотизма и Гражданской ответственности,

·       больше возможностей для творческого развития учащихся,

·       большое внимание уделяется исследовательской работе и  проектной  деятельности,

·      по окончании школы сможет легче адаптироваться в обществе,

·      применить знание на практике,

·   отметили позитивные моменты процесса внедрения критериального оценивания.

         Более полно, конкретно определены требования к уровню подготовки обучающихся и воспитанников – по предметам, требования к содержанию образования, к максимальному объему учебной нагрузки.