Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"№17 ЖББОМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

жұқа
тонкий
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 114
Жаңа сұрақтар: 14

Ішкі еңбек тәртібінің ережелері

Қарағанды қаласы  Октябрь ауданының№17 ЖББ орта мектебі

                            жұмыскерлері үшін оқу жылына ішкі еңбек тәртібінің

Е Р Е Ж Е Л Е Р І

29.08.2014ж.ұжымның жалпы

жиналысында қабылданды

 

1.ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР:

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, еңбек тәртібін сақтаған кезде, азаматтардың еңбек етуге құқықтары бар.

Еңбек тәртібі- еңбек тәртібін қатаң сақтау, өз жұмысыңа шығармашылықпен қарау, жоғары сапаны қамтамасыз ету, жұмыс уақытын тиімді пайдалану.

Осы ішкі тәртіптің ережелері 2014ж. 01 қыркүйегінен бастап күшіне енеді, еңбек тәртібі бойынша мектеп екі ауысымда жұмыс істейді

І – ауысым – 8.00-ден 13.15-ке дейін

ІІ – ауысым – 14.00-тен 19.10-ға дейін

Бөлмелерді сапалы түрде тазарту үшін ауысымдар арасында 45 минут үзіліс.

Мектептің ішкі тәртібіне байланысты мәселелер мектептің кәсіподақ ұйымымен бірге шешіледі.

2. ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІ ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ, АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАН БОСАТУ ТӘРТІБІ:

ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес (2007ж. 15 мамырынан) мектеп директорымен еңбек келісім-шартын жасау арқылы жұмыскер еңбек ету үшін өз құқығын жүзеге асырады.

 «ҚР Еңбек Кодексінің» 29,30,31,32 баптарына сәйкес жұмысқа қабылдау кезде еңбек кітапшасы, жеке бас куәлігі, медициналық кітапшасы, біліктілік категориясы туралы куәлік, алған білімі жөнінде құжат, СТН, ӘЖК, қарым-қатынас жөніндегі зейнетақы келісім-шарты қабылданады.

Жас мамандар аталмыш мектепке жолдамасы болған кезде ҚББ арқылы жұмысқа қабылданады.

8.           Жұмысқа қабылдау мектеп бойынша бұйрықпен ресімделеді және еңбек келісім-шарты жасалады.

Жұмысқа қабылданған кезде жұмыскерге құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі, қызметтік нұсқауға сәйкес нұсқаулық жасалады.

Жұмысқа жаңа келген қызметкер ішкі тәртіппен танысады.

5 күн жұмыс істеген жұмыскерлер мен қызметкерлерге еңбек кітапшасы ресімделіп, жеке еңбек шарты құрастырылады.

мектептің әр қызметкеріне жеке іс басталады. Ол мектепте сақталады және жыл сайын қайта қарастырылады. Жұмыстан босатқан кезде жеке іс мұрағатта қалады.

Еңбек келісім шарты ҚР Еңбек Кодексінің52,53,54.55,56,57,58 баптарына келісті бұзылады, штатты қысқартқан кезде жұмыскерлер екі ай бұрын ескертіледі.

Еңбек келісім шарттың бұзылуымектеп бойынша бұйрық арқылы ресімделеді.

Жұмыстан босатылған күні Заңның келісті бабына сілтеме жазыла отырып еңбек кітапшасы беріледі.Жұмыс істеген соңғы күн жұмыстан босатылған күн болып есептеледі

3.ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІмен ҚҰҚЫҚТАРЫ:

16.Мектеп жұмыскерлері құқықтары:

адал және шын жұмыс істеу, мектеп жарғысы мен ішкі тәртіп ережелері, еңбек келісім шарты артқан міндеттерді қатаң орындау керек;

еңбек тәртібін сақтау;

орындайтын жұмыстың сапасын көтеруге, тәртіпті қатаң сақтауға ұмтылу;

қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау, гигиена, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтау;

біліктілікті көтеріп жоғарлатып отыру, үлгілі  болу;

жұмыс орнын тәртіпте ұстау.

         17.Сабақ және мектептен тыс шараларды өткізу кезінде педагогикалық қызметкерлер балалардың өмірі мен денсаулығы үшін толық жауапты.Жарақат болған кезде мектеп әкімшілігіне жедел хабарланып отырылсын.

         18.Жұмыскерлердің негізгі міндеттері мектеп жарғысы, ұжымдық келісім шарт, жұмыскер мен әкімшіліктің арасындағы еңбек келісім шартымен анықталады.

4.ӘКІМШІЛІКТІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:

         19.Мектеп әкімшілігі міндетті:

жұмыскерлердің еңбегін дұрыс ұйымдастыру, әр жұмыскерге сәйкес жұмыс орнын бекіту, еңбектің қауіпсіз шартын жасау;

еңбек тәртібін қатаң түрде сақтауды қамтамасыз ету. Оны бұзушыларға қатаң жаза қолдану;

жұмысқа маскүнем жағдайда келген жұмыскерлерді жұмысқа жібермеу және ҚР ЕтЗ 31 бабына сәйкес шаралар қолдану;

оқу-тәрбиелеу процесін жетілдіру;

жұмыскерлердің кәсіби деңгейін жоғарлатуына жағдай жасау;

мектепті керекті жабдықтар және шаруашылық құралдармен қамтамасыз етуде шаралар қолдану;

еңбек , еңбек қорғау ережелері туралы заңдарды орындау, еңбек ету жағдайын жақсарту;

өмір мен денсаулықты қорғауды қамтамасыз ету үшін жағдай жасау;

мүліктің сақталуын қамтамасыз ету;

асхана арқалы ыстық тамақпен азықтануды ұйымдастыру;

бекітілген мерзімде еңбекақыны беру;

жұмыскерлердің мұқтаждарына қайырымдылықпен қарау, бекітілген жеңілдіктер беруге қамтамасыз ету;

жұмыскерлерді көтермелеуге жағдай жасау.

20.Мектепте және шараларға қатысқан кезде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтандыруға әкімшілік бақылау ұйымдастырады.

 

 

 

 

5.ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ:

21. Мектепте алты күндік жұмыс аптасы орнатылған. Жұмыс уақыты мектеп кестесі, жарғы және лауазымдық міндеттермен белгіленеді.

22. Кәсіподақ ұйымының келісімімен мектеп директоры жұмыскердің оқу жүктемесін орнатады. Бұл жүктеме біржарым еңбек ақы мөлшерден аспау керек, тек өндірістік қажеттілікпен ғана асуы мүмкін. Ал еңбек ақы мөлшерінің толық болмауы жұмыскермен келіскен жағдайда бекітіледі. Оқу жылы бойы жүктеме мөлшері тұрақты болу керек.

23. Мұғалімнің жұмыс уақытын үнемдей отырып, мектеп әкімшілігі сабақ кестесін құрастырып бекітеді.

24. Тех.персоналдың жұмыс уақытының ұзақтылығы ауысым кестесімен белгіленеді және әкімшілікпен бекітіледі.

 керекті жағдайларда ғана және  кәсіподақ ұйымымен келісе отырып қарастырылады. Демалыс күндері мұрсатанамен өтімделеді.

26. Жүкті әйелдер кезекшілікке қойылмайды. Жұмыскермен келісе отырып демалыс күндері жұмысқа шақыруға болады.

27. Еңбек демалысымен сәйкес келмейтін каникул кездері де,жүктеме көлемінде, жұмыс уақыты болып саналады.

28. Жалпы кеңестер қажеттілікке байланысты, бірақ жылында екі реттен кем болмай өткізіледі. Пед.кеңестің отырыстары мектеп жоспарымен, бірақ 4-6 реттен кем болмай өткізіледі.

29. Жалпы ата-аналар жиналыстары жылына 2 реттен кем болмай өткізіледі.

6. Жұмыстағы табыстар үшін көтермелеу:

30. Еңбек міндеттерін үлгілі орындаған, балаларды оқытуда және тәрбиелеудегі жетістіктер, ұзаққа созылған және мінсіз   жұмысы, еңбектегі жаңашылдық пен жұмыстағы басқа да жетістіктер үшін мына көтермелеулер қолданылады:

  а) мектеп, ҚББ және ОблБД бойынша алғыс жариялау;

  ә) сыйлық беру.

31. Еңбекке ынталандыруға көтермелеу шараларын қолдануда  материалдық және моральдық жағдайлар  қамтамасыз етіледі.

7.Еңбек тәртібін бұзған үшін жауапкершілік:

32.Еңбек тәртібін бұзғаны үшін мектеп әкімшілігі ҚР «Еңбек туралы» З. 94, 96- баптарына сәйкес келесі тәртіптік жазаларды қолданады:

ескерту жасау;

сөгіс беру;

ҚР «Еңбек туралы» З. 26- бабының 9 және 12-бөлімдеріне сәйкес еңбек келісімшартын бұзу.

      33.Жеке еңбек келісімшартын жұмыспен қамтамасыз етушінің бұзуы ҚР «Еңбек туралы» З. 26- бабына сәйкес жүзеге асырылады.