Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
Нұркен Әбдіров атындағы ЖББМ

Қазақ тілін үйренеміз

арзан
дешёвый
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 277
Жаңа сұрақтар: 4

Тәрбие жұмысы

ТҮСІНІК ХАТ

2022-2023 оқу жылында еліміздің жалпы білім беретін мектептерінде «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасын жүзеге асыру арқылы оқытудың құндылықты-бағдарлық тәсілін енгізу тәрбие жұмысының ерекшелігі болып табылады.

Аталған жобаның мақсаты:

- білім алушылардың рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз етуге бағытталған жалпыадамзаттық, ұлттық және отбасылық құндылықтарды дамыту;

-білім алушылардың өзін-өзі тануын, өздігінен дамуын, әлеуметтік жауапкершілігін және әлеуметтенуін қалыптастыру;

- экологиялық мәдениетін, салауатты және қауіпсіз өмір салтын тәрбиелеу.

Тәрбие жүйесін білім беру ұйымының ұжымы бірігіп жүзеге асырады. Білім алушылардың дамуы үшін жобаны жүзеге асыруға барлық қызметкерлер өз үлесін қосады. Жақсы қасиеттер «Мен айтқандай істе» тұрғысынан емес, «Мен сияқты істе» тұрғысынан берілуі тиіс. Өзінің өнегелі үлгісі негізінде баланы тәрбиелеу – мақсатқа жеткізетін бірден-бір дұрыс тәрбие көзі болып табылады.

  Тақырыбы: «Білім мазмұнын жүйелі жаңарту шеңберінде оқушыларды ізденіске баулу»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2019 жылғы «15» сәуірдегі  №145 бұйрығына 2-қосымша, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады.

 

Мақсаты: Білім беру мен тәрбиелеу мазмұнын жаңарту жағдайында түрлі  әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастырып, ой-танымдық белсенділігін арттыру және тұлғаның отаншыл,  рухты, жігерлі болуына жағдай жасау.

Міндеттері :

 •     Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүре алатын, отаншыл және азаматтық қасиет қалыптастыруда жәрдем беру;   

          саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдени тұлғаны қалыптастыру; балалар мен жастардың  

          құқықтық санасының, олардың балалар және жастар ортасындағы қатыгездік пен күш көрсетуге қарсы тұру

          дайындықтарын дамыту.

 • Қазақстан қоғамындағы өмір сүру дәстүрлері мен талаптарына сай, жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын,  оның мақсаты мен моральдық қасиетін қалыптастыруға көмектесу.
 • Жеке тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар бағытына, ана тілге және қазақ халқының мәдениетіне құрметін, Қазақстан Республикасының ұлысына және ұлыс топтарына мүмкіндік беру.
 • Ата-аналарды ағарту, баланың жеке тұлғасын қалыптастыруда оның психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру, бала тәрбиесіндегі оның жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік беру.
 • Кәсіби өзін-өзі анықтауда тұлғаның экономикалық санасын, қарым-қатынасты сезіну және еңбек дағдыларын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сонымен қатар күнделікті өмірдегі эволюция идеясын қабылдауға және оны басшылыққа алуға икемдену.
 • Зияткерлік мүмкіндіктерді дамытуды қамтамасыз ететін, мотивациялық кеңістікті, көшбасшы қасиетін және әрбір тұлғаның қабілетін ұйымдастыру, оның ақпараттық мәдениетінің қалыптасуына мүмкіндік беру.
 • Тәртіптің жалпы мәдениеттік дағдыларын қалыптастыру, өнерде және қызметтегі эстетикалық нысандар бағасына, меңгеруіне, қабылдауына  жеке тұлғаның дайындығын дамыту.
 • Салауатты өмір салтының дағдыларын нәтижелі қалыптастыру үшін кеңістік құру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтауды білу.

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2019 жылғы «15» сәуірдегі  №145 бұйрығына 2-қосымша, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады.

Күтілетін нәтижелер:

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері:

 • Қазақстанда жеке тұлға іс-әрекетінің дұрыс уәждемелік-құндылықты аясын; Білім алушы жастарда қазақстандық патриотизмды, азаматтық өзіндік санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, толеранттылық және рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастырудың артып отырған деңгейін;
 • Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар арқылы мәдениет негіздерін, ана тілі мен мемлекеттік тілге және этномәдениетке құрметі;
 • Рухани дамыған және жоғары адамгершілікті тұлға қалыптастыруда білім беру мазмұнының тәрбиелік әлеуетін күшейтуді;
 • Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін арттыруды, қамқоршылық кеңестерінің рөлін көтеруді;
 • Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамытуын;
 • Тұлғаның дамыған экономикалық ойын және кәсіби қалыптасуға саналы қарым-қатынасын қалыптастыруды;
 • Табиғатты сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын; экологиялық сауаттылығы мен мәдениетінің жоғары деңгейін;
 • Табысты әлеуметтенуді, өздігімен білім алу мен өзін-өзі жүзеге асыруды, отбасы институтының өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі тәрбиелеуін нығайтуға саналы түрде қатысуын қамтамасыз етуі тиіс.
 • Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің жалпы векторы үйлесімді, жан-жақты дамыған, рухани-адамгершілік қасиеттері бар, таңдау жасау жағдайында өздігімен шешім қабылдауға даяр, ынтымақтастыққа және мәдениетаралық қарым-қатынасқа қабілетті, елінің тағдыры үшін жауапкершілік сезімі бар, «Қазақстан-2050» Стратегиясының басты мақсаты − Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істерге белсенді қатысатын адам қалыптастыруға бағытталған.

Іске асыру тетіктері:

Білім беру жүйесінің негізгі мақсаттарының бірі – педагогикалық тәжірибеге білім алушылардың академиялық білімін, негізгі біліктіліктері мен құзырлылықтарын қалыптастыруды, олардың оқуға деген ұмтылысын, оқу-танымдық әрекетке қызығушылығын арттыруды қамтамасыз ететін білім берудің мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістері мен технологияларын ендіру

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары:

 1)Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие.

2) Рухани-танымдық тәрбие.

3) Ұлттық тәрбие.

4) Отбасылық тәрбие.

5) Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.

6) Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

7) Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

8) Дене тәрбиесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру.

          Тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасы

          1) «Бала құқығы туралы» БҰҰ Конвенциясы;

2) Қазақстан Республикасының Конституциясы;

3) «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. 26 желтоқсан 2011жыл;

4) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы;

5) «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-IV Заңы;

6) «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 02 шілдедегі №169-VI Заңы;

7) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы;

8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.

10) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 525 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында өлкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері.

11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы

Қазақстан Республикасының заңдар

ҚР-ның Конститутциясы   /1995ж

ҚР-ның «Білім туралы»заңы  /1994ж

ҚР-ның «Дене шынықтыру және спорт» жайлы заңы  /02.12.1999ж

ҚР-ның «Мейрам күндер» жайлы бағдарламасы   /2001ж

ҚР-ның «Неке және отбасы» туралы заңы  /2001ж

ҚР-ның «Бала құқығы туралы заңы  /2002ж

ҚР-ның қылмыстық кодексі  /10-бап

ҚР-ның «Тіл туралы заңы»     /1997ж

ҚР-ның Азаматтық кодексі /925,926,927,1124-баптар

ҚР-ның  Еңбекпен түзету кодексі  /96-бап/

ҚР-ның «Еңбек туралы заңы»  /172,177-баптар/

ҚР-ның Әкімшілік құқық бұзушылық  жайлы кодексі /12,154-баптар

ҚР-ның «Мемлекеттік жастар саясаты» туралы заңы

ҚР-ның «Азаматтардың денсаулығын қорғау» туралы заңы

ҚР-ның «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық  бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» заңы

    Тәрбие жұмысындағы ұлттық құндылықтар:

1.Жауапкершілік-қыркүйек

2.Құрмет-қазан

3.Еңбексүйгіштік-қараша

4.Патриотизм-желтоқсан

5.Кемелдену-қаңтар

6.Әділдік-ақпан

7.Адалдық- наурыз

8.Денсаулық-сәуір

9.Ынтымақтастық-мамыр

Сыныптан тыс жұмыстар мен тәрбиелік іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру кезінде 2022-2023 оқу жылында аталып өтілетін мерейтойлық күнтізбелік күндер:

 • Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы;
 • Роза Бағланованың 100 жылдығы;
 • Қазыбек бидің 355 жылдығы;
 •  Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы;
 •  Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығы;
 •  Қазақстанның Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығы.

Білім алушылардың функционалдық сауаттылықтары мен әмбебап құзырлылықтарын қалыптастыруға қол жеткізетін бағыттардың бірі – құндылыққа негізделген оқыту мен тәрбие бағдарламасы (одан әрі – Бағдарлама).

Бағдарламаның шешуші идеясы оқу-тәрбие процесін білім алушыларды ұлттық құндылықтар негізіндегі жалпыадамгершілік  құндылықтарға баулуға бағыттау. 

2022-2023 оқу жылында құндылықтарға негізделген оқу-тәрбие бағдарламасын іске асыру шеңберінде төмендегі жобалар ұсынылады:

 •  «Оқуға құштар мектеп»;
 •   « Әжелер мектебі»;
 •  «Әкелер мектебі»;
 • « Аналар мектебі»;
 • «Ағалар мектебі»;
 • «Ерте жастан экологиялық мәдениет»,

 «Қоғамға қызмет»;

 • «Мектеп өмірінің бір күні»;
 • «Дебат» қозғалысы;
 • Оқушылардың «Өзін-өзі басқару» ұйымдары;

«Өнегілі -өмір»жобасы;

« Екі апта ауылға» және  «Ата-ананың  жұмыс орнындағы 10 күн»

1.1.Мектепішілік тәрбие жұмысының  әдістемелік тақырыбы: 

 1. Ұлттық рухы биік, адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, елінің өткенін құрмет тұтып, ертеңіне өз үлесін қосуды парызым деп білетін жан-жақты білімді, қабілетті, жаңашыл тұлға қалыптастыру;

 

р/с

Тәрбие жұмысының атауы

Аяқтау нысаны

Жауаптылар

Орындау мерзімі

 

I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

1.1

Тәрбие жұмысының қызметін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы зерделеу

Нормативтік-құқықтық база

ДТІЖО

 Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

тамыз

1.2

Мектептегітәрбие жұмысының қызметі бойынша нормативтік-құқықтық база әдістемелік сағатысынып жетекшілерінің ӘБ жиналысы

Хаттама

ДТІЖО

Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

 

30.08.2022ж.

 

 

 

II. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету

2.1

Тәрбие жұмысының 2022-2023оқу жылына арналған жоспарын жасау және бекіту

Бекітілген жұмыс жоспары

ДТІЖО

Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

тамыз

2.2

 Тәрбие жұмысының жоспарын құру бойынша сынып жетекшілеріне кеңес беру

Топтағы жұмыс жоспары

ДТІЖО

Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

20.09-30.09.2022ж.

2.3

Тәрбие жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу

Сынып жетекшінің құжаттамасы

Сынып жетекшілері

Жыл бойы

2.4

Сыныптыңәлеуметтік картасын жасау

Әлеуметтік карта

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілері

01.09.2022ж.

2.5

«Тәуекел тобындағылармен»сауалнама жүргізу

Сауалнама талдауы

ДТІЖО

Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

Әлеуметтік педагог

 Алпысбаева Л.Ж

,педагог -психолог

13-18.09.2022ж.

2.6

Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінсайлау

Хаттама

ДТІЖО

Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

Әлеуметтік педагог

 Алпысбаева Л.Ж

 

Жоспар сәйкес

2.7

Қамқоршылық кеңестің құрамын бекіту

Хаттама

Қамқоршылықкеңес төрағасы

Жоспар сәйкес

III. Іске асыру механизмдері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар

 

1. БАҒЫТЫ: ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТӘРБИЕ
Мақсаты:1)Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Мақсаты: білім алушылардың бойында патриотизм сезімін, құқықтық және азаматтық сана-сезім; тұлғалық еркіндік құндылығын; адамаралық және топаралық төзімділік құндылығын; зорлық-зомбылық пен агрессияға жол бермеу; меншік пен материалдық молшылық құндылығын; еңбекті құрметтеу; өмірге деген құрмет сезімін; түрлі кемсітушілікке жол бермеу, адамдардың теңдік құқығы идеясының принципін қалыптастыру

 

 

р/с

Тәрбие жұмысының атауы

Аяқтау нысаны

Жауаптылар

Орындау мерзімі

1.1

1 қыркүйек –Білім күніне арналған «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және отаншылдық»!»  алғашқы қоңырау  салтанатты іс-шарасын және  бірыңғай тәрбие сағаттарын өткізу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ұйымд.педагог, Аға тәлімгер

АӘД жетекшісі

 

1 қыркүйек

2022ж.

1.2

«АДАЛ ҰРПАҚ »-«Мектептің ішкі тәртіп ережелері»таныстыру сабағы

 

Ішкі тәртіп ережесімен оқушыларды таныстыру

ДТІЖО

           Ж.А Абилхаирова

Ж.Ж Макенова

Әлеуметтік педагог

 Алпысбаева Л.Ж

Сынып жетекшілері

Қыркүйек

 

1.3

ҚР-ның Ата Заңы күніне арналған іс-шаралар

Мәлімет,сараптама,

жоспар, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Тарих пәнінің оқытушылары

Аға тәлімгер

Қыркүйек

 

1.4

«ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА – ҚАУЫМҒА ПАНА»ЖОБАСЫ:

«Абайлаңыз, балалар!»акциясы (1-11 сыныптар)

(Жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған шаралар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Педагог-психолог

Ұйымд.педагог, Аға тәлімгерМектеп инспекторы

Сынып жетекшілері

Қыркүйек

 

1.5

«ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ» ЖОБАСЫ:

«Мектепке жол»,акцияларын өткізу

 

Мәлімет,сараптама,

хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілер

 Сатыбалдин  Е

Таджимуратова Ж

Қыркүйек

Қаңтар

1.6

«Адал ұрпақ» клубы,

 • «Мектеп парламенті»өзін-өзі басқару» ұйымдары:
 • «Жас Ұлан» ұйымы;
 •  (Мектепішілік парламент сайлауын өткізу)

Мәлімет,сараптама,

хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау.

ДТІЖО

          Аға тәлімгер

АӘД жетекшісі

Сынып жетекшілер

Қыркүйек

 

1.7

«ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖӘНЕ МЕКТЕПТІҢ ТАТУЛАСТЫРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ» ЖОБАСЫ:

«Психологиялық  денсаулық»  апталық  өткізу:

-психодиагностика, түзету-дамыту, психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру (әлеуметтік педагог, педагог-психолог, медбике – «Ұтқыр топ» мүшелері);

-жеке және топтық психологиялық кеңестер ұсыну;

- өмір сүру қауіпсіздігіне бағыттау, өмірді бағалауға деген қарым-қатынасқа байланысты тренингтер

Мәлімет

Педагог –психологтар

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілер

 

 

Қазан

 

1.8

«Құқықтық сауаттылық» декадасы

Мәлімет,сараптама, жоспар,әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Педагог психолог

Әлеуметтік педагог

Аға тәлімгер

Тарих пәнінің оқытушылары

Қазан

 

Қаңтар

 

1.9

 

«Жас қыран» ұйымының жұмысын ұйымдастыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Жылына

 

1.11

 

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет

«Елін қорғаған батыр аталар»бейнефильмдер, мультфильмдер топтамасын көру.

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау.

1-4 сынып жетекшілері

Тарих-география бірлестігі

 Мамыр

1.13

«Құндылықтарды қастерлеу-отаншылдықты оятар»Қазыбек бидің 355 жылдығына арналған тарихи-танымдық шара

 Тарих пәнінің оқытушылары

 Аймаганбетов Б.Б Қылбаева А.О

8-11 сынып жетекшілері

Тарих-география бірлестігі

 Қаңтар

1.14

 

«Ауғанның от жалыны» ауған соғысы ардагерлерімен кездесу 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Аға тәлімгер, АӘД жетекшісі

 Сынып жетекшілер

Ақпан

2-3 апта

1.15

 Роза Бағланованың 100 жылдығына орай

 «Екі жұлдыз»шығармасы аясында әдеби-патриоттық бағыттағы кеш

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

 Серикбаев М.С

 Қаңтар

1.16

 «ӨНЕГЕЛІ ӨМІР» ЖӘНЕ«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 ЖАҢА ЕСІМІ» ЖОБАСЫ:

«Кездесулер алаңы»жеңімпаздармен кездесулер өткізу, мектептің жетістікке жеткен ұстаздар мен оқушылардың жеңіс жолын таным сәттерін ұйымдастыру.

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Абилхаирова Ж.А

Аға тәлімгер

 

 Жыл бойы

1.17

«Ардагерлер ерлігі-өшпес өнеге» (ерлік сабағы)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялауСынып сағаттары

ДТІЖО

 Рахимжанов Е.Т

АӘД жетекшісі

« Жас Сарбаз» сыныптарында

Аға тәлімгер,сынып жетекшілер

Мамыр

 

1.18

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 78 жылдығы

«Ұлы Жеңіске -мәңгілік тағзым!»

 

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет

(жеке жұмыс жоспарымен)

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

АӘД жетекшісі

Аға тәлімгер,сынып жетекшілер

«Жас Сарбаз»

Мамыр

 

1.19

«Қылмыссыз жаз!» бағытында рейдтер мен түсіндірме жұмыстары

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Макенова Ж.Ж

 Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілері

 

Маусым

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік атрибуттары мен мемлекеттік рәміздері туралы.

Мемлекеттік рәмізге 30 жыл толуына  мерекелер

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік желіде  Сынып сағаттары

сурет салу, өлең жолдарын оқу жариялау

ДТІЖО

 Саптық жиын

Сынып жетекшілері

Театырлық көрініс

 

 Желтоқсан

2.БАҒЫТЫ: РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ТӘРБИЕ

Мақсаты: адамның рухани, моральдық-этикалық қағидаттарын, оның адамгершілік құндылықтарына және қазақстандық қоғамның әдет-ғұрыптарына сәйкес келетін рухани-адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын жандандыру туралы «Рухани жаңғырудың» құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру.

 

2.1

« ВОЛОНТЕРЛІК»ЖҮЙЕСІ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ «ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ»ӘЛЕУМЕТТІК ЕРІКТІЛЕР ЖОБАСЫ:

«Адамдарға қуаныш сыйла!»қайырымдылық акциясы 

 «Күз кереметі» -мектепшілік жәрмеңке

 

Акция қамқоршылық кеңес отырысында есеп беру,әлеуметтік желіде жариялау

 Сатыбалдин Е

 Таджимуратова  Ж

Өзін-өзі басқару үйымы

Парламент

Президент

Қыркүйек

Қаңтар

 

2.2

 

«Мектепке жол» республикалық науқаны

(жеке жұмыс жоспарымен)

 

Қамқорлық акциясы

ДТІЖО

  Мектеп ұжымы

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілері

 

Қыркүйек

 Қаңтар

2.3

Тілдер күні

(жеке жұмыс жоспарымен)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 

Сынып сағаттары, Тақырыптық көрме

 

ДТІЖО

Кітапханашы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 

Қыркүйек

 

2.4

Мұғалім – мектептің жүрегі

 

Мерекелік іс-шара

Сынып сағаттары

Сабақ жоспарлары

Анықтама

ДТІЖО, кітапханашы

Сынып жетекшілер 11 сыныптар

Аға тәлімгер

 Қазан

2.5

1қазан-Қарттар күніне арналған өнеге сағаты

«Ата- ұрпақтың тірегі, әже- ұрпақтың жүрегі»

(Еңбек ардагерлеріне құрмет көрсету және құттықтау)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

9а.ә

Сынып жетекшілер

Аға тәлімгер

Қазан

 

2.6

Ұстаздар мерекесіне орай«Ұстаз бақыты-шәкірт құрметі» мерекелік  концерт

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Өзін-өзі басқару ұйымы

11 сыныптар

Қазан

 

2.7

«Еріктілер қозғалысы» жобасы аясында жұмыстар

 

 

ДТІЖО

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшілері Акциялар

ДТІЖО

 Психолог

Сатыбалдин Е

 

 

 

Сынып жетекшілері

Қараша

 Жылбойы

2.8

Рухани келісім күніне орай ҰҚК өкілдерімен, діни бірлестіктердің өкілдерімен кездесу

Ақпарат, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Сулейменова Г.А

 

Тарих, география пән бірлестігі

Қазан

 

2.12

 

«Өмірі өнегелі ер тұлға» (Д.Қонаевтың туғанына -110 жыл)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тарих, география пән бірлестігі

 

Желтоқсан

 

2.13

«ОҚУҒА ҚҰШТАР МЕКТЕП»ЖОБАСЫ: «Адамзаттың ұлы ұстазы» тақырыбында викториналық сайыс

(Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына)

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 

Жыл бойы

2.14

«ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ»ЖОБАСЫ:

«Ақылды волонтерлік»жүйесі негізінде оқушыларды   әлеуметтік еріктілер жобасына тарту

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Өзін- өзі басқару үйымы

Әлеуметтік педагог

Аға тәлімгер

 

 Жыл бойы

 

2.15

«ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ»жобасы

«Ана өмірдің шуағы» аналарды құттықтау сыйы

Мәлімет, видеоролик,

әлеуметтік желіде  жариялау

1-4 сынып жетекшілері

 

Наурыз

 

2.16

«Ізгіліктің бір ізі-алғыс айту»алғыс айту күніне қайырымдылық, танымдық шаралары

5-6 сынып жетекшілері

 

2.17

«Асыл анам» аналарды құттықтау

8-11 сынып жетекшілері

2.18

«Сыйынар ем ана деген тәңірге»мерекелік концерт

 

Мәлімет, сараптама

әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО, Аға тәлімгер

Мектеп парламенті

 

Наурыз

1

2.19

«ОҚУҒА ҚҰШТАР МЕКТЕП»ЖОБАСЫ:

23 сәуір - дүниежүзілік кітаптар күні

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО, кітапханшы

 

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 Сәуір

3-

2.20

 

 «ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ»ЖОБАСЫ:

«Бақытты балалық!»

 балалар күніне акция жариялау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ұйымдастыру педагог

Аға тәлімгер

Әлеуметтік педагог

 

Маусым

2.20

Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы;

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 Жалпы мектеп және тілдер  бірлестігі

 Қаңтар

3.БАҒЫТЫ: ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты:тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, туған және мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, этносына және Қазақстан Республикасындағы этникалық топтарға құрмет көрсету.

3.1

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ТІЛ-РУХАНИЯТ ӨЗЕГІ...» іс-шарасы (Тіл мерекесіне орай) А.Байтұрсынов 150 жыл толуына орай іс шаралар

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Қазақ тілі,орыс тілі және ағылшын пән бірлестіктері

Қыркүйек

 

3.3

Ұлттық спорт   жұмысын ұйымдастыру. «Тоғызкұмалақ», «Асық ату» «  Арқан тарту» және әр түрлі деңгейдегі ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстарға қатысу

Ақпарат

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

 

Жыл бойы

3.4

«Діни экстремизм – бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп»ақпараттық сағат

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Сынып жетекшілер

«АНТ» тобы

Қыркүйек

 

3.5

 • «ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ҰЙЫМДАРЫ» ЖОБАСЫ:

 « Мектебің сенің мәртебең

 

TЕDx форматтағы конференция

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО, педагог-психолог

Мектеп парламенті

 Қазан

 

3.6.

«Бес нәрсеге  асық бол» құндылықтар сағаты

 «Толық адам»- Абай Қүнанбаев

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау, Сынып  сағаттары

ДТІЖО

Сынып жетекшілер

Кесте бойынша

3.7

15 қараша – Ұлттық валюта күні «Теңге - мемлекет келбеті» экономикалық ақпараттық мәліметтер

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Математика пән бірлестігі

 Қараша

 

3.8.

 

 «Ұлы  күні Ұлыстың,басы болсын ырыстың!»Наурыз мейрамы. Мерекенің тарихы мен дәстүрлері

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Пәндер бірлестігі

 Сынып жетекшілер

 

Наурыз

 

3.9

«МУЗЕЙ САБАҚТАРЫ» – «МУЗЕЙ КҮНІ» ЖОБАСЫ:

«Туған өлке тарихы».Өлкенің мәдени-тарихи орындарына экскурсия жасау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тарих-география пән бірлестігі

Сынып жетекшілері

Мамыр

 

3.10

 

 4 маусым - ҚР мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына орай«Қазақ тарихындағы елдік нышандар» атты іс-шара

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО  АӘД жетекшісі

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер

Мектеп парламенті

Маусым

1 -апта

4.БАҒЫТЫ: ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты:ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялықпедагогикалық біліктілігін көтеру және балаларды тәрбиелеу бойынша жауапкершіліктерін арттыру.

4.1

«Аналар» мектебі

 

 1.  
 2.  

Хаттама,әлеуметтік желіде жариялау

жоспар

 

 Петрукна Р.В

 Самекбаевна Ф.Д

 

 

Жыл бойы

 

«Ағалар мектебі»

әлеуметтік желіде жариялау

жоспар

 Аймаганбетов Б.Б

Титова С.

Жыл бойы

4.5

 «Отбасылық эрмитаж»

11 қыркүйек - Отбасы күніне арналған фото көрме

Көрме,әлеуметтік желіде  жариялау

5-7 сынып жетекшілер

Қыркүйек

 Мамыр

4.6

«Менің отбасымдағы сүйіспеншілік шуағы»отбасылық құндылықтар челленджі

Бейнебаян, әлеуметтік желіде  жариялау

8-11 сынып жетекшілер

4.8

«ӨНЕГЕЛІ - ӨМІР»ЖОБАСЫ:

«Еліне елеулі жандар»ата-аналардың жұмыс орнынан репортаж сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Абилхаирова Ж.А

Сынып жетекшілер

 

4.9

 «   ӘКЕЛЕР МЕКТЕБІ»ЖОБАСЫ:

«Әкеңнің төріне сенбе, еткен еңбегіне сен» /әкелер мектебі/

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Мухамедқалиева А

 Жумасатулы М

 

Жыл бойы

4.10

 

«Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн»науқаны шаралары

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Педагог-психолог

Әлеуметтік педагог

Ақпан

 

4.11

 

15 мамыр – Халықаралық отбасы күні

«Отбасыммен өткізген қуанышты сәттер»

бейнетүсірілім  байқауы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО,Аға тәлімгер

Ұйымдастыру педагог

Ата-аналар кеңесі

Сынып жетекшілер

Мамыр

 

4.12

15 мамыр – Халықаралық отбасы күніне орай

Жалпы ата-аналардың қорытынды жиналысы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мектеп әкімшілігі

ДТІЖО

 

Мамыр

 

4.13

«МЕКТЕПТЕГІ БІР КҮН» ЖОБАСЫ:

 «Қамқоршылық»  кеңесімен кездесу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мектеп әкімшілігі

Мектеп басшысы

Маусым

 

5.БАҒЫТЫ: ЕҢБЕК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ.

 Мақсаты:кәсіби өзін-өзі анықтауға, адамның экономикалық ой-өрісін және экологиялық мәдениетін дамытуға деген саналы қатынасты қалыптастыру.

5.1

«ҮНЕМ – ҚОҒАМ ҚУАТЫ»ЖОБАСЫ :

«Экосенбілік» науқаны (айналаны абаттандыру шаралары)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Қосымша білім беру педагогы

Өзін-өзі басқару ұйымы

Химия және биология ,география пән бірлестігі

Қыркүйек

 

5.2

«ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ»

«Профи TIME»мамандықтар әлемінде.           

 (белгілі болгерлермен кездесу, зуум)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Абилхайрова Ж.А

 

Кәсіптік бағдар беруші Физика-информатика пән бірлестігі

Қазан

 

5.3

«ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ» ЖОБАСЫ:

Қалалық «Мен кәсіптер әлемінде» әдеби байқауы (эссе)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 

Эстетика пән бірлестігі

 

Қараша

 

5.4

«ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ»ЖОБАСЫ:

«Еңбек нарығына бағыттау мәселесі»атты өңіріміздегі қажетті мамандыққа баулу шаралары

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ибраева М.Б

Эстетика пән бірлестігі

Қараша

 

5.5.

«Менің болашақ мамандығым»  Stand up-форматы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Кәсіптік бағдар беруші педагогы

Орыс тілі пән бірлестігі

9-11 сынып жетекшілері

Қаңтар

 

5.6

«Кәсіби таңдауым- өмірлік қалауым»

 жоғарғы, арнаулы кәсіптік білім оқу орындарының мамандарымен кездесу            

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

       Ибраева М.Б

Кәсіптік бағдар беруші педагогы

Эстетика пән бірлестігі

Ақпан

 

5.7

«ЕРТЕ ЖАСТАН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ»

 

«Тұрмыстық қалдықтардың екінші өмірі»атты мектепішілік виртуалды қолөнер байқауын ұйымдастыру

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Өзін-өзі басқару ұйымы

Химия-биология пән бірлестігі

Сынып жетекшілер

 

Наурыз

 

5.8

«Менің гүлзарым»  мектеп алдын көгалдандыру акциясы

«Мектепке гүл сыйлаймыз» -акциясы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Химия-биология пән бірлестігі

Экология үйірме жетекшісі

Сынып жетекшілер

 

Сәуір

 

5.9

«Тұрмыстық қалдықтарды өңдейік »эко сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Абилхаирова Ж.А

 Биология және география

 

Сәуір

 

5.1

«ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ»ЖОБАСЫ:

«Жазғы тоқсан» мектепті жасылдандыру үшін«Жасыл жасақ» топтарының жұмысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

Сынып жетекшілері

Маусым

5.2

« Екі апта ауылға» және  «Ата-ананың  жұмыс орнындағы 10 күн»

  Слайд

әлеуметтік желіде  жариялау

 Макенова Ж.Ж

 Қыркүйек

6.БАҒЫТЫ: КӨПМӘДЕНИЕТТІ ЖӘНЕ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты:жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның тәрбиеге дайындығын дамыту, меңгеру, өнердегі эстетикалық нысандардың бағасы, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құру.

 

6.2

«Дебат клубы »

Мектептегі көп мәдениетті тәрбие, басқа мәдениеттердің, ұлттардың, діни сенім және т. б. өкілдеріне толерантты көзқарасты қалыптастыру бағытында  Қазақстан халқы Ассамблеясымен және этномәдени орталықтармен ынтымақтастық жобасын қалыпастыру жан-жақты

Жоспар

Мектеп әкімшілігі

ДТІЖО

Ұйымдастырушы педагог

Жыл бойы

6.7

«ӨНЕГЕЛІ –ӨМІР »ЖОБАСЫ:

Танымал адамдармен, өнер қайраткерлерімен кездесу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

 

 Жыл бойы

 

6.8

 

 «Ән әлемінің саңлағы»(Роза Бағланованың 100 жылдығы)

әндер байқауы Екі жұлдыз

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

 Музыка пәнінің жетекшісі

Тәлімгер

Ақпан

 

6.9

 

«Қыздар, көктем гүлі»сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

 Сынып жетекшілері

Наурыз

 

6.10

 «Екі жұлдыз»отбасылық ән байқауы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Ұйымдастырушы педагог

Наурыз

 

6.11

 

«Халықтар достығы – бейбітшілік жаршысы» концерттік бағдарлама

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Ұйымдастырушы педагог

Мамыр

 

6.12

«Сыңғырла, соңғы қоңырау-2023»

«Қош бол,алтын ұя, мектебім»

(мектеп түлектерінің аттестат алу кеші

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

11сынып жетекшілері

Мамыр

 

6.13

 Қайырымдылық концерті

«Дарындыға –дархан жол»шығармашылық кеш

( есептік концерті)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі Қосымша білім

 

Маусым

6,14

  Төрлет «Жаңа-жыл»-2023

 

 

 

7.БАҒЫТЫ: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

Мақсаты: әр адамның интеллектуалды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетінің дамуын қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.

7.1

«ДЕБАТҚОЗҒАЛЫСЫ»ЖОБАСЫ:

 «Ұшқыр ой алаңы»-  оқушылардың пікірталас алаңы жоспарына сәйкес жұмысты жандандыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде жариялау

ДТІЖО

 Аймағанбетов Б.Б

Қыркүйек

 

7.2

 

«Көшбасшы» дебаттық қозғалыстың қалалық ойынына қатысу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 Тарихшылар

Қазан

2-апта

7.3

«ОҚУҒА ҚҰШТАР МЕКТЕП»ЖОБАСЫ:

«Ең оқырман сынып»мектепішілік кітап оқу байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Кітапханашы

Сынып жетекшілер

Қараша

2-апта

7.4

«ҚАУІПСІЗ ИНТЕРНЕТ»

Киберқауіпсіздік, кибергигиена, кибермәдениетмәселелері бойынша мектепте оқыту семинарларын ұйымдастыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Педагог-психолог

Сынып жетекшілер

Қазан

 

 

7.5

«ДЕБАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ»ЖОБАСЫ:

  «Әлеуметтік желі жастардың белсенді қарым-қатынас жасауына ықпалы зор»пікірсайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 Тарих пәнінің оқытушылары

Қараша

 

7.6

«ДЕБАТ» ЖОБАСЫ

«Тарихи таным»тәуелсіздік күніне орай зияткерлік ойындар

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

Өзін-өзі басқару ұйымы

Желтоқсан

1-апта

7.7

«ОҚУҒА ҚҰШТАР МЕКТЕП»ЖОБАСЫ:

М.Әуезовке арналған «Қазына қалдырған қаламгер» әдеби–танымдық  шаралары

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Кітапханашы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 

Қаңтар

3-апта

7.8

«МЕКТЕП ӨМІРІНІҢ БІР КҮНІ»ЖОБАСЫ:

«ІТ-қаһармандары»программалау және робототехника бағытындағы мектепішілік байқау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО, Аға тәлімгер

Физика-информатика пән бірлестігі

Ақпан

 

7.9

«ҰШҚЫР ОЙ АЛАҢЫ»

«Көшбасшы» дебаттық қозғалыстың қалалық қорытынды нәтижесі/ойыны

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 Аймағанбетов Б.Б

Мамыр

 

8.БАҒЫТЫ: ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ.

Мақсаты:салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру.

 

8.1

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ»

ЖОБАСЫ:

 1. «Қауіпсіздік ережелерімен таныстыру, жарақаттанудың алдын алу»сынып сағаттары
 2. «Дүниежүзілік денсаулық күнін»атап өту: «АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу» тақырыбындап 8-11 сынып оқушыларына дәрістер өткізу.
 3. Үйірме жұмыстарын ұйымдастыру.

Мәлімет,сараптама, хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

,

Аға тәлімгер,

Медбике,

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Қыркүйек

2-апта

 

 

 

Ай ішінде

8.2

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ»ЖОБАСЫ:

1.«Ұлттық ойын- ұлт қазынасы»ой дамыту ойындары, спорттық жарыстар

2. «Жасөспірімдердің ерте жүктілігі және жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу» кездесу

Мәлімет,сараптама, хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау

 

 

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Медбике, педагог-психолог

 

Қазан

 

8.3

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ»

				«Біз темекі шегуге қарсымыз!» «Дүниежүзілік темекі шегуден бас тарту күні»

Репродуктивті денсаулық, нашақорлықтың, маскүнемдік пен темекі тартудың, АҚТҚ алдын алу және салауатты өмір салты бойынша семинар-тренингтер  ұйымдастыру

 

Мәлімет,хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

Медбике

Сынып жетекшілер

 

Қараша

 

8.4

 

 1. «Жеке бас тазалығын сақтау-тұмаудан сақтанудың басты жолы»алдын алу шаралары
 2. Акция: «Есірткісіз және ЖҚТБ-сыз әлем»

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Медбике

Сынып жетекшілер

Желтоқсан

 

8.5

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ»ЖОБАСЫ:

1.«Толағай» отбасылық спорттық жарысы

2.Үйірмелер мен спорт секцияларының І жартыжылдық қорытындысы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Медбике

Сынып жетекшілер

 

Қаңтар

 

8.6

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ»

 1. «Белсенді өмір - жүз жастық ғұмыр!»спорттық жарыстар
 2. «Туберкулез қауіпті дерт»Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні. Бюллетень сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Медбике

Сынып жетекшілер

Ақпан

 

8.7

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ»ЖОБАСЫ:

 1. «Ерте жыныстық қатынас пен ерте жүктіліктің алдын-алу» дәрігерлермен кездесу.
 2. «Асық ату», «Тоғызқұмалақ», «Арқан тарту» ұлттық ойындар сайысы

 

Мәлімет,хаттама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

 

Наурыз

 

8.8

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ»ЖОБАСЫ:

 1. Вирусты гепатит, Жұқпалы аурулардың алдын алу жұмыстары. Түсіндіру жұмыстары, бұрыштар арнау, үнпарақтар тарату
 2. «Тиімді әрі пайдалы тамақтану негізі»қойылымдар байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Аға тәлімгер, Медбике

Әлеуметтік педагог

Сәуір

 

8.9

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН САҚТАУ»ЖОБАСЫ:

 1. «Судағы қауіпсіздік ережесі мен жүріс-тұрыс қағидалары»тәрбие сағаттары
 2. «Зиянды әрекеттерден сақтан!»«ЖИТС-тен қайтыс болған адамдарды еске алу күніне» орай 8-11 сынып оқушылары арасында науқан өткізу,

Қалалық спорттық лигалар сайысының қорытындысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

 

Аға тәлімгер

Медбике

Сынып жетекшілері

Мамыр

 

8.10

 1. Жазғы демалыс кезінде сауықтыру «Денсаулық – зор байлық!»
 2. Үйірме жұмыстарының есебі
 3.  Жылдық есебі

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Әлеуметтік педагог

Медбике

Үйірме жетекшілері

 

Маусым

 План заседаний методического объединения

классных руководителей на 2022-2023 уч. год.

 

тема

дата

ответственные

1

1.Утверждение плана воспитательных мероприятий на 2022-2023 уч. г.

2.Должностные обязанности классного руководителя.

3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя.

сентябрь

Абилхаирова Ж.А.

 

Макенова Ж.Ж.

2

Использование современных

педагогических технологий в процессе

воспитательной работы

1.Формирование толерантных отношений у школьников.

2.Система работы классного руководителя с родителями.

 

ноябрь

Абилхаирова Ж.А.

 

Макенова Ж.Ж.

3

1. Роль ученического самоуправления в воспитании школьников.

2. Духовно-нравственное воспитание школьников  системе дополнительного образования.

 

январь

Абилхаирова Ж.А.

 

Макенова Ж.Ж.

4

1.Формирование казахстанского патриотизма и гражданственности в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

2.Организация работы по профилактике  правонарушений несовершеннолетних.

 

март

Абилхаирова Ж.А.

 

Макенова Ж.Ж.

5

1.Анализ воспитательной работы за 2022-2023 уч. год.

2. Организация работы по правовому всеобучу с учащимися и родителями, формирование антикоррупционной культуры.

3.Организация летнего отдыха учащихся.

май

Абилхаирова Ж.А.

 

Макенова Ж.Ж.