Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
Нұркен Әбдіров атындағы ЖББМ

Қазақ тілін үйренеміз

жақын
близко
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 277
Жаңа сұрақтар: 4

Нормативтік-құқықтық құжаттар методикалық жұмысы

2020-2021 оқу жылына әдістемелік  жұмыстың нормативтік-құқықтық құжаттары

 

1. 2020-2021 оқу жылында Қазақстан Республикасының білім бөлімдеріндегі  оқу процестерінің ерекшеліктері туралы  нұсқаулық-әдістемелік хат.   

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34194162#pos=0;03.

2. Орта білім беру ұйымдарында 2020-2021 оқу жылының басталуын, ұзақтығын және каникул кезеңдерін айқындау туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 340 Бұйрығы.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V200002108

3. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 373 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2020 жылғы 29 тамызда № 21148   тіркелген. 

  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021148      

 4. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралар кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарында ұйымдстырылған оқу қызметтерін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 Бұйрығы

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37670209#pos=5;-106

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37737669

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39280264

Өзгерістер енгізілді:

ҚР Білім және ғылым Министрінің 03.09.20 ж.. № 381бұйрығымен;

ҚР Білім және ғылым Министрінің  17.11.20 г. № 484бұйрығымен;

ҚР Білім және ғылым Министрінің  15.12.20 г. № 527бұйрығымен.

Алдыңғы басылымдар:

03.09.20 ж.өзгерістерге дейінгі қолданыста болған редакция.

17.11.20 ж. өзгерістерге дейінгі қолданыста болған редакция.

15.12.20 ж. өзгерістерге дейінгі қолданыста болған редакция.

5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің  Педагог лауазымдарының  тізбесін бекіту туралы 2020 жылғы 15 сәуірдегі  №145 Бұйрығы

 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020400

6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің  2020 жылғы 24 сәуірдегі № 160  Тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидаларын және тәлімгерлікті жүзеге асыратын педагогтерге қойылатын талаптарды бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020486

7. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің Педагогтің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режимінің ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту туралы 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 153 Бұйрығы

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020449

8. "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 169 бұйрығы.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_

9.  Педагогикалық әдептің кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 190 бұйрығы.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020619/history

10. Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020618

11."Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қантардағы № 83 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 14 мамырдағы № 202 бұйрығы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020636

12. "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 169 бұйрығы. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020551

13. "Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 7 сәуірдегі № 131 бұйрығы.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32304081

14. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 05 мамырдағы № 182 бұйрығымен мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа оқу пәндерінің атауына, мазмұнына, топқа бөлінетін сыныбына, инклюзивті білім беруге қатысты 6 жаңа тармақ енгізілді, 11 тармақ жаңа редакцияда берілді.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020580 

15. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы  № 207 бұйрығымен Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі қағидаларына үйде оқытуға, инклюзивті білім беруге, оқу процесін жүзеге асыруға, алқалық басқаруға, білім беру ұйымдарында жалпыға міндетті стандартты қамтамасыз етуге қатысты 3 жаңа тармақ енгізілді, 9 тармақ жаңа редакцияда берілген.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017657

16.   Қашықтықтан оқытуды нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету СOVID-19 коронавирустық инфекция кезеңінде қашықтықтан білім беру технологияларына оқу процесін көшіру кезінде білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі  № 135 бұйрығы (2020ж.30.04 өзгерістермен)

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39442167

17. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің  2020ж. Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы 2020ж. 01.04  №123 бұйрығы (2020ж. 13.04 толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39049590

18. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы 2015 жылғы 20 наурыздағы  № 137 Бұйрығы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010768

19. Негізгі орта білім деңгейінің оқу бағдарламалары (5-9 сыныптар, барлық пәндер).

http://nao.kz/loader/load/256

20. 10-11 сыныптарға арналған оқу бағдарламалары .(Екі бағыттағы барлық пәндер: жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық )

http://nao.kz/loader/load/208

21.Бастауыш білімнің жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламалары (1-4  сыныптар)

http://nao.kz/loader/load/260

22. 2016 ж.08.04 №266  Бұйрық ( бастауыш мектептің оқу бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы)

http://kargoo.gov.kz/files/loader/1472465146475.doc

http://kargoo.gov.kz/files/loader/1472465146475.doc

23. Жаңартылған мазмұндағы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

http://nao.kz/loader/load/259

24. Жаңартылған мазмұндағы негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

http://nao.kz/loader/load/258

25. Жаңартылған мазмұндағы бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

http://nao.kz/loader/load/257