Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
Нұркен Әбдіров атындағы ЖББМ

Қазақ тілін үйренеміз

Жомарт
щедрый
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 277
Жаңа сұрақтар: 5

Қамқорлық кеңесі

Жалпы ережелер.

 

1.1.          Қамқоршылық кеңес қызметінің және оны сайлау тәртібінің ережелері «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 44-бабының 9-тармағына сәйкес әзірленген.

1.2.         Білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі білім беру ұйымының алқалы басқару нысанының бірі болып табылады.

1.3.         Қамқоршылық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Ережелерді, сондай-ақ білім беру ұйымының жарғысын басшылыққа алады.

1.4.         Қамқоршылық кеңесбілім беру ұйымының әкімшілігімен, ата – аналар комитетімен, жергілікті атқарушы органдармен, мүдделі ведомстволармен және басқа да ұйымдармен өзара қарым-қатынаста болады.

1.5.         Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз қызметтерін орындауы өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

2.Қамқоршылық кеңестің құрамы, құрылымы және қызметі.

2.1.    Қамқоршылық кеңес аталған білім беру ұйымының құрылтайшысы және білім алушылардың ата-аналарының бастамасы бойынша жалпыжиналыста құрылуы мүмкін.

2.2.    Қамқоршылық кеңестің құрамына:

1) Қамқоршылық кеңес құрылатын білім беру ұйымының басшысы;

2) Басқа да білім беру ұйымдарының, басқару органдарының өкілдері;

3)Жұмыс берушілер мен әлеуметтік серіктестіктер;

4)Қоғамдық ұйымдардың, қорлардың, қауымдастықтардың өкілдері;

5)Демеушілер кіруі мүмкін;

2.3. Қамқоршылық кеңестің құрамы 3 жыл мерзімге сайланады. Қажет     болған жағдайда жалпы жиналыстың шешімімен оның құрамына жекелеген өзгерістер енгізілуі мүмкін.

2.4. Қамқоршылық кеңестің отырысында сайланатын оның төрағасы Қамқоршылық кеңестің басшысы болып табылады. Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан арнайы өкілеттіксіз әрекет етеді, оны білім беру ұйымының, мемлекеттік органдар және басқа да тараптар алдында таныстырады. Төраға Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырады және оның қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелерге сәйкес қамтамасыз етеді.

2.5.  Қамқоршылық кеңес төрағасының орынбасарын Қамқоршылық кеңес сайлайды.

2.6.  Хатшыны Қамқоршылық кеңес сайлайды және ол Қамқоршылық кеңестің іс-қағаздарын жүргізуге жауап береді.

2.7.   Қамқоршылық кеңестің отырыстары оның жұмыс жоспарына сәйкес, жылына кемінде бір рет өткізіледі. Жоспардан тыс отырыстар қажеттілікке қарай Қамқоршылық кеңес төрағасының шешімімен немесе Қамқоршылық кеңестің төрттен бір мүшелерінің талаптары бойынша өткізіледі.

2.8.    Қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің кемінде 2\3-сі отырысқа қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Қамқоршылық кеңестің шешімі ашық дауыс берумен оның қатысып отырған мүшелерінің басым көпшілігінің дауысымен қабылданады.

 

 

Қамқоршылық кеңес қызметінің мақсаттары:

 

3.1.         Білім беру ұйымына оның жарғылық қызметтерін жүзеге асыруға ықпал ету;

3.2.         Білім беретін оқу бағдарламаларын ойдағыдай іске асыру мақсатында білім беру ұйымының оқушылары мен педогогикалық ұжымы үшін қажетті жағдайлар жасау;

3.3.         Білім беру ұйымына қаржылық қолдауды, материалдық-техникалық базасын күшейтуді қамтамасыз ету;

3.4.         Білім беру ұйымының әрі қарай дамуына ықпал ету болып табылады;

 

 

Қамқоршылық кеңес қызметінің негізгі бағыттары:

 

4.1   Білім беру ұйымына әлеуметтік-мәдени, сауықтыру және дамыту іс-   шараларын өткізуге көмек көрсету;

4.2    Тәрбие мен оқыту саласында халықаралық ынтымақтастықты орнату мен дамытуға ықпал ету;

4.3    Халықтың әлеуметтік осал жіктерінен шыққан білім алушылардың білім алуына, тұрмыс жағдайларын жақсартуына және еңбекпен қамтылуына ықпал ету;

4.4.   Білім беру ұйымының қызметіндегі кемшіліктерді жоюға бағытталған ұсыныстар енгізу болып табылады;

4.5.  Мектептің оқу-тәрбие жұмысын дамытудың көкейтесті міндеттерін шешу;

4.6.  Мектептегі міндеттерді қазіргі талапқа сай шеше алатын, жан-жақты білімді, тәрбиелейтін орталық ретінде қалыптастыру;

4.7.    Жаңа ақпараттық  және педагогикалық технологияны енгізу, оқу-тәрбие

жұмысында тиімді пайдалана білу;

 

 

Негізгі міндеттері:

 

 

5.1.         Мектептің үздіксіз жұмыс істеуіне және дамуына ықпал ету;

5.2.         Білім үрдісін жетілдіруге, білім сапасын арттыруға, оқу-материалдық және техникалық базасын жақсартуға қатысу;

5.3.         Мектептің қаржы, материалдық және қолдаудың басқа түрлерін жүзеге асыруда күш-жігерді біріктіру, қызметі мен дамуын қамтамасыз ету үшін қосымша реурстарды тарту;

5.4.         Білім үрдісіне қатысушылар құқығының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру;

 

Қамқоршылық кеңесінің функциялары:

 

6.1.          Мектеп миссиясын анықтауға, даму стратегиясын бекітуге қатысады, дүркін-дүркін қызметін бағалауды жүргізеді;

6.2.         Қамқоршылық кеңесі қоры қаражатын жұмсау бойынша қоғамдық бақылау жүргізеді;

6.3.         Білім беру және еңбек тәртібі заңдарына сәйкес, «Білім» заңына, бала құқығын қорғау заңына және еңбек тәртібі ережелеріне сәйкес болашақ бағыттарын ұйымдастыруға және айқындауға ықпал жасайды;

6.4.         Мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін арттыруға, жаңа технологияны меңгеруіне, оқушылардың білім сапасын арттыруға көмектеседі;

6.5.         Жетім, қамқорлықсыз қалған оқушыларға әлеуметтік көмек көрсетеді;

6.6.         Мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын ескеріп, кәсіподақ ұйымымен бірлесе етеді;