Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Алыс
далеко
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 254
Жаңа сұрақтар: 1

Шығармашылық топ жұмыс жоспары

"М.ЖҰМАБАЕВ АТЫНДАҒЫ №39 ГИМНАЗИЯ" КММ педагогтарының

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОБЫ

1. Жалпы ереже

1.1. Шығармашылық тобы – бұл мектеп дамуын басым бағыттары бойынша қамтамасыз ететін, мәселелерді оңтайлы шешу жолдарын іздестіру мақсатында жаңашылдықты анықтауға, құруға, қорытуға және енгізуге негізделген шығармашылық тұрғыда біріккен ерікті кәсіби педагогтар бірлестігі.  

1.2.  Шығармашылық топ өз жұмысында білім саласына қатысты ҚР  заңдылықтарын, мектепке дейінгі білім беру ұйымы туралы Типтік         ережені басшылыққа алады.

1.3.  Шығармашылық топ жетекшісі және оның құрамы мектеп директорының        бұйрығымен бекітіледі.

1.4. Осы ереженің мерзімі шектеусіз. Ереже жаңасын қабылдағанға дейін        әрекет етеді.

1.5. Шығармашылық топ мектеп дамуының жекелеген бағыттары бойынша        құрылады.

1.6.  Шығармашылық топ өз құрамынан төрайым және  іс жүргізетін хатшыны         сайлайды. 

 1.7. Шығармашылық топ отырысы оның құрамының үштен екісі қатысқан        жағдайда құқылы күшінде деп есептеледі.

1.8.  Оқу жылы аяғында шығармашылық топ құжаттары сақтау үшін           әдістемелік бөлмеге қабылданады (сақтау мерзімі 5 жыл).

1.9.  Шығармашылық топ тоқсанына 1 рет Педагогикалық кеңесте         педагогикалық ұжымға өз қызметінің барысы және нәтижесі туралы         ақпарат береді.

1.10. Шығармашылық топ қызметін бақылауды инновация бағыты бойынша әдіскері жүзеге асырады.

 

2. Шығармашылық топ қызметінің мақсаты мен міндеттері

2.1. Мектептегі шығармашылық топ қызметінің мақсаты мектеп педагогтарының кәсіби қарым-қатынасын орнатуға жағдай құру,  олардың  шығармашылық белсенділігін дамыту, кәсіби біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру және жетілдіру.

2.2. Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешіледі: 

ортақ қызмет барысында кәсіби мәселелерді, оқыту және тәрбиелеу қиындықтарын шешу, инновациялық үрдісті меңгеруде бір-біріне көмек беру. шығармашыл пікірлес-педагог ұжымын қалыптастыру. жаңа педагогикалық әдістемелерді, технологияларды, дидактикалық материалдарды, сабақ конспектілерін дайындау, құру, апробациялау және кеңінен тарату.

 

3. Шығармашылық топ қызметін ұйымдастыру

3.1. Шығармашылық тобы мектепке дейінгі білім беру ұйымы педагогтарының немесе әкімшіліктің бастамасымен құрылады. Шығармашылық топ қызметі осы Ережемен және шығармашылық топтың ағымдық оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен реттеледі. 

3.2. Шығармашылық тобы еңбек өтілі әртүрлі педагогтардың қандай да бір мәселеге қызығушылықтарының бірлігі негізінде ерікті бас қосқан  топ болып табылады.

3.3. Педагогтарының шығармашылық тобы ағымдық оқу жылына арналған өз жұмысының жоспарын құрады. 

3.4. Шығармашылық топ жетекшісі шығармашылық топ мүшелері таңдаған және ұжымның нәтижелі қызметінің формаларын ұйымдастыру дағдыларын меңгерген педагог болып табылады. Жетекші шығармашылық топ жұмысының тақырыбын, әдістері мен формаларын құру стратегиясын ұсынады, материалдарды қорытады, жүйелейді, ұсыныстарды талдайды және оларды топ талқысына шығарады..

3.5. Шығармашылық тобы барлық мәселені алқа болып шешеді, әрқайсысы қарастырылған тақырыпты дайындауға қатысады.

Педагогтар – шығармашылық топ мүшелері өзіндік практикалық материалдарын ұсынады, топ жетекшісінің және ұжымның шығармашылық тапсырмаларын орындайды, ұсынылған материалдарға қатысты өз пікірін білдіреді.

3.6.    Шығармашылық топ отырысы тоқсанына бір рет өткізіледі.

3.7. Шығармашылық топ жұмысының формасы іс-әрекеттің нәтижелі сипатында болады: теориялық баяндамалар, хабарламалар, семинар-практикумдар, пікірталастар, пікірсайыстар, іс-әрекеттің ашық көрсетілімі.

3.8. Шығармашылық топ жұмысының қорытындысы педагогикалық кеңесінде тыңдалады. 

 

4. Шығармашылық топ мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Шығармашылық топ мүшелерінің құқықтары

4.1.1. Топ мүшелерінің құқығы бар:

шығармашылық топ жұмысының жоспарын мектепке дейінгі ұйымның жұмыс жоспарына және оның даму бағдарламасына енгізу туралы ұсыныс беруге; мектепке дейінгі ұйым әкімшілігінен шығармашылық топты ғылыми, материалдық т.б. тұрғыда қамсыздандыруды талап етуге;  мектепке дейінгі ұйымның шығармашылық топ мүшелерінің және басқа да педагогтарының педагогикалық шығармаларын, инновацияларды апробациялауға, тәжірибеге енгізуге.

 

4.2. Шығармашылық топ мүшелерінің міндеттері

4.2.1. Шығармашылық топ мүшелері міндетті:

педагогтардың жаңа идеяларымен танысуға, басым идеяларды айқындауға; педагогтар арасында өзара көмекті, өзара оқытуды  жүзеге асыруға; ұсынылған идеялардың механизмін, алгоритмін, әдістеме формасында жүзеге асыру жөніндегі шығармашылық үрдісті ұйымдастыруға. 

 

4.3. Шығармашылық топ мүшелерінің жауапкершілігі

4.3.1. Шығармашылық топ мүшелері жауапкершілік алады:

шығармашылық топ құжаттарын дайындау сапалылығына; тәлімгерлік, шығармашылық үрдіс барысын жүйелі қадағалауға; апробация нәтижелерін объективті тұрғыда бақылауға; шығармашылық ізденістер, өзара оқыту жөніндегі жұмыстар нәтижесі туралы әкімшілікті ақпараттандыруға.

 

5. Шығармашылық топтың құжаттары мен есебі

Шығармашылық топ жетекшісі келесі құжаттардың болуына, мазмұнына,  оның жүргізілу мәдениетіне жауапкершілік алады:

шығармашылық топтың жұмыс жоспары; шығармашылық топ отырысының хаттамасы, онда талқыланған мәселелер, құрылған идеялар, нұсқаулар педагогтардың шешімі, сабақ конспектісі, ұсыныстары түрінде тіркеледі. әдістемелік ұсыныстар, нұсқаулар, құралдар шығармашылық топ жұмысының нәтижесіне дәлел болады.

 

6.Құрамы

2.1. Шығармашылық тобы жетекшісі Д.М.Омирбаева және педагогикалық құрам:

Сураган О. Ботабекова А.К. Тусенова М.К. Альжанова М.Ж. Каржасбекова М.К. Зекенова Б.Ы. Жунусов Н.Ж. Акбаева Б.К. Монтаева А.К. Смагулова Н.К. Абекбаева Ж.Б. Ильяшова Ж.Р. Садирбеков А.Т Рымбаева Н.И. Аметов Д.Ж. Есентаева Н.А. Кошанова М.К.

                                                                                                                    

Шығармашылық топтың  жұмысының кезеңдері

Кезеңдері

Мақсаты

1

Дайындық

Зерттеушілік қызметтің мақсаттрын,міндеттерін анықтау

2

Қалыптастырушы

Ғылыми-әдістемелік базаны кеңейту, педагогикалық шығармашылықты дамыту

3

Талдаушылық

Алынған ақпаратты талдау

4

Қоланушылық

Жоспарлау, реттеу,әдістемелік база жасау: ұсынымдар, бюллетендер, семинарлар

5

Қорытынды

Жалпылау, қорытындыларды қалыптастыру

 

Шығармашылық топтың 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Іс- тәжірибе

Мұғалімнің аты- жөні

Жүргізілетін іс-шаралар

Мерзімі

Зерттеу

Омирбаева Д.М. Омаров С.К. Мустафина Ж.А. Сураган О. Акбаева Б.К. Монтаева А.К. Смагулова Н.К.

Кәсіби құзыреттілігін зерделеу;

Динамикасын жасау;

Кеңестер беру;

Курстардан өту;

Тәлімгерлік қызмет ұйымдастыру;

Баяндамалар жазу;

Ашық сабақ даярламаларын баспаға дайындау.

Қыркүйек

 

Қараша

 

Кестеге сәйкес

Жалпылау

УатаеваГ.С. Омаров С.К. Мустафина Ж.А. Абекбаева Ж.Б. Ильяшова Ж.Р. Садирбеков А.Т Рымбаева Н.И.

 

Баспа беттерінде жариялану жұмыстарын ұйымдастыру;

Облыстық, республикалық семинар, конференцияларда

баяндамалар оқу;

тәлімгерлік қызмет жасау;

өзара сабақтарға қатысу;

бастамашылдық көрсету

Жыл бойы

 

 

Жоспарға сәйкес

 

Кестеге сәйкес

Үнемі

Тарату

Омаров С.К. Мустафина Ж.А. Аметов Д.Ж.  Есентаева Н.А.  Кошанова М.К. 

Кәсіби сайыстарға қатысу;

Әдістемелік құрал- жабдық даярлау;

Он- лайн семинарға қатысу;

Жоспарға сәйкес

Жыл бойы

Кестеге сәйкес

 

 

 

 

 

 

 Өткізілетін іс-шаралар

Мерзімі

Жауаптылар

1

Шығармашылық топтың отырысы.

Жылына 4 рет

(тамыз, қараша, қаңтар, сәуір)

Жетекші

2

Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту.

Тамыз

Жетекші,

Тәлімгер

3

Перспективалық жоспарлау, технологиялық карталар жасау

Қыркүйек, жыл бойы

Жетекші,

Мұғалімдер

4

«Білімнің озық ресурстарын апробациялау»  семинар

Қазан

Омаров С.К.

Мұғалімдер

5

 Жаңа технологияны сабақта қолдану

Жыл бойы

Жетекші,

Мұғалімдер

6

«Жаңа дәуір мектебі: жаңа көзқарас»  белсенді оқу әдіс тәсілдерін ұсыну семинары

 

Қараша

 

Рымбаева Н.И.

Акбаева Б.К.

Аметов Д.Ж.

 

7

Мұғалімдердің сабақтарына әдістемелік көмек көрсету

Тоқсанына кем дегенде

8 рет

Жыл бойы

Шығармашылық топ

8

«LESSON STUDY:

Қиындықтар мен фактілер және оның шешу жолдары» семинар

 

 

 

Желтоқсан

 

Монтаева А.К.

Смагулова Н.К.

Абекбаева Ж.Б.

9

Вариативтік сабақтардан ашық есік күнін ұйымдастыру

Кафедра апталықтарында

Мұғалімдер

10

«Жаңа буын үшін жаңа мұғалім»

үштілділік бойынша озық тәжрибелер семинары

 

 

Ақпан

 

Информатика,физика,

биология,химия

пәні мұғалімдері

11

«Z ұрпақтарын

оқыту әдістері»

психологиялық семинар

 

Сәуір

Кошанова М.К.

Ильяшова Ж.Р.

Сураган О.

12

ПАНЕЛДІК ТАЛҚЫЛАУ

Жылдық есеп. Шығармашылық топтың қорытынды отырысы. Педагогтардың шығармашылық есептері

Мамыр

Жетекші,

Мұғалімдер