“Қарағанды қаласының білім бөлімі” мемлекеттік мекемесі азаматтық қызметкерлер лауазымдарының бос орындарына орналасуға конкурс жариялайды.

1.      Лауазым: ДИРЕКТОР

Атауы:«Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  «№ 21  негізгі орта  мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Негізгі бағыты:бастауыш, негізгі орта білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100019,Қарағанды облысы, Қарағанды  қаласы,  Қазыбек би атындағы аудан, Қазақстан көшесі, 40 үй, телефон                                    41-85-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.      Лауазым: ДИРЕКТОР

Атауы:«Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  «№ 30 жалпы білім беретін  орта мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Негізгі бағыты:бастауыш, негізгі орта және жалпы  білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100020,Қарағанды облысы, Қарағанды  қаласы,  Октябрь ауданы,  21 ықшам ауданы, 9/2  үй, телефон 53-13-83.

3.      Лауазым: ДИРЕКТОР

Атауы:«Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  «42 негізгі  мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Негізгі бағыты:бастауыш, негізгі орта және жалпы  білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100020,  Қарағанды облысы, Қарағанды  қаласы,  Октябрь  ауданы,  Бедный  көшесі, 65 үй, телефон 53-71-30.

Азаматтық қызметкердің лауазымдық жалақысы:

Буын

Саты

 Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы(теңге)

А 1

3

бастап

дейін

116579

137594

Конкурс қатысушыларына қойылатын жалпы біліктілік талаптар:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады.  Педагогикалық кеңесті басқарады. Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын бекітеді. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді.  Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын қалыптастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді. Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді. Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді. Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) рәсімін ұйымдастырады. Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады. Педагогикалық этика бойынша кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде жаза қолданады.  Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді. Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті меңгерген. Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.  Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында академиялық адалдық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады.  Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап береді.

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар:

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының  Еңбек Кодексін, "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", «Педагогикалық әдептің кейбір мәселелері туралы», "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы"  Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді,  педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер мен нормаларды.

          Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 2020 жылғы  21 мамырдағы  № 213  «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидалары»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің  2015 жылғы  25 желтоқсандағы № 1017 «Азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға  конкурс өткізу қағидаларын бекіту туралы»,   ҚР  Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 169 «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту Туралы» бұйрықтарына сәйкес  өткізіледі.

 Конкурсқа қатысу үшін кандидат ұсыну қажет:

1)өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);

 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;

 6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);

 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;

 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;

 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);

 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;

 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.

     3, 4, 5, 6, 7 тармақшаларда көрсетілген құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен растайды.

    Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, әңгімелесуді «Қарағанды қаласының білім  бөлімі» мемлекеттік мекемесінде өтеді.

       Конкурс 100024, Қарағанды қаласы, Степной-2 ықшам ауданы, 53-59, «Қарағанды  қаласының білім беру бөлімі» ММ –де өткізіледі, байланыс телефоны: 8(7212) 34-35-28, электронды мекенжайы: kargoo.gov.kz

Конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап жеті  жұмыс күні ішінде жүргізіледі.«Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарының  бос орындарына орналасу  конкурсына қатысу үшін құжаттарды  қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша құжаттарды қабылдау сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін  «Қарағанды қаласының білім бөлімі» ММ кеңсесі арқылы  жүзеге асырылады.

 

Құжаттарды  қабылдау басталған күн, уақыты: 05.08. 2020ж., сағ. 09.00 - 17.30.

Құжаттарды қабылдау аяқталған  күн, уақыты: 13.08. 2020ж., сағ. 09.00 - 17.30.

 

 

                             «Қарағанды қаласының білім  бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Авторство: