Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№59 ЖББМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

кеш
поздно
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 154
Жаңа сұрақтар: 1

Оқу жоспары

Мектептің тәрбие үдерісінің жаңартылған мазмұнынасыру барысындағы

2019-2020 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары

 

Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берген білім - адамзаттың қас жауы.

 Әбу Насыр әл-Фараби

 

МАҚСАТЫ: Патриот, білімді, дені сау, жауапты және жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген, қазақ халқының жалпыадамзаттық құндылықтар мен

мәдениетті ,"Мәңгілік ел" Патриоттық актісі идеяларын бойына сіңірген, толерантты, дүниежүзіне танымал және мәртебелі, әлеуметтік өмірге бейімделген, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс  адамгершілік тұрғысынан жауапта шешімдер қабылдауға қабілетті тұлғаны қалыптастыру. 

 

МІНДЕТТЕРІ:

 1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына ықпал ету; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуі, олардың балалар мен жастар арасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуы, мектептегі бірлестікті басқару, көшбасшылық қызметін, "Шаңырақ" мектеп қоғамдастықтарының және "Жас Ұлан" Бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының  қызметін дамыту.
 2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және  дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету
 3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына,"Мәңгілік ел" ұлттық идеясының құндылықтарын, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
 4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.
 5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсібиқалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ коэволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде басщылыққа алуына ықпал ету.
 6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.
 7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
 8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
 9. Тәрбиелеу барысында  оқушылардың, педагогикалық ұжымның, ата-аналар мен жергілікті қоғамдастық пен қоғамның күш-жігерін біріктіру.

10) оқушыларды қоғамға қызмет ету бағдарламаларына тарту

 

Тәрбиелік- ұйымдастыру ісшаралары

2019-2020 оқу жылына мектеп жұмысының негізгі бағыты

Әр дүйсенбі: Жалпы мектептік, тақырыптық жиындарда ҚР Мемлекеттік гимнін орындау –

1 ауысым – сағ 07.50; 2 ауысым – сағ 13.50.

Сыныптардағы ата-аналар жиналысы (оқу жылында 4-5 рет) жеке жоспар бойынша

     1-ші апта - Құқықтық жалпы оқулар

     2-ші апта – ЖЖҚЕ

    1,3 апта тазалық бейсенбісі – 1 ауысым

    2,4 апта тазалық бейсенбісі – 2 ауысым

 

"Шаңырақ" отырысы - жоспар бойынша

"Жас Ұлан" БЖҰ отырысы-айдың екінші жұмасы

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы - айдың бірінші жұмасы

Полиция көмек көрсету жасағының отырысы - айдың үшінші жұмасы

Әр айдың соңғы жұмасы - құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша кеңес отырысы

Медициналық-әлеуметтік-психологиялық қызметтің және мектеп қауіпсіздік командасының жұмысы (жеке жоспар бойынша)

Ата-аналарды жалпы мектептік іс-шараларды өткізуге, балалармен сабақтан тыс тәрбие жұмыстарына тарту

 

Тәрбие жұмысының бағыттары

1.Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие.

Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру

Бағалау критерийлері: Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға, ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, әнұран, ту), құқықтық тәртіпке,  елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына, өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне,  басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына,  өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне, құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүрістұрысына, заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне,  әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.

Күтілетін нәтижелер: 1-11 сынып оқушыларының патриоттық және құқықтық тақырыптар бойынша іс-шараларға оқушылар ретінде, сондай-ақ ұйымдастырушы ретінде қатысуын арттыру; мектептің ішкі тәртіп ережелері мен жарғысын бұзу санын азайту; оқушылардың кешігуі мен босатылуын азайту; МШЕ, КТБТ есебінде оқушылар санын азайту; құқық бұзушылық пен қылмыс жасаған оқушылардың болмауы.

2.Рухани-адамгершілік тәрбие

Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген руханиадамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыру.

Бағалау критерийлері: мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына, өзінің қасиетіне, арына және парызына, ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;  өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет ғұрпына, діни құндылықтарға, ой, сөз және іс бірлігіне,  өзінің мінез-құлқын жетілдіруге, ар-ұжданымен орындалған қылықтарға,  түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне, адамдарға риясыз қызмет етуіне, өз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.

Күтілетін нәтижелер: оқушылардың кем дегенде 80%-ы жыл бойы рухани-адамгершілік тәрбие бойынша ісшараларға қатысады; оқушылардың кем дегенде 30% - ы «Қоғамға қызмет ету» бағдарламасының қызметіне белсенді қатысады.

3.Ұлттық тәрбие.

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу.

Бағалау критерийлері: этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке, мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне,  өз халқының мәдени мұрасына,  қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына,  Қазақстанның этномәдениетіне,  этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.

Күтілетін нәтижелер: ұлттық тәрбие беру ісшараларына 55% -н  жоғары, осы ісшараларды ұйымдастыруға 25%-н кем емес оқушылар белсене қатысады.

4. Отбасылық тәрбие

Мақсаты: Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялықпедагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.

Бағалау критерийлері: этноәлеуметтік рөлдерге, өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға, адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты қарау.

Күтілетін нәтижелер: ата-аналарды ата-аналар жиналысына тарту; іс-шараларды және мектептен тыс қызметті ұйымдастыру үшін ата-аналар мен еріктілерді тарту.

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.

Бағалау критерийлері: 1) экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына,  экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне,  «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне,  табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке,  2) кәсіби білім мен өнімді еңбекке, нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру,  экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға,  еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге,  мамандық таңдауына, үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту.

Күтілетін нәтижелер: мектеп қоғамдастығы мүшелерінің кемінде 80%-ы ерікті сенбіліктерге және "таза бейсенбілерге" қатысуы, жиын өткізу шеңберінде екінші шикізатты тапсыру, оқушылардың қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі кәсіптік бағдар беру ісшараларына қатысуы

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.

Бағалау критерийлері: толеранттылық және ғаламдық пікір, көпмәдениеттілік және көптілділікті; - мәдениетаралық әрекет, мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу, қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларын,  қарым-қатынас мәдениетін; - эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына, шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту толеранттық және жаһандық ойлауға, көпмәдениеттілікке және көптілділікке, мемлекеттік, орыс, ағылшын және басқа да тілдерді білуге,  мәдениетаралық өзара іс-қимылға, белгілі бір мәдени қоғамдастықта қабылданған мінез-құлық нормаларына, тіл және сөйлеу мәдениеті нормаларына; эстетикалық идеалдарға, көркем құндылықтарға; шығармашылық ойлау мен қиялға, көркем-эстетикалық қызметке құрметпен қарау.

Күтілетін нәтижелер: оқу жылында оқушылардың кемінде 80% - ы 3 спектакльге, 3 киносеансқа, қала мұражайларына кемінде 3 экскурсия жасауға, кемінде 4 рет кітапханаға барады

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.

Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру.

Бағалау критерийлері: өмір бойы білім алуына, өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне, сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне, зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне,  пікірталас жүргізу дағдыларына, жасампаз қызметке, топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға,  ақпараттың түрлі дереккөздеріне,  қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына, өз қызметінің түрлі салаларынан алынған ақпаратқа, Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне,  Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру,  ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне, Интернет-сауаттылық қалыптастыруға,  ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға, жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру.

Күтілетін нәтижелер: мектеп қоғамдастығы мүшелерінің кемінде 50%-ы тәрбиелік сипаттағы зияткерлік жобаларға тартылатын болады, олардың кемінде 25% - ы күндізгі байқаулаар мен олимпиадаларға, мектеп қоғамдастығы қатысушыларының кемінде 35% - ы мектеп бірлесіп басқаруына тартылатын болады.

8.Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.

Бағалау критерийлері: денсаулық жағдайының скринингіне, әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге,  теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге,  табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға,  денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінезқұлыққа,  өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық, қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге,  денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

Күтілетін нәтижелер: оқушылардың ауру санын төмендету, оқушылардың 60% - дан кем емес осы бағыт бойынша іс-шараларға белсенді қатысады.

 

 

Қыркүйек

 

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

«Білім күніне» арналған салтанатты жиын

«САНАЛЫ ҰРПАҚ - ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ»

1-11 сыныптар

1.09.2019ж

МД ТЖЖО

жиын

 

ақпарат

Білім сабағы: «Саналы ұрпақ – жарқын болашақ»; «Адалдық сағаты»

1-11 сыныптар

2.09.2019ж

Сынып жетекшілері

Сынып сағаттары

Мониторингісі, сын сағ.

жоспары

«Қауіпсіз мектеп автобусы»,«Қауіпсіз балалық шақ "ЖҚЕ бойынша онкүндік" аясында іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу

1-11 сыныптар

1-10.09.2019ж

МД ТЖЖО, тәлімгер,әлеуметтік-психологиялық қызмет, сынып жетекшілері

Әңгіме,жол қозғалысының жас инспектор-ларының хабарламасы

ақпарат

Алдын алу есебінде тұрған балалардың пәтерлеріне бару, рейдтер жүргізу

1-11 сыныптар

қыркүйек айы 2019ж

Әлеуметтік педагог, психолог, мұғалімдер, мектеп инспекторы

Рейдтер жүргізу

ОТЖ актісі, рейд актісі, есеп

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша кеңес отырысы

1-11 сыныптар

қыркүйек айы 2019ж

МҚҰ

отырыс

хаттама

Қарттар күніне арналған

"Қамқорлық" акциясы»

1-11 сыныптар

24.09.19ж-01.10.19ж

Тәлімгер, Еріктілер

акция

анықтама

«Құқықтық жалпы оқу»  сабақтары

1-11 сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

әңгіме

Сын. сағ.

жоспары

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің ұйымдастыру отырысы

8-11 сыныптар

24.09.19ж

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқу

1-11 сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

әңгіме

Әңгіме жоспары

 1. «100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11 сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, Шаңырак

«Қазына»

Жоспар, іс-шаралар өткізу,ұсынылатын кітаптар тізімін зерттеу

ақпарат

Рухани-адамгершілік тәрбие

"Мектепке жол" жалпыреспубликалық акциясы

1-11 сыныптар

Жыл бойы

 

акция

Анықтамаесеп

ҰОС ардагерлеріне бару және ардагерлерді құрметтеу

8-11 сыныптар

25.09.19ж-30.09.19ж

Аға тәлімгер

рейдтер

ақпарат

Қарттар күніне арналған мерекелік концерт «Қарттарым–асыл қазынам»

Сынып сағаты «Болашақ ұрпақ құрметтеуді таңдайды»

8-11 сыныптар

1-11 сыныптар

01.10.19ж

Аға тәлімгер Абилхаева А.Д., Алексеева И.В.8Б,9В

Сынып жетекшілері

Мерекелік концерт,

 

 

Сынып сағаттары

 

мектеп сайты,инстограмм,т.б.

Ұлттық тәрбие

2. «Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11 сыныптар

 Ай бойы

Шаңырақ,Жүреткен

 жүрекке, Өзін-өзі тану мұғалімдері, психологтар

Ісшаралар жоспарын құру, «Еріктілер» қозғалсы

ақпарат

ҚР «Тілдері күніне» арналған ісшаралар «Тіл – татулық тірегі!»

1-11 сыныптар

05-14.09.19ж

ӘБ жоспары бойынша

ӘБ жетекшілері, қаз тілі мен әдебиеті, орыс тілі, ағылшын тілі пәні мұғалімдері

Сынып сағаттары, сыныптан тыс ісшаралар,байқаулар

есеп

«Шаңырақ" жобасының жұмысы, жалпы мектептік кеңес құру

1-11 сыныптар

 Ай бойы

МД ТЖЖО, тәлімгер

Мектеп басшы-мен Жалпы мектептік "Шаңырақ" кеңесін құру, жұмыс жоспарын құру

Бекітілген кеңес құрамы, жылдық жоспар

Отбасылық тәрбие

Жеңілдікті қолданатын санаттағы оқушылар контингентін зерделеу, құжаттармен жұмыс

1-11 сыныптар

қыркүйек айы

Әлеуметтік педагог

Құжаттармен жұмыс

анықтама

Сыныптардың әлеуметтік картасын жасау

1-11 сыныптар

15.09.-на дейін19ж

Сынып жетекшілері

Құжаттармен жұмыс

ақпарат

Қолайсыз отбасылар мен Тәуекел тобындағы балаларды анықтау

1-11 сыныптар

қыркүйек

Әлеуметтік педагог

Рейдтер, ӘПҚ жұмысы

анықтама

Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек

1-11 сыныптар

қыркүйек

Әлеуметтік педагог

Материалдық және әлеуметтік көмек көрсету

есеп

"Ата-аналарға арналған ақпарат" стендін ресімдеу

1-11 сыныптар

03.09.19ж-08.09.19ж

Әлеуметтік педагог

Стенд рәсімдеу

ақпарат

Қамқоршылық кеңесінің ұйымдастыру отырысы

1-11 сыныптар

29. 09.19ж

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама, сайт

 

"Отбасы апталығы" - спорттық-бұқаралық іс-шаралар «Менің отбасым-менің байлығым», «Отбасы, Отбасы құндылығы» «Анам, Әкем, мен-спорттық отбасы»

1-11 сыныптар

03.09.19ж-

06-07.09.19ж

МД ТЖЖО, өзін-өзі тану мұғалімдері, сынып жетекшілері

Спорттық-бұқаралық іс-шаралар, сынып сағаттары, көрме, суреттер байқауы

ақпарат

«Денсаулық күні» аясында ата-аналар қоғамдастығымен бірлескен іс-шаралар

5-11 сыныптар

07. 09.19ж

ӘБ жетекшілері

Спорттық-бұқаралық іс-шаралар

сайт

 

Жалпы мектептік ата - аналар жиналысы

1-11 сыныптар

Жоспар бойынша

МД ТЖЖО

жиналыс

хаттама

3."Шеберлер қаласы" жобасына ата-аналарды, оқушыларды тарту жұмысын ұйымдастыру»

1-11 сыныптар

Ай бойы

Шаңырақ «Шеберлер қаласы».технология мұғалімдері

Ісшаралар жоспары, шығармашы-лық көрмесі.

ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

 

 

 

 

 

 

Жаңа оқу жылына кабинеттер дайындығын байқау

1-11 сыныптар

01.09.2019ж

Сынып жетекшілері

Кабинеттерге рейд жүргізу

анықтама

 

Еңбек күні 13-23.09.2019

 

7-11сыныптар

13-23.09

МД ТЖЖО, технология мұғалімі, пән мұғалімдері, сынып жетекшілері

Ісшара жоспары

Сайтқа ақпарат

Мектептегі көгалдандыру

айлығы (мектеп ауласын жинастыру)

5-11 сыныптар

Ай бойы

МД ТЖЖО, МД ШО

Таза бейсенбі, сенбіліктер

ақпарат

Үйірме жұмыстарын ұйымдастыру, сыныптан тыс уақыттағы қамтылудың мониторингісі

 

1-11 сыныптар

10.09

МД ТЖЖО,  сынып жетекшілері

Балалардың сабақтан тыс уақыттағы қамтылуының мониторингісі,

Үйірме жұмыстары папкасы, ақпарат

Мектеп кітапханасына саяхат

2 сынып

қыркүйек

Сынып жетекшілері

экскурсия

ақпарат

Мұражайға, көрме, театрға бару

1-11 сыныптар

үнемі

Сынып жетекшілері, пән мұғалімдері

Театрға, мұражайға, көрмелерге бару

ақпарат

4. «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11 сыныптар

 Ай бойы

Шаңырақ «Көшбасшы» көркем еңбек мұғалімі

Өнеркәсіп орнына бару жоспарын құру

 

ақпарат

Білім күні мектеп ауласын безендіру

10 сынып

01.09.19ж

МД ТЖЖО

Еңбек ету

фотоесеп

 

Сынып бұрышын ұйымдастыру

1-11 сыныптар

01.09.19ж дейін

МД ТЖЖО

Безендіру

стенд

Кітапханаға, театрға, көрмеге, мұражайға бару

1-11 сыныптар

 үнемі

Пән мұғалімдері,

Сынып жетекшілері

экскурсия

ақпарат

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11 сыныптар

Ай бойы

Шаңырақ «Ұлы дала», музыка мұғалімдері

Ісшаралар жоспарын құру, әндер тізімін тізімін жасау

ақпарат

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.

 

 

Жаңа оқу жылына мектептің өзін-өзі басқару құрылымы жұмысын қалыптастыру

8-10 сыныптар

20.09.2019ж. дейін

МД ТЖЖО

Жоғары сыныптар кеңесімен жұмыс

ақпарат

ЖЖЖИ отрядын қалыптастыру

5-8 сыныптар

Ай бойы

Тәлімгер

Отряд қалыптастыру

жұм жосп, ақпарат

ЖЖЕ сабақтары

1-8 сыныптар

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

әңгіме

сын сағ жоспары

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11 сыныптар

Ай бойы

Кітапханашы, «Полиглот» шаңырағы

Ісшаралар, жоспарын құру

ақпарат

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

Денсаулық – 2019 фестивалі

1-11 сыныптар

07.09.2019ж қбб жоспары бойынша

Денешынықтыру ӘБ жетекшісі

фестиваль

ақпарат

Спорт секциясы жұмыстарын ұйымдастыру

5-11 сыныптар

09.09-16.09

Денешынықтыру ӘБ жетекшісі

Үйірме жұмыстары жоспарын, кестесін құру

жұм жосп, ақпарат

Вакцинацияның маңызы туралы ақпараттандыру жұм-ы

1-11 сыныптар

16.09-26.09

Мед қызметкер

Дәрістер, әңгіме

ақпарат

Жеңілатлетикадан кросс

5-11 сыныптар

ӘБ жоспары бойынша

Денешынықтыру мұғалімдері

Спорттық кросс

сайтқа ақпарат

Оқушыларды медтексеру алдын алу шаралары

5-11 сыныптар

жоспар бойынша

медбике

Оқушыларды тексеру

ақпарат

7. ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11 сыныптар

ай бойы

Денешынықтыру ӘБ, «Қызғалдақ»  шаңырағы

негізгі және қосымша тоб құру

ақпарат

 

 

 

 

Қазан

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 1. «100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

Кітап көрмесін ұйымдастыру

фотоесеп

Сынып сағаттары:

«Адал болу адамға не үшін қажет»

- «Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-қауіпті көрініс»

 - «Сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлықтың  салдары»  

 

1-4 сыныптар

 

 

5-8 сыныптар

 

9-11 сыныптар

жоспар бойынша

 

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаттары

Ақпарат фотоесеп

«Рухани жаңғыру – Қазақстанды модернизациялаудың 3 кезеңі»

8-11 сын,

«Отан - неден басталады?» 1-7 сынып

1-11сынып

жоспар бойынша

 

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаттары

 

Жоғары сынып оқушылары кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Оқушылардың демалыс уақытындағы тәртіп ережесі нұсқаулығы

1-11

сыныптар

27.10.2019

Сынып жетекшілері

нұсқаулық

ақпарат

Құқықтық жалпы оқу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

әңгіме

сын сағ жоспары

Рухани-адамгершілік тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

Отбасылық тәрбие

2. «Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Шаңырақ«Жүректен жүрекке», өзін өзі тану мұғалімдері, психолог.

акция

ақпарат

«Мұғалімдер күні» концерт

5-11 сыныптар

04.10.2019

МД ТЖЖО, жауапты 11, 8 Б сыныптар Ануфриева А.Г., Мустафина Н.К.

концерт

есеп

«Шаңырақ"жобасының жұмысы, жалпы мектептік кеңес құру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 

Жалпымектептік кеңестің отырысы

ақпарат

3."Шеберлер қаласы" жобасына ата-аналарды, оқушыларды тарту жұмысын ұйымдастыру»

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Шаңырақ «Шеберлер қаласы».технология мұғалімдері

Ата-аналармен бірге шығармашылық шеберханасы, тех мұғалімі

АРТ студия ісшараға көрме

Қолайсыз отбасылар құжаттарын түгендеп, толықтыру жұмыстары

1-11

сыныптар

02-07.10.19

Әлеуметтік педагог

Құжаттармен жұмыс

ақпарат

Қолайсыз отбасылар үйлерін аралау

1-11

сыныптар

үнемі

Әлеуметтік педагог

рейдтер

анықтама

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

3. «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11 сыныптар

 Ай бойы

«Көшбасшы»шаңырағыкөркем еңбек мұғалімі

Өндіріске бару

Ақпарат, фотоесеп

4."Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс

1-11 сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,  мұғалімдер, сын жет

 оқушылар шығармашылық шеберханасы

ақпарат

Экологиялық акция

Эко сағат «Қазірден баста!»

1-11 сыныптар

03.10.19ж

Сынып жетекшілері

Сынып сағаттары, дөңгелек үстел, ойын, викторина

Фото есеп

«Мамандық әлемінде» эссе байқауы

5-11 сыныптар

22-27.10.19

«Qazyna» шаңырағы

байқау

жұмыстар

Жоғары оқу орындары, колледж-н «STEAM» бағдарламасы жүзеге асыру шеңберінде  Келісіммен жұмыс жүргізіу

 

Ай бойы

Директор

 

Келісім

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

«Күз сыйы» күзгі жәрмеңке

5-8 сыныптар

19.10.19

Сынып жетекшілері

Жәрмеңке

есеп

«Күзгі ғажайыптары» қолдан жасалған заттар көрмесі

1-4 сыныптар

15-20.10.19

«Шеберлер қаласы»

шаңырағы

көрме

Ақпарат, фотоесеп

             Театрға, мұражайға, кітапханаларға, көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Сынып жетекшілері, пән мұғалімдері

саяхат

ақпарат

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

үнемі

Шаңырақ «Ұлы дала», музыка мұғалімдері

Дайындық, қойылым

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.

 

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11 сыныптар

Ай бойы

Кітапханашы, «Полиглот» шаңырағы

Ісшаралар, жоспар бойынша

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сыныптар

жоспар боынша

Сынып жетекшілері

әңгіме

Сын сағ жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

7. ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11 сыныптар

ай бойы

Денешынықтыру ӘБ, «Қызғалдақ»  шаңырағы

Бағдарлама қойылымы, дайындық

ақпарат

Туберкулездің алдын алу бойынша әңгіме. Денсаулық сақтау қызметкері қатысуымен қыздар арасында әңгіме-дәріс

1-11 сыныптар

5-11 сыныптар

ай бойы

Мед қызметкер

әңгіме

ақпарат

 

 

Қараша

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

Жоспар бойынша жұмыс ұйымдастыру

анықтама

 

 

 

 

 

 

Құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесі отырысы

 

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Мектеп  қабырғасында Сыбайласжемқорлыққа қарсы мәдениеттілікті қалыптастырудағы «АДАЛ ҰРПАҚ» клубы мүшелері

Еліміздің сайлау қағидаттарына сәйкес «Сынып басшысын сайлау» сюжеттік-рөлдік ойыны

1-4 сыныптар

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Сюжеттік ролдік ойын

Ақпарат фотоесеп

 

«Біздің таңдауымыз – заңды мемлекет»дөңгелек үстелі

9-11 сыныптар

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

дөңгелек үстелі

Ақпарат фотоесеп

«Мемлекеттік қызмет - өмірлік  ұстаным» мемлекеттік қызмет

ардагерлері, мемлекеттік

қызметшілермен кездесу

5-8 сыныптар

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

кездесу

Ақпарат фотоесеп

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы тест өткізу

5-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

тестілеу

талдау

 

Құқықтық түсіндіру әңгімелері.

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу және балалар қылмысы мен қаңғыбастығын ескерту туралы ҚР Заңдары

5-11

сыныптар

ББжоспар бойынша

МД ТЖЖО, зоналық инспектор

Әңгіме

ақпарат

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11 сынып

жоспар бойын

Сынып жетекшілері

Әңгіме

Сын сағ жоспары

 

 

 

 

 

 

Жоғары сынып кеңесі отырысы

8-11 сынып

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

«ҚР Тұңғыш Президенті күніне» арналған концерт

«Жас Ұлан» и  «Жас Қыран» ББЖҚ қатарына оқушыларды қабылдау

5-11

сыныптар

30.11.19

жауапты мұғалімдері

Кенжебаева Р.К.,9Ә Азбаева Б.Ж.6В

Кадауова А.С.6Ә

концерт

есеп

Ата-аналарға арналған жалпы құқықтық оқу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

Әңгіме

Сын сағ жоспары

Қалалық Ту көтерушілер байқауына қатысу

8-9 сынып

ББ жоспар бойынша

АӘД мұғалімі, тәлімгер

байқау

есеп

Рухани-адамгершілік тәрбие

 

 

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 «Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

акция

ақпарат

Демалыс уақыты шеңберіндегі ісшаралар,  экскурсиялар, мұражайға, театрға, көрмелерге бару

1-11

сыныптар

Күзгі демалыс

Сынып жетекшілері

экскурсия

ақпарат

Ұлттық тәрбие

«Шаңырақ»жобасы бойынша жұмыс

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

жоспар бойынша

ақпарат

Отбасылық тәрбие

Отбасындағы психологиялық жағдайы

диагностикасы

1-11

сыныптар

25-29.11.19

психологтар

сауалнама

талдау

Қамқорлық кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Жалпымектептік ата-аналар жиналысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

жиналыс

хаттама

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,  мұғалімдер,

сынып жетекшісі

 Оқушылардың ата-анамен біріккен шығармашылық шеберханасы, көркемөнер мұғ

ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

Жоғары сынып оқушыларымен мамандық таңдау бойынша әлеуметтік-психологиялық жұмыс

8-11 сынып

ЖСК жоспар бойынша

психолог,

әлеу педагог

Әңгіме

ақпарат

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11 сынып

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Өндіріске бару

ақпарат, фотооесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасымен жұмыс

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак

Мастер сити

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

дайындық, қойылым

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға, көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Сынып жетекшілері

экскурсия

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

жоспар бойынша

ақпарат

Шылым шегу мен нашақорлықтың алдын алу туралы әңгіме

1-11

сыныптар

18-23.11.19

МД ТЖЖО, мамандар, сынып жетекшілері

Акция

анықтама, есеп

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Әңгіме

Сын сағ жоспары

«Халықаралық шылым шегуден бас тарту күні» тақырыбында ақпараттық стенд ұйымдастыру

1-11

сыныптар

12-18.11.19

Әлеуметтік педагог

Стенд безендіру

есеп, фотоесеп

«Тұңғыш Президент күні» кітаптар көрмесі

 

1-11

сыныптар

30.11.19ж дейін

кітапханашы

Көрме безендіру

есеп, фотоесеп

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

7.ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кызгалдакшанырағы

денешын. мұғалімі

Бағдарлама қойылымы, дайындық

ақпарат

Валейболдан жарыс

5-11

сыныптар

Ай бойы

Денешынықтыру мұғ

жарыс

есеп

Шахматтан жарыс

5-11

сыныптар

Ай бойы

секция жетекшісі

жарыс

есеп

 

 

Желтоқсан

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижеле

рін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

жоспар бойынша

анықтама

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу» іскерлікойын

5-8 сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілер, тәлімгер

Іскерлік ойын

Ақпарат, фотоесеп

ҚР Тәуелсіздігі күніне арналған сынып сағаты: «Жаңа қазақстандық патриотизм- көпұлтты қоғамның даму негізі»

1-11

сыныптар

10.12.19

Сынып жетекшісі

Сынып сағаты

Сынып сағаты жоспары

«Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» оқушылар арасында суреттер байқауы

1-4 сыныптар

3-6.12.19

Сынып жетекшісі

байқау

Инф фотоесеп

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Жоғары сынып Кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

ҚР Тәуелсіздігі күніне арналған концерт

5-11

сыныптар

13.12.19

Сейлбек Г.Қ 8Ә,

Бажанова Л.Г.5Б

концерт

есеп

Құқықбұзушылықтың алдын алу Кеңесі отырысы

 

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МҚК

отырыс

хаттама

Рухани-адамгершілік тәрбие

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

акция

ақпарат

Жаңа жылдық қойылымдар

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО, сынып жетекшілері

қойылым

ақпарат

Ұлттық тәрбие

 «Шаңырақ»жобасы бойынша жұмыстар

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 

жоспар бойынша

ақпарат

 

 

Отбасылық тәрбие

Қолайсыз отбасына рейдтер жасау

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 Әлеуметтік педагог, мұғалімдер

рейдтер

анықтама

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,  мұғалімдер,

сынып жетекшісі

Ата-аналармен шығармашылық шеберлік

ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 Мектепті жаңа жылдық безендіру

8-11

сыныптар

25.12.19 дейін

оқушылар

оформление

ақпарат,

фото есеп

«Жаңажылдық кәдесый» көрмесі

1-8

сыныптар

20.12.19

Сынып жетекшісі

жәрмеңке

ақпарат

фото есеп

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Өндіріске бару

ақпарат,

фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасының жұмысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы» шаңырағы

Оқушылардың шығармашылық шеберлігі

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Дайындық, қойылым

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға, көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Тарих мұғалімі, сынып жетекшілері

экскурсии

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

жоспар бойынша

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

7.  ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кызгалдакшанырағы

Дене шынықтыру ӘБ жетекшісі

Бағдарлама қойылымы, дайындық

ақпарат

«Тұмаудың алдын алу» санбюллетень шығару

1-11

сыныптар

4-9.12.19

мед.қызмет

Материал дайындау

Парақшалар шығару

Волейболдан жарыс

5-11

сыныптар

Ай бойы

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп

Баскетболдан жарыс

5-11

сыныптар

Ай бойы

Секция жетекшісі

жарыс

есеп

«Тоғыз құмалақтан» жарыс

5-11

сыныптар

Ай бойы

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп

 

 

 

Қаңтар

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа

тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

жоспар бойынша

анықтама

Театрлық қойылым (көрініс):

- Ұят пен адалдық туралы  1-ші сыныптар,

- Мейрімділік пенқайрымдылық  2-ші сыныптар, 

- Жауапкершілік құндылықтары туралы 3-ші сынып,

- Адалдық пен әділеттілік туралы 4-ші сыныптар

 

1-4 сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Театрлық қойылым

Сабақ жоспары

Құқықбұзушылықтың алдын алу Кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МҚК

отырыс

хаттама

Жоғары сынып кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Микрорайон бойынша рейдтер

1-11

сыныптар

Ай бойы

соцпедагог, учителя

рейдтер

анықтама

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Ата-аналармен құқықтық оқу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Рухани-адамгершілік тәрбие

 

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

акция

 ақпарат

Сынып сағаттары:

«Этникааралық және конфессияаралық татулық»

1-11 сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Сынып сағаты

Сынып сағаты жоспары

 «Жыл оқушысы» қалалық байқауға қатысу

5-11

сыныптар

ББ жоспары бойынша

МД ОТЖО

байқау

есеп

Ұлттық тәрбие

 «Шаңырақ»жобасы бойынша жұмыстар

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

жоспар бойынша

ақпарат

 

 

 

 

 

 

Отбасылық тәрбие

Демалыс уақытындағы ісшараларға ата-аналарды қатыстыру

 

1-11

сыныптар

Қысқы демалыс

Сынып жетекшісі

экскурсия

ақпарат

Жалпы мектепішілік ата-аналар жиналысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

жиналыс

хаттама

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Шеберлер қаласышаңырағы, көркемөнер мұғалімі

 

Ата-аналармен шығармашылық шеберлік

ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Өндіріске бару

ақпарат, фотоесеп

3. «Шеберлер қаласы» бағдарламасымен жұмыс

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Шеберлер қаласы шанырағы

 

Шығармашылық топты бекіту

Жоғары сынып оқушыларымен мамандық таңдау бойынша жұмыс

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

әңгіме

ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Дайындық, қойылым

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға, көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Сынып жетекшісі

экскурсия

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

 

 

 

 

 

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

жоспар бойынша

ақпарат

Діни экстремизм бойынша алдын алу ісшаралары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Дінтану мұғалімдері

әңгіме

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Облыстық СӨС орталығы және аудандық емхана мамандарымен кездесу

1-11

сыныптар

Ай бойы

МД ТЖЖО, психологтар. Әлеумет.педагог

әңгіме

ақпарат

. 7. ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак Кызгалдак

Денешынықтыру ӘБ мұғ

Бағдарлама қойылымы, дайындық

ақпарат

Шаңғы жарысы

5-11

сыныптар

Ай бойы

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп

 

 

Ақпан

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

жоспар бойынша

анықтама

Қарағанды қаласы күніне арналған «Гүлдене бер, менің Қарағандым» саптық жиын

1-11

сыныптар

10.02.20

вожатая

Саптық жиын

ақпарат

Ауған жерінен әскерлерді шығару күніне арналған «Ерлік сабағын» өткізу

1-11

сыныптар

15.02.20

Абилхаева А.Д.

АӘД мұғалімі

Сынып сағаты

Сынып сағаты жоспары

Құқықбұзушылықтың алдын алу Кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

ШКБ

отырыс

хаттама

Жоғары сынып кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Рухани-адамгершілік тәрбие

 «Ақниет» қайрымдылық акциясы

1-11

сыныптар

Ай бойы

Әлеуметтік педагог. Сынып жетекшісі

акция

анықтама, есеп

Әңгіме«Экстремизм және терроризм»

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

акция

ақпарат

Ұлттық тәрбие

 «Шаңырақ»жобасы жұмыстары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

Шаңырақ бойынша Үздікті анықтау

ақпарат

Отбасылық тәрбие

 

 

 

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

Қамқорлық кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

 3.Жобалар бойынша жұмысты ұйымдастыру

 

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,мұғалімдер,

сынып жетекшісі

Оқушылардың шығармашылық шеберлігі

ақпарат

ПЖҚ жоспары бойынша рейдтер.

Рейды по плану работы ОСП. Қолайсыз отбасылар үйлерін аралау рейді

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 

рейдтер

анықтама

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Өнеркәсіпке бару

ақпарат, фотоесеп

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак Мастер сити

Оқушылардың шығармашылық шеберлігі

Шығармашылық

топты бекіту

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Репетиции, выступления

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға,

көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

 

экскурсии

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

жоспар бойынша

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

 

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

7.ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак Кызгалдак

рук Мо физ-ры

Постановка программ, репетиции

ақпарат

«Тазалық негізі» ақпараттық стенд безендіру

1-11

сыныптар

3-07.02.20

соц.пед, мед.раб

Стенд жасау

ақпарат, фото есеп

 

 

Наурыз

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Азаматтық қорғаныс күні (жоспары бойынша)

1-11

сыныптар

01.03.20

МД ТЖЖО

жоспар бойынша

есеп

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Жоғары сынып кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

 хаттама

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

Подготовка к выступлению на фестивале

анықтама

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

Подготовка материалов для фестиваля

ақпарат

8 наурызға арналған концерт

5-11

сыныптар

06.03.20

Сағындыкова С.С. 6А

Жұмабай Д.Ж 6Б

концерт

есеп

Ұлттық тәрбие

 «Шаңырақ»жобасы бойынша жұмыстар

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

Форумда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат

«Наурыз мерекесі» мектепті мерекелік безендіру

8А,5Әсыныптар

13.03.20

жауапты

безендіру

фотоотчет

 «Наурыз» мерекесіне арналған ісшаралар

5-11

сыныптар

16-19.03.20

ответств

концерт

есеп

Отбасылық тәрбие

 

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналарменбіріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Мастер ситишанырағы, көркем еңбек мұғалімдері

 

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат

Қамқорлық кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

8 наурызға арналған концертке ата-аналарды қатыстыру

 

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

Ата-аналарды концертке қатыстру

ақпарат

Жалпы мектепішілік ата-аналар жиналысын өткізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

жиналыс

хаттама

Көктемгі демалысты ұйымдастыруға ата-аналарды қатыстыру

1-11

сыныптар

Көктемгі демалыс

Сынып жетекшісі

экскурсия

ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат, фотоесеп

3. "Шеберлер қаласы" жбасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Шеберлер қаласы шанырағы

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

Шығармашылық топты бекіту

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға,

көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Сынып жетекшісі

экскурсия

фотоесеп

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

Халықаралық Түберкулезбен күрес күні

1-11

сыныптар

ББ жоспары бойынша

МД ТЖЖО, психологтар, әлеум.пед

жоспар бойынша

есеп

7.  ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кызғалдак

шаныракғырук Мо физ-ры

Фестивальда өнер көрсету, дайындалу

ақпарат

«Қазақша күрес» жарыс

5-11

сыныптар

5-10.03.20

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп

 

 

Сәуір

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Ғарышкерлер күніне арналған сынып сағаты

1-11

сыныптар

ББ жоспары бойынша

Сынып жетекшісі

көрме, әңгіме

ақпарат

«Транспарентті және есеп беретін мемлекет»бейнероликтер байқауы

10-11сынып

ББ жоспары бойынша

Сынып жетекшісі

Видеоролик

 

«ЖЖЖИ» қалалық байқауы

ЖЖЖИ отряды

ББжоспар бойынша

тәлімгер

конкурс

есеп

 «Қалқан»облыстық әскери спорттық ойыны

6-8

сыныптар

БЖС жоспары бойынша 

АӘД мұғалімі

Сапта жүру,

саптық

ән орындау

ақпарат

Қолайсыз отбасылар үйлерін аралау рейдтері

1-11

сыныптар

4-7.04.20

Әлеуметтік педагог

Сынып жетекшісі

рейдтер

анықтама

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Жоғары сынып кеңесі отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД  ТЖЖО

отырыс

хаттама

Құқықбұзушылықтың алдын алу Кеңесі отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО, әлеум пед

отырыс

хаттама

Сапта жүру, саптық

ән орындау

8-11

сыныптар

25.04.20

АӘД мұғалімі

байқау

анықтама

 «Отан қорғау» Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу ұйымдастыру

10-11

сыныптар

25.04.20

тәлімгер

Дөңгелек үстел

анықтама

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

Фестивальде өнер көрсету

анықтама

Рухани-адамгершілік тәрбие

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

ҰОС, педагогтар мен еңбек  ардагерлеріне бару

1-11

сыныптар

20-30.04.20

Еріктілер

рейдтер

анықтама

Ұлттық тәрбие

«Қазақстан халықтары бірлігі» күніне арналған ісшаралар

1-11

сыныптар

30.04.20

Нурмуханова А 5А,

Ларочкина Л.И.10А

жоспар бойынша

ақпарат

 «Шаңырақ»жобасымен жұмыс

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

 

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

Отбасылық тәрбие

 

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,мұғалімдер,

сынып жетекшісі

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

Қамқоршылық кеңес жұмысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат, фотоесеп

 «Шеберлер қаласы»жобасымен жұмысты ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак Мастер сити

Фестивальде өнер көрсету

Шығармашылық тобын бекіту

Жоғары сыныптарға кәсіптік бағдар беру жұмыстары

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

психолог, учителя предметники, клас.рук

әңгіме

ақпарат

Мектеп ауласын көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары

 

5-11

сыныптар

Ай бойы

зам.лир по ВР, АХЧ, клас.рук

сенбіліктер

ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

Театрға, мұражайға, кітапханаларға,

көрмелерге бару

1-11

сыныптар

үнемі

Сынып жетекшісі

Экскурсия

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

библиотекарь, шанырак  Полиглот

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

7.ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кызгалдакшанырак

Дене шын ӘБ мұғалімі

Фестивальде өнер көрсету

ақпарат

«Дұрыс тамақтану» ақпараттық стенд безендіру

1-11

сыныптар

16-21.04.20

әлеуметтік .пед

Стенд безендіру

ақпарат, фотоесеп

Халықаралық денсаулық күніне арналған ісшалар

1-11

сыныптар

06.04.20

Дене шынықтыру мұғалімі

жоспар бойынша

есеп

Жеңіл атлетикадан жарыс

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Секция жетекшісі

жарыс

есеп

 

 

Мамыр

1.Жұмыс бағыты

2.Ісшаралар

3.Қатысушы

лар

4.Өткізу күні

5.Жауаптылар

6.Өткізу түрі

 

7.Нәтижелерін талдау

Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

1.«100 кітап» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Кітапханашы, «Қазына» шаңырағы

Қорытынды нәтижесін жасау

анықтама

Құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Жоғары сынып Кеңесі қорытынды отырысы

8-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

ҰОС ардагерлері мен Отан Қорғаушылар күніне арналған концерт

1-11

сыныптар

6.05.20

Гагина М.Н.7Ә, Абдикасова Г.А8А., Алентаева И.А 7Б

концерт

есеп

Соңғы қоңырау мерекесі

1-11

сыныптар

25.05.20

МД ТЖЖО

Саптық жиын

ақпарат

2.«Қоғамға қызмет ету» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Жүректен жүрекке»шаңырағы, өзін өзі тану мұғалімдері, психолог

Қорытынды нәтижесін жасау

ақпарат

Ұлттық тәрбие

 «Шаңырақ»жобасы жұмыстары

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

 

ақпарат

Отбасылық тәрбие

 

3. "Шеберлер қаласы" жобасы жоспары бойынша жұмыс, ата-аналармен біріккен жұмысты жүргізу

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,  мұғалімдер,

сынып жетекшісі

Қорытынды нәтижесін жасау

ақпарат

Қамқорлық кеңесінің қорытынды отырысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО

отырыс

хаттама

Балалардың жазғы демалысын ұйымдатыру дайындығына ата-аналарды қатыстыру

1-11

сыныптар

Ай бойы

Сынып жетекшісі

топсеруен, экскурсия

ақпарат

Соңғы қоңырау мерекесіне ата-аналарды қатыстыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО,

Сынып жетекшісі Ануфриева А.Г. 11А

Саптық жиын

ақпарат

Қолайсыз отбасыларын аралау рейді

1-11

сыныптар

ҚБКҚжоспар бойынша

Әлеуметтік педагог, психолог

рейдтер

анықтама

Жалпы мектепішілік ата-аналар жиналысы

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

МД ТЖЖО,

Сынып жетекшісі

жиналыс

хаттама

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

Жоғары сыныптар арасында мамандық таңдау әңгіме

8-11

сыныптар

Ай бойы

 

әңгіме

ақпарат

4.  «Өнеркәсіптегі бір күн» жобасы жұмысын ұйымдастыру

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Көшбасшы шанырағы,көркем

 өнер мұғалімі

Қорытынды нәтижесін жасау

ақпарат, фотоотчет

 3.Организация работы по проекту

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

«Шеберлер қаласы»шаңырағы,  мұғалімдер,

сынып жетекшісі

Қорытынды нәтижесін жасау

Шығармашылық тобын бекіту

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

5. «100 күй» және «100 ән» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Ұлы далашанырағы, музыка мұғалімі

Қорытынды нәтижесін жасау

ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

6.«BOOK CROSSING» жобасы жұмысын ұйымдастыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

Полиглотшанырағы,кітапханашы

Қорытынды нәтижесін  жасау

ақпарат

Жазғы демалысты уақытын қауіпсіз өткізу туралы әңгіме

1-11

сыныптар

15-20.05.20

Сынып жетекшісі

әңгіме

ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақ

1-8

сыныптар

жоспар бойынша

Сынып жетекшісі

әңгіме

Сынып сағаты жоспары

Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру

«Өндірісті қала» облыстық газеттің кәдесыйы  эстафетасына қатысу

8-11

сыныптар

ББ жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп

 «31 мамыр-шылым шегуден бас тарту күні» әңгімелесу сағаты

5-11

сыныптар

20.05.20

МҚК

Сынып сағаты

Сынып сағаты жоспары

7.ФЛЕШМОБ жобасы жұмысын ұйымдасыру

1-11

сыныптар

жоспар бойынша

шанырак Кызгалдак

рук Мо физ-ры

Қорытынды нәтижесін жасау

ақпарат

Волейболдан жарыс

5-11

сыныптар

жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімі

жарыс

есеп